WASHARE

VILKÅR FOR ANVENDELSE

 

Ikrafttrædelsesdato: 1. marts 2020

DISSE BRUGSBETINGELSER BLIVER ÆNDRET FRA TID TIL ANDEN. (“Vilkårene” eller “Aftalen”), ER EN BINDENDE KONTRAKT MELLEM WASHARE LLC (“Washare” eller “vi”, “os” eller lignende pronomen) OG DIG (“du”). DU SKAL LÆSE OG ACCEPTERE DISSE VILKÅR, FØR BRUG AF VASHARE-ANVENDELSEN (“Appen”), WASHARE.COM-WEBSTEDET (“Webstedet” eller “Hjemmesiden”) ELLER ALLE ANDRE SOFTWARE, ANVENDELSER, WEBSTEDER, FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET TILGÆNGELIG PÅ ELLER GENNEM SOFTWARE ELLER TJENESTER, DER LEVERES AF WASHARE (samlet kaldet “Softwaren”). VED AT BRUGE SOFTAWAREN, ACCEPTERER DU DISSE BETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, SKAL DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at disse Vilkår indeholder bestemmelser, der regulerer, hvordan krav mellem dig og Washare kan indbringes (se afsnit 18 nedenfor). Disse bestemmelser vil med begrænset undtagelse kræve, at du fremsætter krav, du har mod Washare, til bindende og endelig voldgift på individuelt grundlag, ikke som sagsøger eller klassemedlem i nogen klasse, gruppe eller repræsentativ handling eller procedure.

 1. BESKRIVELSE AF TJENESTER; MINIMUM ALDERKRAV; FORBINDELSE MELLEM PARTERNE
  • Beskrivelse af Software og Vasketjenester.

Softwaren tilbyder mennesker en måde for at anmode om tøjvaskeservice (disse personer omtales heri som “Washees” eller individuelt som “Washee”) fra enkeltpersoner og virksomheder, der leverer disse tjenester i deres lokale område (sådanne tjenesteudbydere henvises til heri som “Washers” eller individuelt som en “Washer”). Desuden, hvis en Washee ikke vælger at levere og afhente tøjet, der skal vaskes, kan en Washer søge afhentnings- og leveringsassistance fra mennesker, der fungerer som kurerer (heri omtalt som “Kurerer” eller individuelt som en “Kurer”). Washees, Washers og Kurerer omtales heri samlet som “Brugere”, den vaskeservice, der leveres af Washers til Washees, kaldes heri “Vasketjenester”, og kurertjenesten leveret af kurerer til Washers omtales heri som “Kurertjenester”. Som bruger giver du Washare tilladelse til at matche dig med en Washer, Washee og / eller Washerbud baseret på faktorer som din placering, brugerpræferencer og til at annullere en eksisterende match og omskifte matchet baseret på de samme overvejelser. Enhver beslutning fra en bruger om at tilbyde eller acceptere vasketjenester eller Kurers tjenester er en beslutning, der træffes efter sådan brugers eget skøn. Hver forekomst af Vasketjenester leveres af en Skive til en Washee skal udgøre en særskilt aftale mellem disse personer. Hver forekomst af kurertjenester, der leveres af en kurer til en vaskemaskine, udgør en separat aftale mellem sådanne personer. Vær opmærksom: Washare leverer ingen Wash-tjenester eller kurertjenester og leverer udelukkende softwaren.

 • Støtteberettigelse om Alderskrav.

Washare-softwaren må kun bruges af personer, der har ret og myndighed til at indgå i denne aftale, og som er fuldt ud i stand til og kompetent til at opfylde de vilkår, betingelser og forpligtelser heri. Den Washare-software er ikke tilgængelig for brugere, der har haft deres brugerkonto midlertidigt eller permanent deaktiveret. Du må ikke tillade muligvis andre personer til at bruge din Brugerkonto, og du accepterer, at du er den eneste autoriserede bruger af din konto. For at bruge Washare-softwaren skal hver en Bruger oprette sin egen Brugerkonto. Hver person kan kun oprette en Brugerkonto, og Washare har den absolutte ret til at deaktivere eller duplikerede konti.

Ved at blive Bruger repræsenterer du og garanterer du, at du er mindst 18 år gammel

 • Forholdet mellem parterne.

Washees

Som en Washee, der er registreret hos Washare , anerkender du og accepterer du, at Washare ikke har noget kontraktforhold, undtagen med hensyn til softwaren som beskrevet i disse Vilkår. Du accepterer, at du ikke på noget tidspunkt indgår kontrakt med Washare med hensyn til Vasketjenester eller Kurertjenester.

Washers

Som en Washer registreret hos Washare anerkender du og accepterer du, at du og Washare har et direkte forretningsforhold med hensyn til henvisning af Washees og Kurerer i dit lokalområde , og forholdet mellem parterne i henhold til denne aftale er udelukkende uafhængigt kontraherende parter.

Du og Washare er udtrykkeligt enige om, at (1) dette ikke er en ansættelsesaftale og man skaber ikke et ansættelsesforhold mellem dig og Washare ; og (2) intet joint venture, franchisegiver-franchisetager, partnerskab eller agenturforhold er tiltænkt eller skabt af denne Aftale. Du har ingen autoritet til at binde Washare , og du forpligter dig til ikke at holde dig ude som medarbejder, agent eller autoriseret repræsentant for Washare.

Washare skal ikke anses for direkte at kontrollere dig generelt eller i din præstation i henhold til denne aftale specifikt, herunder i forbindelse med din levering af Vasketjenester eller Kurerstjenester, ej heller for dine handlinger eller undladelser. Du bevarer eneretten til at bestemme, hvornår og hvor længe du bruger Washare-softwaren , og hvordan du udfører Vasketjenester. Du bevarer muligheden for at acceptere eller afvise eller ignorere en Washees anmodning om Vasketjenester via Washare-softwaren eller til at annullere en accepteret anmodning om Vasketjenester via Washare-softwaren, underlagt Washares gældende annulleringspolitikker vedrørende betaling og andre problemer.

Du bevarer også muligheden for selv at afhente og levere tøj til Vasketjenester eller at indgå en kontrakt, eller ansætte nogen til at afhente og levere tøj til dig. Hvis du vælger at leje eller indgå en kontrakt med nogen til at afhente og aflevere tøj til dig, bevarer du muligheden for at bruge softwaren til at finde en Kurer i dit område, og kan derefter acceptere, afmelde, ignorere eller annullere en ny Kurer, som er placeret tæt på dig gennem softwaren, underlagt af Washares gældende annulleringspolitik med hensyn til betaling og andre problemer. Du anerkender, at enhver Kurer, der findes tæt på dig gennem Softwaren, indgår kontrakt med dig om at levere Kurerstjenester, og at du ikke indgår kontrakt med Washare med hensyn til Kurerstjenester (Kurertjenester leveres ikke af Washare). Du er eneansvarlig for alle dine Kurers handlinger som dine underleverandører og for betaling af dine bude (hvilket for nemheds skyld kan ske direkte via Softwaren som beskrevet heri).

Med undtagelse af skiltning krævet i henhold til lov eller tilladelses / licensregler eller krav, har Washare ingen ret til at kræve, at du eller nogen af dine Kurerer: (a) viser Washares navne, logoer eller farver på køretøj (er); eller (b) bære uniform eller andet tøj, der viser Washares navne, logoer eller farver. Du anerkender og accepterer, at du har fuldstændig skønsbeføjelse til at levere Vasketjenester og Kurerstjenester eller på anden måde engagere dig i andre forretnings- eller ansættelsesaktiviteter.

Kurerer

Som Kurer registreret hos Washare anerkender du og accepterer du, at du udelukkende har et direkte forretningsforhold med hver Washer, som du leverer Kurertjenester til (hvert sådant engagement fra en Kurer af en Washer via softwaren kaldes heri en “Kurer Engagement”) , og du anerkender og accepterer endvidere, at du og Washare ikke har nogen kontraktforhold, undtagen med hensyn til softwaren og Washers betalinger via softwaren til Kurertjenester, som beskrevet i disse vilkår . Du accepterer, at du på intet tidspunkt kontraherer med Washare med hensyn til Vasketjenester eller Kurertjenester, at alle Kurertjenester leveret af dig er til Washers og ikke Washare , og at betalinger til dig gennem softwaren foretages og godkendes af Washers og ikke Washare.

Du og Washare accepterer udtrykkeligt, at (1) dette er ikke en ansættelsesaftale og skaber ikke et ansættelsesforhold mellem dig og Washare; og (2) intet joint venture, franchisegiver-franchisetager, partnerskab eller agenturforhold er tiltænkt eller skabt af denne aftale. Du har ingen autoritet til at binde Washare , og du forpligter dig til ikke at holde dig ude som medarbejder, agent eller autoriseret repræsentant for Washare .

Washare skal ikke anses for direkte at kontrollere dig generelt eller i din præstation henhold til denne aftale specifikt, herunder i forbindelse med din levering af Kurertjenester til Washers , ej heller for dine handlinger eller undladelser. Du beholder eneretten til at bestemme hvornår, hvor og hvor længe du vil udnytte den Washare Software. Du bevarer muligheden for at acceptere eller afvise eller ignorere en Washer anmodning om Kurertjenester via Washare Software, eller at annullere en accepteret anmodning om Kurertjenester via Washare software, med forbehold af alle skriftlige eller mundtlige kontrakt, du indgår med en Washer og underlagt Washares gældende afbestillingspolitikker med hensyn til betalinger og andre problemer. Med undtagelse af enhver skiltning, der kræves i henhold til lov eller tilladelses / licensregler eller krav, og med forbehold for enhver skriftlig eller mundtlig kontrakt, du indgår med en Washer, har Washare ingen ret til at kræve, at du: (a) viser Washares navne , logoer eller farver på dine køretøj (er); eller (b) bære uniform eller andet tøj, der viser Washares navne, logoer eller farver. Du anerkender og accepterer, at du , med forbehold for enhver skriftlig eller mundtlig kontrakt, du indgår med en Washer, har fuldt diskretion til at levere Kurertjenester eller på anden måde deltage i andre forretnings- eller ansættelsesaktiviteter.

 • Din Information

“Din Information” er enhver information, du giver, offentliggør eller sender til eller gennem Washare- softwaren (inklusive profiloplysninger, du giver) eller sender til andre brugere (inklusive via feedback i applikationen, enhver e-mail-funktion eller gennem enhver Washare- relateret Facebook, Twitter eller andre sociale medier). Du giver dit samtykke til, at vi bruger dine oplysninger til at oprette en brugerkonto, der giver dig mulighed for at bruge Washare- softwaren og deltage i Vasketjenesterne og / eller Kurertjenester . Du er eneansvarlig for dine oplysninger og dine interaktioner med andre medlemmer af offentligheden, og vi fungerer kun som en passiv kanal til din online udstationering af dine oplysninger. Du accepterer at levere og vedligeholde nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger, og at vi og andre medlemmer af offentligheden kan stole på dine oplysninger som nøjagtige, aktuelle og komplette. For at gøre Washare i stand til at bruge dine oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne aftale, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evigvarende, uigenkaldelig, royaltyfri, overførbar, underlicensierbar (gennem flere niveauer) ret og licens til at udøve copyright , reklame og databaserettigheder du har i dine oplysninger, og til at bruge, kopiere, udføre, vise og distribuere dine oplysninger, at udarbejde afledte værker af dine oplysninger , eller inkorporere det i andre arbejde i alle medier, som både er kendte nu og ikke aktuelt kendte. Washare hævder ikke noget ejerskab over dine oplysninger; snarere, som mellem dig og Washare , med forbehold af de rettigheder, der er givet os i denne aftale, bevarer du fuldt ejerskab af alle dine oplysninger og eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er knyttet til dine oplysninger.

 • Kommunikationer

Ved at indgå denne aftale eller bruge Washare- softwaren accepterer du at modtage kommunikation fra os, inklusive via e-mail, sms, opkald og push-notifikationer. Du accepterer, at tekster, opkald eller forindspillede meddelelser kan genereres af automatiske telefonopkaldssystemer. Kommunikation fra Washare , dets tilknyttede virksomheder og / eller Washers og / eller Kurerer kan omfattes, men er ikke begrænset til: operationel kommunikation vedrørende din brugerkonto eller brug af Washare- softwaren eller Vasketjenester eller Kurertjenester , opdateringer vedrørende nye og eksisterende funktioner på den Washare Software, meddelelser vedrørende forfremmelser drives af os eller vores tredjeparts partnere, og nyheder om Washare. Standard SMS-afgifter, der opkræves af din mobiltelefonoperatør, gælder for tekstbeskeder, vi sender.

Hvis du ønsker at fravælge salgsfremmende e-mails og tekstbeskeder, kan du afmelde dig vores salgsfremmende e-mail og tekstliste ved at følge afmeldingsmulighederne i salgsfremmende e-mail eller selve teksten. Du anerkender, at du ikke er forpligtet til at give samtykke til at modtage reklametekster eller opkald som en betingelse for brug af Washare- softwaren. Du anerkender dog, at fravalg af at modtage alle tekster kan påvirke din brug af Washare- softwaren.

 1. ÆNDRINGER AF VILKÅR

Washare kan til enhver tid ændre disse Vilkår, som inkluderer enhver anden aftale, der er indarbejdet som reference for disse Vilkår. Vi giver dig besked om enhver væsentlig ændring af vilkårene ved hjælp af en underretning, når du logger ind for at bruge softwaren. I denne underretning bliver du informeret på hvilket tidspunkt du bliver bedt om at angive, at du har læst og accepterer de reviderede vilkår, før du får lov til at fortsætte at bruge softwaren.

 • Din Forpligtelse til at Holde dig Opdateret.

Det er vigtigt, at du til enhver tid holder dine e-mail-kontaktoplysninger korrekte og opdaterede med Washare Derudover opfordrer vi dig til regelmæssigt at komme tilbage for at gennemgå disse vilkår mindst en gang hver 30. dag.

 1. ÆNDRINGER TIL SOFTWARE

Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde og begrænse eller blokere adgangen til softwaren uden varsel til dig. Vi kan ændre eller fjerne enhver funktion eller funktionalitet af softwaren til enhver tid uden varsel til dig, herunder fjernelse af Bruger genereret indhold , som vi mener er stødende. Vi er ikke ansvarlige for nogen sådan ændring, suspension, ophør eller fjernelse, og enhver sådan handling fra os vil ikke påvirke Washares licens til brugergenereret indhold som angivet heri .

 1. YDELSER
  • Gebyrer for Vasketjenester

Som Washee anerkender du, at du forstår, at enhver anmodning eller brug af Vasketjenester kan resultere i, at gebyrer opkræves af dig (“Gebyrer” eller “Vasketjenester-gebyrer” ) af en Washer via softwaren. Gebyrer for Vasketjenester inkluderer gebyrer for afhentning, levering, vask, rengøringsmiddel, blegemiddel (hvis ønsket), foldning, strygning, hængende , og andre tjenester eller produkter Washer kan give til dig i forbindelse med din anmodning om Vasketjenester, og inkluderer alle gældende salgs- eller andre afgifter, der kræves i henhold til lovgivning for at blive opkrævet dig. Gebyrer varierer baseret på Vasketjenester, som er anmodet, om du ønsker afhentning og levering af tøj, idet volumen eller mængden af tøj vasket, den ønskede turn-around tid, sted og andre faktorer. Gebyrer, der er angivet gennem softwaren, ændres periodisk afhængigt af mange faktorer, herunder tidspunkt på dagen og mængden af anmodninger om Vasketjenester, der foretages i et bestemt område eller sted, og ændringer i skattelovgivning eller -bestemmelser. Gebyrer, der er angivet for Vasketjenester i softwaren, inkluderer ikke drikkepenge. Du er ansvarlig for at gennemgå alle gældende Gebyrer, der er angivet for de særlige Vaskesetjenester, du anmoder om via softwaren.

 • Gebyrer for Kurertjenester

Som Washer anerkender du, at du forstår, at du som en bekvemmelighed kan vælge at betale for Kurertjenester via softwaren, men er ikke forpligtet til at gøre det. Hvis du vælger at betale for Kurertjenester via softwaren, er det dit ansvar at informere Kurerern om, at betaling sker via softwaren. For alle sådanne betalinger via softwaren giver du Washare tilladelse til at debitere din konto eller reducere enhver betaling, du skylder for Vasketjenester- gebyrer , med det beløb, der betales til Kurerer.

 • Afbestillingsgebyrer

Som en Washee anerkender du, at du muligvis opkræves et afbestillingsgebyr af en Washer , hvis du ikke er tilgængelig på det tidspunkt, du anmodede om afhentning, du anmodede om til Vasketjenester.

 • Behandling af Gebyrer

Alle Gebyrer er lettere via en tredjeparts betalingsbehandler. Washare kan erstatte eller bruge flere tredjeparts betalingsprocesser uden varsel til dig. Gebyrer opkræves kun via softwaren . Med undtagelse af tip og betalinger til Kurerer; er kontant betaling strengt forbudt. Washare kan gruppere flere gebyrer i en samlet transaktion på din betalingsmetode baseret på den / de dato (r) de blev afholdt. Hvis du ikke genkender en transaktion, skal du kontrollere dine Vasketjeneste – kvitteringer og betalingshistorik.

 • Ingen Refusion

Alle Gebyrer refunderes ikke Denne politik for ikke-refusion gælder til enhver tid uanset om din beslutning om at afslutte brugen af softwaren , enhver forstyrrelse af tilgængeligheden af softwaren eller Vasketjenesterne eller Kurertjenester eller af nogen anden grund.

 • Kuponer

Du modtager muligvis kuponer, som du kan anvende mod betaling af visse gebyrer, når Vasketjenesterne er gennemført . Kuponer er kun gyldige til brug på Washare- softwaren og kan ikke overføres eller indløses for kontanter, undtagen som krævet i loven. Kuponer kan ikke kombineres, og hvis omkostningerne ved dine Vasketjenester overstiger den gældende kredit- eller rabatværdi, opkræver vi din betalingsmetode i arkivet for de udestående omkostninger ved Vasketjenester. Yderligere restriktioner på kuponer kan gælde som meddelt til dig i en relevant kampagne eller ved at klikke på den relevante kupon i Washare- appen.

 • Autorisation af Kreditkort

Udover tilføjelse af en ny betalingsmetode eller hver anmodning om Vasketjenester, kan Washare søge godkendelse af din valgte betalingsmetode for at verificere den betalingsmetode, sikre Vasketjeneste-omkostninger vil blive dækket, og beskytter mod uautoriseret adfærd. Autorisationen er ikke et gebyr, men den kan reducere din tilgængelige kredit med autorisationsbeløbet indtil din banks næste behandlingscyklus. Hvis beløbet for vores tilladelse overstiger det samlede beløb, der er deponeret på din konto, kan du blive underlagt overtræk eller andre gebyrer fra banken, der udsteder dit betalingskort eller forudbetalte kort. Vi kan ikke holdes ansvarlige for sådanne afgifter og kan ikke hjælpe dig med at inddrive dem fra din udstedende bank.

 1. BETALINGER

For Washers og Kurerer gælder følgende betingelser for Vasketjenester og Kurertjenester:

 • Vasketjenesternes Betalinger

Washers har ret til betaling for Vasketjenester udført for Washees. Priser for Vasketjenester er tilgængelige via Washare- appen og kan ændre sig fra tid til anden og kan variere afhængigt af placering, typen af Vasketjenester, der er anmodet om , afhentning / levering, der anmodes om, om der blev ansat en Kurer gennem softwaren og andre faktorer, såsom volumen eller mængden af tøj, der skal vaskes , tid på dagen eller volumen af Vasketjenester -anmodninger i et bestemt område .

 • Yderligere Betalinger

Udover betalinger for Vasketjenester modtager du alle tip leveret af en Washee til dig via softwaren.

 • Betalingsbehandling, Justeringer og Afregning.

For Washers indsamler Washare betalinger, som Washees skylder dig som din begrænsede agent for betalingsindsamling, og du accepterer, at Washare modtager sådanne betalinger opfylder betalers forpligtelse over for dig. Washare forbeholder sig ret til at justere eller tilbageholde hele eller en del af et Vasketjenester- gebyr eller anden betaling, du skylder dig (undtagen tip) (i) for at foretage betaling til alle Kurererr, du har valgt at betale via softwaren, (ii) hvis vi mener, at du har forsøgt at bedrage eller misbruge Washees , Kurerer, Washare eller Washares betalingssystemer, eller (iii) for at løse en Washee- klage (f.eks. du har returneret tøj beskadiget eller mistet et Washees tøj ). Washares beslutning om at justere eller tilbageholde betaling af et Vasketjenester-gebyr eller anden betaling på nogen måde skal udøves på en rimelig måde. Vi vil anvende rimelige bestræbelser på at sikre, at betalingerne skylder til dig vil blive udbetalt mindst hver 4. uge. Du anerkender og accepterer, at alle betalinger, du skylder dig, ikke inkluderer nogen renter og vil være fratrukket de beløb, som vi er forpligtet til at tilbageholde ved lov.

For Kurerer indsamler Washare betalingerne, der skyldes Washers som din begrænsede agent for betalingsindsamling, og du accepterer, at Washare modtager sådanne betalinger opfylder betalers forpligtelse over for dig. Washare forbeholder sig retten til at justere eller tilbageholde hele eller en del af en betaling, der skyldes dig (i) hvis vi mener, at du har forsøgt at bedrage eller misbruge Washees, Washers , Washare eller Washares betalingssystemer, eller (ii) i forhold til at løse en klage fra Washee eller Washer (f.eks. har du returneret tøj beskadiget eller mistet et Washees tøj). Washares beslutning om at justere eller tilbageholde enhver betaling skal udøves på en rimelig måde. Vi vil anvende rimelige bestræbelser på at sikre, at betalingerne skylder til dig vil blive udbetalt mindst hver 4. uge. Du anerkender og accepterer, at alle betalinger, du skylder dig, ikke inkluderer nogen renter og vil være fratrukket de beløb, som vi er forpligtet til at tilbageholde ved lov.

Betalingstjenester kan leveres af en eller flere tredjepartsudbydere Ved at bruge Washare- platformen til at modtage betalingsindtægter, accepterer du at være bundet af vilkårene for hver sådan udbyder, som kan ændres fra tid til anden. Som en betingelse for, at Washare muliggør betalingstjenester via disse udbydere, giver du Washare tilladelse til at få al nødvendig adgang og udføre al nødvendig aktivitet på din tilsluttede bankkonto (s) for at lette din levering af Vasketjenester eller Kurertjenester som påtænkt i denne Aftale. Du accepterer endvidere at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig og din virksomhed og autoriserer Washare til at dele det og transaktionsoplysninger med disse udbydere med det formål at lette betalingstjenesterne. Washare forbeholder sig retten til at skifte betalingsbehandler eller bruge alternative leverandører eller backup-leverandører efter eget skøn.

 • Tips Modtaget fra Washees.

Washare opkræver Washee et beløb beregnet eller bestemt af Washare på dine vegne for Vasketjenester du udfører for Washees som beskrevet ovenfor. Washees kan vælge at tilføj e en ekstra tip til dig på toppen af Vasketjenesternes Gebyr . Tippen skal betales helt til dig og anses for at være adskilt fra Vasketjenesternes Gebyr.

 • Washares Behandling af Gebyrer.

Som Washer, i bytte for din brug af Washare- softwaren og de tjenester, Washare leverer til dig, accepterer du at betale Washare (og tillade Washare at beholde) et behandlingsgebyr (“Behandlingsgebyr”) baseret på Vasketjenester du giver til Washees . Den behandling for Gebyr kal være et fast beløb for hver forekomst af Vasketjenester du giver , som anført i Washare App, og kan ændre sig fra tid til anden . Washare opkræver muligvis behandlingsgebyret fra Washees ‘betalinger på dine vegne for at modregne din betaling af sådanne gebyrer til Washare. De gebyrer kan kommunikeres til dig med jævne mellemrum på et aggregeret grundlag.

 • Ingen yderligere betalingsbeløb.

Du anerkender og accepterer, at Washare måske til gensidig fordel for parterne gennem reklame og markedsføring kan søge at generere yderligere efterspørgsel efter dine Vasketjenester fra nye og eksisterende vaskehandlere og at tiltrække eller fastholde kandidater til Kurerer. Du anerkender og accepterer, at sådan reklame eller markedsføring ikke giver dig ret til yderligere monetære beløb ud over det beløb, der udtrykkeligt er angivet i denne Aftale.

 1. PROMOTIONER, HENVISNINGER OG LOJALITETSPROGRAMMER

Washare kan efter eget diskretion stille kampagner, henvisningsprogrammer og loyalitetsprogrammer med forskellige funktioner til rådighed for alle brugere eller potentielle brugere. Disse kampagner og programmer har, medmindre de er lavet til dig, ingen betydning for din Aftale eller dit forhold til Washare . Washare forbeholder sig ret til at tilbageholde eller trække kreditter eller fordele opnået gennem en kampagne eller et program i tilfælde af at Washare bestemmer eller mener, at indfrielsen af kampagnen eller modtagelsen af kreditten eller fordelen var fejlagtig, svigagtig, ulovlig eller i strid med de gældende salgs- eller programbetingelser eller denne aftale. Washare forbeholder sig ret til at afslutte, afbryde eller annullere enhver kampagne eller program til enhver tid og efter eget diskretion uden varsel til dig.

Washares henvisningsprogram (“Henvisningsprogram”) giver dig incitamenter til at henvise dine venner og familie til at blive nye brugere af Washare- softwaren (“Henvisningsprogrammet”). Din deltagelse i Henvisningsprogrammet er underlagt denne Aftale og enhver yderligere henvisningsprogramregler.

 1. FORBUDT OPFØRSEL

Du må ikke gøre eller forsøge at gøre noget af det, som med rimelighed bestemmes af Washare , underlagt gældende lov:

 • få adgang til eller bruge softwaren på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende lokal, statslig, national eller international lov (herunder eksportlove), kontrakter, intellektuel ejendomsret eller udgør en erstatning for erstatning eller til ethvert formål der er skadeligt eller utilsigtet (af os) eller andet end i fuld overensstemmelse med disse vilkår;
 • få adgang til, manipulere med eller bruge funktioner eller områder i softwaren, som du ikke er autoriseret til at få adgang til;
 • ændre information om eller fået fra softwaren;
 • tamper med udstationeringer, registreringsoplysninger, profiler, indlæg eller c Indholdsproduktion tilhører Washare eller andre brugere af Washare;
 • bruge enhver robot, edderkop, skraber eller anden automatiseret måde eller grænseflade, der ikke er leveret af os til at få adgang til softwaren eller udtrække data eller indsamle eller bruge oplysninger, såsom e-mail-adresser, der er tilgængelige fra softwaren eller transmittere enhver uopfordret reklame, “junk mail” , “spam” eller “kædebreve”;
 • indramme nogen del af Softwaren , smede overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer, meta-tags, kode eller link s til Software til at gøre det til at ligne du har et forhold til os eller tha t vi har støttet dig eller din c Indholdsproduktion til ethvert formål undtagen som udtrykkeligt tilladt skriftligt af Washare ;
 • efterligne eller give en urigtig gengivelse af din tilknytning til nogen person eller enhed;
 • forfølge, true eller på anden måde chikanere nogen person eller bære våben;
 • reverse engineer enhver licenseret software, applikation eller ethvert andet aspekt af Softwaren eller gøre noget, der kan opdage kildekode, eller omgå eller omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til ethvert område, indhold eller kode i Softwaren;
 • poste, e-maile eller på anden måde transmittere enhver ondsindet kode, filer eller programmer designet til at afbryde, beskadige, ødelægge eller begrænse Washare- softwarens funktionalitet eller ethvert computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr eller skjult eller opsnappe eller ekspropriere ethvert system, data eller personlige oplysninger ;
 • overføre eller sælge din brugerkonto, adgangskode og / eller identifikation eller enhver anden Brugerinformation til enhver anden part;
 • diskriminere eller chikanere nogen på grund af race, national oprindelse, religion, køn, kønsidentitet , fysisk eller psykisk handicap, medicinsk tilstand, civilstand, alder eller seksuel orientering;
 • overtræder reglerne for henvisningsprogrammet, hvis du deltager i henvisningsprogrammet;
 • sende til eller på anden måde påvirke os eller softwaren (eller noget eller nogen anden) med skadelig, ulovlig, vildledende eller forstyrrende kode, såsom en virus, “spyware”, “adware” eller anden kode, der kan påvirke softwaren eller enhver modtager
 • træffe enhver handling, der kan pålægge softwarens infrastruktur eller computersystemer en betydelig byrde (som bestemt af os) eller på anden måde forstyrre den almindelige drift af softwaren; eller
 • få tredjemand til at engagere sig i de begrænsede aktiviteter ovenfor.
 1. REPRÆSENTATIONER, GARANTIER OG YDERLIGERE AFTALER

Som en Washer, der bruger Washare- softwaren, repræsenterer du, garanterer du og accepterer du, at:

 • Du eller dine medarbejdere eller underleverandører (inklusive Kurerer) er autoriseret, medicinsk egnet og har alle relevante licenser, godkendelser og autoritet til at levere Vasketjenester til Washees, som er henvist via softwaren .
 • Du ejer, eller har den lovlige ret til at bruge og betjene, udstyr til levering af Vasketjeester, at sådant udstyr er i god driftstilstand og opfylder branchens sikkerhedsstandarder og alle gældende lovbestemte og statslige krav til sådant udstyr; og alle gældende sikkerhedsindkaldelser er afhjulpet i henhold til producentens instruktioner.
 • Du vil ikke deltage i hensynsløs eller uagtsom opførsel, mens du leverer Vasketjenester, eller leverer Vasketjenester, mens du er under indflydelse af alkohol eller narkotika, eller træffe handlinger, der skader eller truer med at skade personers sikkerhed .
 • Du vil ikke forsøge at bedrage Washare eller Washees på Washare-softwaren eller i forbindelse med din levering af Vasketjenester. Hvis vi har mistanke om, at du har været involveret i bedragerisk aktivitet, kan vi tilbageholde gældende gebyrer eller andre betalinger for de pågældende vaskeservices og træffe enhver anden handling mod dig, der er tilgængelig i henhold til loven.
 • Du diskriminerer ikke vasker eller Kurererr på grund af deres race, nationale oprindelse, religion, køn, kønsidentitet, fysiske eller mentale handicap, medicinske tilstand, civilstand, alder eller seksuel orientering .
 • Du accepterer, at vi kan få oplysninger om dig, herunder dine kriminelle, køre- og kredithistoriske poster, og du accepterer at give yderligere nødvendige autorisationer til at lette vores adgang til sådanne poster i løbet af Aftalen.
 • Du har en gyldig ansvarsforsikringspolitik (i dækningen beløb i overensstemmelse med alle gældende lovkrav) at navne dig til driften af ethvert køretøj du bruger til at give Vasketjenester.
 • Du betaler alle gældende føderale, statslige og lokale skatter baseret på din levering af Vasketjenester og eventuelle betalinger modtaget af dig.

Som Kurer , der bruger Washare-softwaren , repræsenterer du, garanterer du og accepterer du, at:

 • Du eller dine medarbejdere eller underleverandører er autoriseret, medicinsk egnet og har alle relevante licenser, godkendelser og autoritet til at levere Kurertjenester til Washers, der henvises til via Softwaren.
 • Du ejer, eller har den lovlige ret til at bruge og betjene, udstyr til levering af kurertjenester, at sådant udstyr er i god driftstilstand og opfylder branchens sikkerhedsstandarder og alle gældende lovmæssige og statslige krav til sådant udstyr; og alle gældende sikkerhedsindkaldelser er afhjulpet i henhold til producentens instruktioner.
 • Du deltager ikke i hensynsløs eller uagtsom opførsel, mens du leverer kurertjenester, eller leverer kurertjenester, mens du er under indflydelse af alkohol eller stoffer, eller træffer handlinger, der skader eller truer med at skade personers sikkerhed.
 • Du vil ikke forsøge at bedrage Washare eller Washees eller Washers på Washare- softwaren eller i forbindelse med din levering af kurertjenester. Hvis vi har mistanke om, at du har udøvet bedragerisk aktivitet, kan vi tilbageholde gældende betalinger for de pågældende kurertjenester og træffe enhver anden handling mod dig, der er tilgængelig i henhold til loven.
 • Du diskriminerer ikke vasker eller Washers på grund af deres race, nationale oprindelse, religion, køn, kønsidentitet, fysiske eller mentale handicap, medicinske tilstand, civilstand, alder eller seksuel orientering.
 • Du accepterer, at vi kan få oplysninger om dig, herunder dine kriminelle, køre- og kredithistoriske poster, og du accepterer at give yderligere nødvendige autorisationer til at lette vores adgang til sådanne poster i løbet af Aftalen.
 • Du har en gyldig ansvarsforsikringspolice (i dækningsbeløb, der er i overensstemmelse med alle gældende juridiske krav), der navngiver eller planlægger dig til driften af køretøjer, du bruger til at levere kurertjenester.
 • Du betaler alle gældende føderale, statslige og lokale skatter baseret på din levering af kurertjenester og eventuelle betalinger modtaget af dig.
 1. OVERVÅGNING AF BRUGERINDHOLD
  • Ingen Pligt til at Overvåge.

Vi er ikke forpligtet til at begrænse eller overvåge brugerens forudsatte indhold, der er tilgængeligt via Softwaren. WASHARE KONTROLLERER IKKE NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHENDEN AF BRUGER-LEVERET INDHOLD SÅSOM WASHER OG KURERTJENESTER-OVERSIGT . Vi forbeholder os dog retten til at ændre eller fjerne enhver Bruger-billede til enhver tid. Enhver anmeldelse, mening, råd, udsagn, tilbud eller anden information eller c Indholdsproduktion udtrykt eller stillet til rådighed af tredjemand, herunder andre brugere, er dem af de respektive forfatter (e) og ikke at af Washare. Washare vil hverken støtte eller er ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af enhver revision, mening, rådgivning, information, eller erklæring på eller er tilgængelige via den Software , som Brugere eller tredjeparter.

 1. INTELLEKTUEL EJENDOM

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i Washare-softwaren ejes eller licenseres af Washare Disse rettigheder inkluderer databaseret, ophavsret, designrettigheder (hvad enten det er registreret eller uregistreret), varemærker (hvad enten det er registreret eller uregistreret) og andre lignende rettigheder, uanset hvor de findes i verden sammen med retten til at ansøge om registrering af det samme. Alle andre varemærker, logoer, servicemærker, virksomheds- eller produktnavne, der er angivet i Washare- softwaren, tilhører deres respektive ejere. Bortset fra Dine oplysninger anerkender du og accepterer du, at alle anmeldelser, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer eller feedback (“Indsendelser”), som du leverer til os, er ikke-fortrolige og bliver Washare ‘s eneste ejendom. Washare skal have enerettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og har ret til ubegrænset brug og formidling af disse indsendelser til ethvert formål, kommercielt eller på anden måde uden anerkendelse eller kompensation til dig.

WASHARE og andre Washare- logoer, designs, grafik, ikoner, scripts og servicenavne er registrerede varemærker, varemærker og / eller handel med Washare i USA og / eller andre lande (samlet kaldet “Washare Marks”). Hvis du leverer Vasketjenester, som en Washer, giver Washare dig i løbet af denne Aftale og med forbehold for din overholdelse af vilkårene og betingelserne i denne Aftale en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv licens til at vise og bruge Washare Mærker udelukkende på Washare- klistermærker / mærkater, der er leveret til dig, og andre Washare- mærkevarer, der leveres af Washare direkte til dig i forbindelse med levering af Vasketjenester (“Licens”). Licensen kan ikke overdrages, og du giver ikke nogen tredjepart nogen rettigheder, tilladelser, licenser eller underlicenser med hensyn til nogen af de rettigheder, der er givet nedenfor uden Washares forudgående skriftlige tilladelse, som den kan tilbageholde efter eget diskretion. Den Washare logo (eller en hvilken som helst Washare Marks) må ikke anvendes på en måde, der sandsynligvis vil skabe forvirring, herunder men ikke begrænset til: brug af en Washare Mark i et domænenavn eller Washare referral code, eller brug af en Washare Markér som et socialt mediehåndtag eller navn, avatar, profilbillede, ikon, favicon eller banner. Du kan identificere dig selv som en Washer på Washare- softwaren, men identificere dig måske ikke forkert som Washare , en ansat hos Washare eller en repræsentant for Washare.

Du anerkender, at Washare er ejer og licensgiver af Washare Marks, inklusive al goodwill dertil, og at din brug af Washare- logoet (eller ethvert Washare Marks) ikke giver nogen interesse i eller ejerskab af Washare Marks i dig, men snarere inures til fordel for Washare. Du accepterer at bruge Washare Marks udelukkende i overensstemmelse med Washares retningslinjer for brug af varemærker, som det kan blive leveret til dig og revideret fra tid til anden, og til øjeblikkeligt at ophøre med enhver brug, som Washare vurderer at være i strid med eller på anden måde uacceptabel.

Du accepterer, at du ikke: (1) opretter materiale, der bruger Washare Marks eller andre derivater af Washare Marks som et varemærke, servicemærke, handelsnavn eller handelsdragt, undtagen som udtrykkeligt godkendt af Washare skriftligt; (2) bruge Washare Marks på enhver måde, der har en tendens til at forringe deres gyldighed som varemærker, servicemærker, handelsnavne eller handelsdrag, eller bruge Washare Marks andet end i overensstemmelse med vilkårene, betingelserne og begrænsningerne heri; (3) træffe enhver anden foranstaltning, der ville true eller forringe Washare ’s rettigheder som ejer af Washare Marks eller lovligheden og / eller realisation af Washare varemærker, herunder, udfordrende eller imod Washare ’s ejerskab i Washare Marks; (4) ansøge om varemærkeregistrering eller fornyelse af varemærkeregistrering af et af Washare Marks, ethvert derivat af Washare Marks, enhver kombination af Washare Marks og ethvert andet navn eller ethvert varemærke, servicemærke, handelsnavn, symbol eller ord der ligner Washare Marks; (5) brug Washare Marks på eller i forbindelse med ethvert produkt, service eller aktivitet, der er i strid med nogen lov, vedtægter, myndigheders forskrifter eller standarder.

Overtrædelse af enhver bestemmelse i denne licens kan resultere i øjeblikkelig ophævelse af licensen, efter Washares eget skøn, en anmodning om fjernelse sendt til den relevante internetudbyder eller software til sociale medier og / eller en ensartet procedure til løsning af tvistbilæggelse af domænenavn (eller tilsvarende procedure). Hvis du opretter materiale (fysisk eller digitalt), der bærer Washare- mærkerne (i strid med denne aftale eller på anden måde), accepterer du, at Washare udelukkende ejer al ret, ejendom og interesse i og til sådanne materialer, herunder eventuelle ændringer til Washare Marks eller afledte værker baseret på Washare Marks eller Washare copyright. Du accepterer endvidere at overdrage enhver interesse eller rettighed, du måtte have i sådanne materialer, til Washare , og at give oplysninger og udføre alle dokumenter, som Washare med rimelighed anmoder om for at gøre det muligt for Washare at formalisere en sådan opgave.

 1. AFSLUTNING ELLER ANNULLERING
  • Ret til Opsigelse.

Vi kan til enhver tid uden varsel til dig opsige din adgang til softwaren og din konto, eller blokere din adgang til softwaren, hvis vi efter vores eget diskretion mener, at du måske har overtrådt disse vilkår eller på anden måde har beskæftiget dig med enhver aktivitet, der kan skade eller vores omdømme, rettigheder, person eller ejendom tilhørende Washare, vores brugere eller enhver anden person.

 • Meddelelse om Opsigelse.

Hvis gældende lovgivning kræver, at vi meddeler opsigelse eller annullering, kan vi give forudgående eller efterfølgende besked ved at offentliggøre det på websiden, give vi besked via softwaren eller ved at sende en kommunikation til enhver adresse (e-mail eller andet), som vi har til dig i vores optegnelser.

 • Effekt af Opsigelse.

Efter opsigelse af din konto eller softwaren; ophører din aftale med Washare i henhold til disse vilkår også, bortset fra at følgende bestemmelser overlever opsigelsen: 1.4, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

 1. FORHANDLING MED HANDLERE; LINKS
  • Annoncer og Links.

Den Softwaren kan indeholde reklamer, tilbud eller andre links til websteder af tredjeparter, som vi ikke kontrollerer. Annoncer og andre oplysninger leveret af tredjeparter er muligvis ikke helt nøjagtige. Washare er ikke ansvarlig for (i) tilgængeligheden eller nøjagtigheden af sådanne websteder eller reklamer; eller (ii) det indhold, produkter eller tjenester, der er tilgængelige fra sådanne websider. Inkluderingen af et link på softwaren betyder ikke, at vi støtter det linkede websted. Du bruger linkene på egen risiko.

 • Transaktioner med tredjeparter.

Dine transaktioner og anden handel med tredjepartshandlere eller annoncører, der findes på eller gennem softwaren, herunder “klik for at købe”, “co-registrering” og andre lignende programmer, herunder betaling og levering af relaterede varer eller tjenester, er udelukkende mellem dig og en sådan forhandler eller annoncør.

 1. ERSTATNING

Du vil forsvare, skadesløsholde og holde Washare inklusive vores tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, efterfølgere og tildelte, og hver af vores respektive officerer, direktører, medarbejdere, agenter, advokater eller aktionærer uskadelige over for eventuelle krav, handlinger, dragter, tab, omkostninger, forpligtelser og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer) i forbindelse med ethvert krav, der opstår som følge af eller relateret til: (i) din adgang til og brug af Softwaren ; (ii) din overtrædelse af disse vilkår og enhver gældende lov eller en anden persons eller parts rettigheder; (iii) enhver tvist, du har med enhver Bruger af Softwaren, og enhver tvist, du har relateret til enhver forhandler eller reklame, der findes på eller gennem Softwaren; (iv) Washares beslutning (hvis nogen) om enhver tvist, du har med enhver Bruger af Softwaren; (v) din forkert tilladelse til Washare t o indsamle, bruge eller videregive Indholdsproduktion fra dig; (vi) enhver oplysning foretaget med din tilladelse, (vii) enhver påstand om, at ethvert materiale, som du sender til os eller overfører via Washare- softwaren eller til os, krænker eller på anden måde krænker ophavsretten, varemærket, forretningshemmeligheden eller anden intellektuel ejendom eller anden enhver tredjeparts rettigheder (viii) dit ejerskab, brug eller drift af udstyr eller et motorkøretøj, herunder i forbindelse med din levering af Vasketjenester som en vaskemaskine eller din levering af Courier Services som underleverandør til en vaskemaskine ; og / eller (ix) andre aktiviteter i forbindelse med Vasketjenester eller Kurertjenester. Denne skadesløsholdelse finder anvendelse uden hensyntagen til uagtsomhed fra nogen part, herunder skadesløsholdelse.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSER

Følgende ansvarsfraskrivelser fremsættes på vegne af Washare , vores datterselskaber, datterselskaber, forældre, efterfølgere og tildelte og hver af vores respektive officerer, direktører, medarbejdere, agenter og aktionærer.

Washare giver ikke tøj vask tjenester eller kurertjenester . Det er op til vaskemaskinen at beslutte, om de vil tilbyde Vasketjenester til en Washee, der er kontaktet via Washare- softwaren, eller at engagere en Kurer, der er kontaktet via Washare Software , og det er op til Washee at beslutte, om Vasketjenester skal accepteres eller ej fra enhver Washer, der er kontaktet via Washare-softwaren. Vi kan ikke sikre, at en Washer vil fuldføre arrangeret Vasketjenester , eller at en Kurer vil fuldføre arrangeret Kurertjenester . Vi har ingen kontrol over kvaliteten eller sikkerheden af Vasketjenester eller andre Kurertjenester. Vi har ingen kontrol over kvaliteten eller sikkerheden af Vasketjenester eller andre Kurertjenester.

Washare-softwaren leveres på en “som den er” -basis og uden nogen garanti eller betingelse, udtrykkeligt, underforstået eller lovbestemt. Vi garanterer ikke og lover ikke nogen specifikke resultater fra brug af Washare- softwaren og / eller Vasketjenester og / eller Kurertjenester, herunder muligheden for at levere eller modtage Vasketjenester eller Kurertjenesterpå et givet sted eller tidspunkt. I det omfang, loven tillader det, fraskriver vi os specifikt alle underforståede garantier for ejendomsret, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse af underforståede garantier, så den foregående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig.

Vi garanterer ikke, at din brug af Washare- softwaren eller Wash-tjenesterne er nøjagtig, komplet, pålidelig, aktuel, sikker, uafbrudt, altid tilgængelig eller fejlfri eller vil opfylde dine krav, at eventuelle mangler i Washare- softwaren vil rettes, eller at Washare- softwaren er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Vi fraskriver os ansvar for, og der ydes ingen garanti med hensyn til tilslutningsmuligheder og tilgængelighed af Washare- softwaren eller Vasketjenester eller Kurertjenester.

Vi kan ikke garantere, at hver Bruger er den, han eller hun hævder at være. Brug sund fornuft, når du bruger Washare- softwaren til at arrangere Vasketjenester og Kurertjenester. Vær opmærksom på, at der også er risiko for at beskæftige sig med mindreårige personer eller personer, der handler under falsk foregivelse, og vi påtager os ikke ansvar for noget indhold, kommunikation eller anden brug eller adgang til Washare- softwaren af personer under 18 år, der er i strid med i denne aftale. Vi opfordrer dig til at kommunikere direkte med hver enkelt potentiel Washer, Washee eller Kurer forud for at indgå i et arrangeret vask tjeneste eller kurertjeneste .

Washare er ikke ansvarlig for adfærd, hvad enten det er online eller offline, af nogen bruger af Washare-softwaren eller Vasketjenesterne. Du er eneansvarlig for din interaktion med andre Brugere. Vi skaffer ikke forsikring for, og vi er heller ikke ansvarlige for, personlige ejendele, der sendes til Washers eller deres underleverandører af Kurer for Vasketjenester . Ved at bruge Washare- softwaren og deltage i Vasketjenester eller Kurertjenester, accepterer du at acceptere sådanne risici og accepterer, at Washare ikke er ansvarlig for handlinger eller undladelser fra Brugere på Washare- softwaren eller deltagelse i Vasketjenester eller Kurertjenester.

Du er ansvarlig for brugen af din brugerkonto og Washare fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, der opstår som følge af uautoriseret brug af din Brugerkonto. Hvis du har mistanke om, at en uautoriseret part muligvis bruger din Brugerkonto, eller hvis du har mistanke om andre brud på sikkerheden, accepterer du straks at underrette os.

Det er muligt for andre at få oplysninger om dig, som du leverer, offentliggøre eller sende til eller gennem Washare-softwaren (inklusive enhver profilinformation, du giver), sende til andre brugere eller dele direkte med Washers eller Kurerer og at bruge sådanne oplysninger at chikanere eller skade dig. Vi er ikke ansvarlige for brugen af personlige oplysninger, som du videregiver til andre brugere på Washare-softwaren eller på anden måde . Vælg omhyggeligt den type information, som du sender på Washare-softwaren eller frigiver til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar, uanset hvilken form for handling, for handlinger eller undladelser fra andre brugere (inklusive uautoriserede brugere eller “hackere”).

Udtalelser, råd, udsagn, tilbud eller anden information eller indhold vedrørende Washare eller stilles til rådighed gennem Washare- softwaren, men ikke direkte af os, er dem, der tilhører deres respektive forfattere og bør ikke nødvendigvis stole på. Sådanne forfattere er eneansvarlige for sådant indhold. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for ethvert tab eller skade, der skyldes din afhængighed af oplysninger eller andet indhold, der er indsendt af tredjeparter, hvad enten det er på Washare- softwaren eller på anden måde. Vi forbeholder os ret, men vi er ikke forpligtede til at overvåge det materiale, der er lagt ud på Washare-softwaren og fjerne alt sådant materiale, der efter vores eneste mening er i strid med eller påstås at være i strid med loven eller denne aftale, eller som kan være stødende, ulovligt , eller som kan krænke rettighederne til , skade eller true Brugernes eller andres sikkerhed.

Placeringsdata, der leveres af Washare-softwaren, er kun til grundlæggende placeringsformål og er ikke beregnet til at stole på i situationer, hvor der kræves præcise placeringsoplysninger, eller hvor fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige placeringsdata kan føre til død, personskade, ejendom eller miljøskader . Hverken Washare eller nogen af dets indholdsudbydere garanterer tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller rettidigheden af placeringsdata, der spores eller vises af Washare-softwaren. Enhver af din information, herunder geo-lokaliseringsfremmende data, du uploader, giver, eller indlæg på Washare Softwaren kan være tilgængelige for Washare og visse Brugere af Washare Software.

Washare råder dig til at bruge Washare-software med et dataabonnement med ubegrænset eller meget høje dataforbrug grænser, og Washare må ikke være ansvarlig eller hæfter for eventuelle gebyrer, omkostninger eller overdosering afgifter forbundet med nogen data planlægger du bruger til at få adgang til Washare Software.

 1. DISPLOSERING AF APPLE APP STORE

Dette afsnit gælder for enhver version af Washare- softwaren, som du køber fra Apple App Store. Denne aftale indgås mellem dig og Washare . Apple, Inc. (“Apple”) er ikke part i denne Aftale og har ingen forpligtelser med hensyn til Washare- softwaren. Washare , ikke Apple, er eneansvarlig for Washare- softwaren og indholdet deraf som beskrevet nedenfor. Apple og Apples datterselskaber er imidlertid tredjepartsmodtagere af denne Aftale. Efter din accept af denne Aftale har Apple ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne Aftale mod dig som tredjepartsmodtager deraf. Denne aftale inkorporerer som reference Apples licensaftale til slutbrugerlicensaftale, hvis formål du er “slutbrugeren.” I tilfælde af en konflikt i vilkårene i den licenserede applikations slutbrugerlicensaftale og denne aftale skal vilkårene i denne aftale kontrollere.

 1. UDELUKKELSE AF SKADER; ANSVARSBEGRÆNSNING

Under ingen omstændigheder vil Washare , inklusive vores tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, efterfølgere og tildelte, og hver af vores respektive officerer, direktører, medarbejdere, agenter eller aktionærer (samlet ” Washare ” med henblik på dette afsnit) være ansvarlig over for dig for enhver tilfældig, speciel, eksemplarisk, straf, følgeskab eller indirekte skade (herunder erstatning for sletning, korruption, tab af data, tab af programmer, manglende lagring af oplysninger eller andet indhold, der vedligeholdes eller overføres af Washare- softwaren, serviceafbrydelser eller for omkostningerne ved indkøb af erstatningstjenester), der opstår som følge af eller i forbindelse med Washare- softwaren, Vasketjenesterne, Kurer-tjenesterne eller denne Aftale, dog opstået inklusive forsømmelighed, selvom vi eller vores agenter eller repræsentanter kender eller er blevet rådgivet muligheden for sådanne skader. . Den Washare Softwaren kan bruges af dig at anmode om og planlægge Vasketjenester med Washerr , eller til anmodning Kurertjenester med Kurerer, men du accepterer, at Washare har intet ansvar for dig forbundet med nogen Vasketjenester , Kurertjenester eller andre tjenesteydelser eller varer leveret til dig af Washers eller Kurerer, bortset fra som udtrykkeligt angivet i denne Aftale. Visse jurisdiktioner tillader muligvis ikke udelukkelse eller begrænsning af visse skader. Hvis disse love gælder for dig, gælder nogle af eller alle ovenstående ansvarsfraskrivelser, undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke for dig, og du har muligvis yderligere rettigheder.

 1. BETINGELSE

Denne Aftale er effektiv, når vi opretter en Brugerkonto og fortsætter, indtil den opsiges i henhold til vilkårene heri.

 1. TVÆRSLIG BESLUTNING OG VOLDGIVNINGSAFTALE
  • Aftale om Bindende Voldgift Mellem Dig og Washare

Du og Washare accepterer gensidigt at give afkald på vores respektive rettigheder til løsning af tvister ved en domstol af en dommer eller jury og er enige om at løse enhver tvist ved voldgift, som beskrevet nedenfor. Denne aftale om voldgift (“voldgiftsaftale”) er underlagt den føderale voldgiftslov og overlever, når aftalen ophører, eller dit forhold til Washare ophører. Enhver voldgift i henhold til denne Aftale finder sted på individuelt grundlag; klassevoldgift og gruppesøgsmål er ikke tilladt. Medmindre det udtrykkeligt er angivet nedenfor, denne Voldgift aftale gælder for alle krav (defineret nedenfor) mellem dig og Washare , herunder Washare ’s associerede selskaber, datterselskaber, forældre, efterfølgere og erhververe, og hver af Washare ’s respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter eller aktionærer. Denne Voldgiftsaftale gælder også for krav mellem dig og Washares serviceudbydere, herunder men ikke begrænset til baggrundstjekudbydere og betalingsbehandlere; og sådanne tjenesteudbydere betragtes som tilsigtede tredjepartsmodtagere af denne Voldgiftsaftale.

Bortset fra som udtrykkeligt angivet nedenfor, skal alle tvister og krav mellem os (hver især et “Krav” og samlet “Krav”) løses udelukkende ved bindende voldgift mellem dig og Washare. Disse krav inkluderer, men er ikke begrænset til, enhver tvist, påstand eller kontrovers, hvad enten det er baseret på tidligere, nuværende eller fremtidige begivenheder, der opstår som følge af eller i forbindelse med: denne aftale og tidligere versioner deraf (inklusive overtrædelse, opsigelse, fuldbyrdelse, fortolkning eller gyldighed deraf), Washare- softwaren , Washare- kampagner, gavekort, henvisninger eller loyalitetsprogrammer, andre varer eller tjenester, der stilles til rådighed gennem Washare- softwaren , eller henvisninger til varer eller tjenester, der er tilgængelige via Washare- softwaren, dit forhold til Washare , den truede eller faktiske suspension, deaktivering eller opsigelse af din brugerkonto eller denne aftale, baggrundskontrol udført af eller på Washares vegne, betalinger foretaget af dig eller betalinger foretaget eller angiveligt skyldt dig, eventuelle kampagner eller tilbud foretaget af Washare , enhver by, amt, stat eller føderal løntimelov, forretningshemmeligheder, illoyal konkurrence, kompensation, pauser og hvileperioder, refusion af udgifter, uretmæssig terminering, diskrimination, chikane, gengældelse, bedrageri, ærekrænkelse, følelsesmæssig nød, brud på enhver udtrykkelig eller underforstået kontrakt eller pagt, krav, der opstår i henhold til føderal eller statslig forbrugerbeskyttelseslovgivning; krav, der opstår i henhold til antitrustlove, krav, der opstår i henhold til lov om telefonforbrugerbeskyttelse og lov om fair kreditrapportering; og krav, der opstår under Uniform Trade Secrets Act, Civil Rights Act of 1964, Americans with Disabilities Act, Age Discrimination in Employment Act, Older Workers Benefit Protection Act, Family Medical Leave Act, Fair Labor Standards Act, Employee Retirement Income Security Act (undtagen for individuelle krav på medarbejderfordele under en hvilken som helst fordelingsplan sponsoreret af Washare og dækket af Employee Retirement Income Security Act of 1974 eller finansieret af forsikring) og statslige vedtægter, hvis nogen, der vedrører de samme eller lignende emner og alle andre føderale og statslige lovbestemte og almindelige krav. Alle tvister vedrørende vold i et Krav (herunder tvister om voldgiftsaftalens omfang, anvendelighed, eksigibilitet, tilbagekaldelighed eller gyldighed) skal afgøres af voldgiftsmanden, medmindre det udtrykkeligt er angivet nedenfor.

Ved at acceptere voldgift forstår du, at du og Washare giver afkald på retten til at sagsøge i retten eller have en juryproces for alle Krav, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i denne Voldgiftsaftale. Denne Voldgiftsaftale er beregnet til at kræve voldgift af ethvert krav eller tvist, der lovligt kan voldgiftsmæssigt, undtagen de krav og tvister, som i henhold til denne Voldgiftsaftale udtrykkeligt er udelukket fra kravet om voldgift.

 • Forbud mod gruppesøgsmål og ikke-individualiseret lettelse

Du forstår og accepterer, at du og Washare hver især må anlægge Krav i voldgift mod den anden i en individuel egenskab og ikke på et klassisk, kollektivt søgsmål eller repræsentativt grundlag (” Frigivelse af Klassesag”). Du forstår og accepterer, at du og Washare begge afstår fra retten til at forfølge eller få en tvist løst som sagsøger eller klassemedlem i enhver påstået klasse, kollektiv eller repræsentativ procedure.

Voldgiftsmanden har ingen myndighed til at overveje eller løse ethvert Krav eller udstede nogen lettelse på et andet grundlag end et individuelt grundlag. Voldgiftsmanden har ikke bemyndigelse til at overveje eller løse ethvert krav eller udstede nogen lettelse på klasse, kollektiv eller repræsentativ basis. Voldgiftsmanden kan kun tildele erklærende eller påbudsmæssig fritagelse til fordel for den enkelte part, der søger fritagelse, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at yde lettelse, der er berettiget af denne parts individuelle krav.

Uanset enhver anden bestemmelse i denne aftale, Voldgiftsaftalen eller JAMS-reglerne, kan tvister vedrørende omfanget, anvendeligheden, eksigibiliteten, tilbagekaldelsen eller gyldigheden af Gruppesøgsmål kun løses af en civil domstol med kompetent jurisdiktion og ikke af en voldgiftsmand. Under alle omstændigheder, hvor: (1) tvisten anlægges som en gruppesag, kollektiv eller repræsentativ sag, og (2) der er en endelig domstolsafgørelse om, at gruppesøgsmålsfritagelsen ikke kan håndhæves med hensyn til ethvert Krav eller ethvert særligt Påstand (som f.eks. En anmodning om offentlig påbud), derefter skal kravet eller det særlige middel (og kun det Krav eller det særlige retsmiddel) adskilles fra eventuelle resterende Krav og / eller retsmidler og kan bringes til en civil domstol med kompetent jurisdiktion, men fritagelse for klassesag skal håndhæves i voldgift på individuel basis for alle andre Krav eller retsmidler i videst muligt omfang.

 • Regler for Voldgift.

Enhver voldgift, der udføres i henhold til denne voldgiftsaftale, administreres af JAMS i henhold til dens Omfattende Voldgiftsregler og Procedurer Dommen om tildelingen kan træffes i enhver domstol, der har kompetence. Denne klausul er ikke til hinder for, at parterne søger foreløbige retsmidler til hjælp for voldgift fra en domstol med passende jurisdiktion. .

Som en del af voldgiften har både dig og Washare mulighed for rimelig opdagelse af ikke-privilegerede oplysninger, der er relevante for Kravet. Voldgiftsmanden kan tildele eventuelle individualiserede retsmidler, der vil være tilgængelige i retten. Voldgiftsmanden kan kun tildele erklærende eller påbudsmæssig fritagelse til fordel for den enkelte part, der søger fritagelse, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at yde lettelse, der er berettiget af denne parts individuelle krav. Voldgiftsmanden afgiver en begrundet skriftlig erklæring om voldgiftsmandens afgørelse, der skal forklare den tildelte kendelse og de fund og konklusioner, som beslutningen er baseret på.

Voldgiftsmanden beslutter indholdet af alle krav i overensstemmelse med gældende lov og respekterer alle krav om privilegier, der er anerkendt af loven. Voldgiftsdommen skal være endelig og bindende, og dommen over voldgiftskendelsen kan træffes i enhver domstol, der har kompetence deri, forudsat at enhver kendelse kan anfægtes i en domstol med kompetent jurisdiktion.

 • Voldgiftsgebyrer og Priser

Betaling af arkiverings- og voldgiftsgebyrer styres af de relevante JAMS-regler.

 • Voldgiftssted og Placering

Medmindre du og Washare aftaler andet, eventuelle voldgift høringer mellem Washare og en Washee vil finde sted i grevskabet din faktureringsadresse, og eventuelle voldgift høringer mellem Washare og en Washer vil finde sted i det amt, hvor Washer giver Vasketjenester, og eventuelle voldgiftshøringer mellem Washare og en kurér finder sted i det amt, hvor Kurerern leverer Kurertjenester. Hvis JAMS- voldgift ikke er tilgængelig i dit amt, finder voldgiftshøringer sted på det nærmeste tilgængelige sted for en JAMS- voldgift. Din ret til høring bestemmes af JAMS- reglerne.

 • Undtagelse fra Voldgift

Denne Voldgiftsaftale kræver ikke voldgift af følgende typer krav: (1) småkravssager anlagt på individuelt grundlag, der er inden for rammerne af en sådan domstols jurisdiktion ; (2 ) krav til arbejdsskade, stat invalideforsikring og unemplo yment forsikringsudbetalinger; og (3 ) påstande, der muligvis ikke kan underkastes voldgift som et spørgsmål om almindelig gældende lov, som ikke er forebygget af FAA.

Intet i denne voldgiftsaftale forhindrer dig i at aflægge rapport til eller indgive et krav eller anklage til Equal Employment Opportunity Commission, US Department of Labor, Securities Exchange Commission, National Labor Relations Board (“NLRB”) eller Office of Federal Contract Compliance. Programmer eller lignende lokale, statslige eller føderale agenturer og intet i denne voldgiftsaftale anses for at udelukke eller undskylde en part fra at indgive et administrativt krav til ethvert agentur for at opfylde partens forpligtelse til at udtømme administrative retsmidler, inden der fremsættes krav i voldgift, hvis du fremsætter et administrativt krav, kan du kun søge eller inddrive pengeskader af enhver art i henhold til denne voldgiftsbestemmelse, og du bevidst og frivilligt giver afkald på retten til at kræve eller inddrive pengeskader af enhver art i henhold til enhver administrativ klage, bortset fra en klage fra NLRB. Hvis du deltager i en NLRB-procedure, kan du kun inddrive pengeskader, hvis en sådan inddrivelse ikke stammer fra eller relaterer til et krav, der tidligere er dømt i henhold til denne Voldgiftsbestemmelse eller afgjort af dig. På samme måde kan du muligvis ikke inddrive pengeskader i henhold til denne Voldgiftsbestemmelse, hvis du allerede har afsagt et sådant krav hos NLRB. Intet i denne aftale eller Voldgiftsaftale forhindrer din deltagelse i en undersøgelse foretaget af et regeringsorgan af rapporter, krav eller anklager, der ellers er omfattet af denne Voldgiftsbestemmelse.

 • Adskillelighed

Ud over bestemmelserne om adskillelse i afsnit 18.2 ovenfor, i tilfælde af, at nogen del af denne Voldgift aftale anses ulovlig eller ikke kan håndhæves under gældende lovgivning ikke afbrydes af FAA, skal en sådan bestemmelse udskilles, og resten af voldgiftsaftalen skal have fuld kraft og virkning.

 • Valgfri Forhandlingsproces før Voldgift.

Inden du indleder voldgift eller procedure, kan du og Washare blive enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist, krav eller kontrovers mellem parterne uformelt i 90 dage, medmindre denne periode udvides gensidigt af dig og Washare. En part, der har til hensigt at søge forhandling i henhold til dette underafsnit, skal først sende den anden en skriftlig meddelelse om tvisten (“Meddelelse”). Bekendtgørelsen skal (1) beskrive arten og grundlaget for kravet eller tvisten; og (2) redegøre for den specifikke søgning. Alle tilbud, løfter, adfærd og erklæringer, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, fremsat under forhandlingerne af nogen af parterne, deres agenter, medarbejdere og advokater er fortrolige, privilegerede og afviste til ethvert formål, herunder som bevis for ansvar eller til anklagelse, i voldgift eller anden procedure, der involverer parterne, forudsat at beviser, der ellers er tilladelige eller synlige, ikke må afvises eller ikke kan findes som et resultat af dets anvendelse i forhandlingen.

 1. FORTROLIGHED

Du accepterer ikke at bruge tekniske, økonomiske, strategiske og andre fortrolige og fortrolige oplysninger vedrørende Washares forretning, drift og ejendomme, oplysninger om en bruger, der stilles til rådighed for dig i forbindelse med en sådan brugers brug af softwaren, som kan omfatte Brugerens navn, adresse, kontaktoplysninger og foto (“fortrolige oplysninger”) videregivet til dig af Washare til eget brug eller til ethvert andet formål end som planlagt heri. Du må ikke videregive eller tillade videregivelse af fortrolige oplysninger til tredjeparter, og du accepterer ikke at opbevare separat og uden for Washare-softwaren enhver brugerinformation, der er opnået fra Washare-softwaren. Du accepterer at tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte hemmeligholdelsen af og undgå videregivelse eller brug af Fortrolige oplysninger om Washare for at forhindre, at den falder i det offentlige domæne. Uanset ovenstående er du ikke ansvarlig over for Washare med hensyn til Fortrolige oplysninger, som du kan bevise: var i det offentlige domæne på det tidspunkt, hvor det blev afsløret af Washare eller er kommet ind i det offentlige domæne uden din skyld; var kendt af dig uden begrænsning på tidspunktet for offentliggørelsen, som det fremgår af filer, der eksisterede på tidspunktet for offentliggørelsen; videregives med forudgående skriftlig Godkendelse fra Washare ; bliver kendt for dig uden begrænsning fra en anden kilde end Washare uden overtrædelse af denne Aftale af dig og ellers ikke i strid med Washares rettigheder; eller afsløres i henhold til kendelse eller krav fra en domstol, administrativ aldersmyndighed eller et andet regeringsorgan, forudsat dog at du skal give hurtig meddelelse om en sådan retskendelse eller krav til Washare for at gøre det muligt for Washare at søge en beskyttende kendelse eller på anden måde forhindre eller begrænse sådan videregivelse.

 1. OVERTRÆDELSE AF COPYRIGHT/DMCA

Washare respekterer andres immaterielle rettigheder og anmoder brugere af Softwaren om at gøre det samme. Hvis du mener, at dit arbejde bliver brugt på softwaren på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, kan du underrette os ved at give vores copyright-agent følgende oplysninger skriftligt:

 • den elektroniske eller fysiske signatur fra ejeren af ophavsretten eller den person, der er bemyndiget til at handle på ejerens vegne;
 • identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du hævder er blevet krænket;
 • identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende, og information, der med rimelighed er tilstrækkelig til at Washare kan lokalisere materialet (for eksempel ved at give en URL til materialet);
 • dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
 • en erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dens agent eller loven; og
 • en erklæring om, at oplysningerne i din underretning er korrekte, og en erklæring, der er afgivet under straf for mened, om at du er ophavsretsejer eller er autoriseret til at handle på ophavsretsindehaverens vegne.

Vores udpegede agent til at modtage underretning om påstået overtrædelse kan nås på:

Copyright-agent

WASHARE LLC

311 W 43rd St., Kontor 12-113

New York, NY 10036

Det er vores politik at afslutte enhver brugerkonto under gentagne omstændigheder for gentagen krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, og vi forbeholder os også retten til at opsige brugerkonto for kun en forekomst af krænkelse.

 1. MEDDELELSER OG KONTAKTINFORMATION

Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, giver Washare dig nogen meddelelser ved at sende dem på Webstedet eller gennem Softwaren . Du giver også Washare tilladelse til at sende meddelelser (inklusive meddelelse om stævning eller anden juridisk proces, hvis nogen) via elektronisk post til den e-mailadresse, vi har på ordre til dig. Du skal holde din e-mail-adresse opdateret hos os, og du anses for at have modtaget en meddelelse, når den sendes af Washare via elektronisk post, uanset om den er modtaget af dig. Washare kan også give besked til enhver anden fysisk adresse, som du giver os. Du skal holde din fysiske adresse opdateret hos os, og enhver meddelelse, der sendes af Washare til den fysiske adresse, som du senest har angivet, er effektiv meddelelse. Med undtagelse af meddelelser relateret til fjernelse af licenseret materiale og krænkelse af ophavsretten som beskrevet heri , skal du sende os enhver meddelelse ved at sende det til vores adresse for juridiske meddelelser, der er: 2803 Philadelphia Pike, Suite B # 369, Claymont, DE 19703.

 1. YDERLIGERE VILKÅR
  • Overholdelse af Love.

Du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Adgang til softwaren fra visse personer eller i visse lande er muligvis ikke lovlig.

Hvis nogen del af de Vilkår ejes af en kompetent domstol at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den ugyldige eller ikke kan håndhæves del gives effekt i størst muligt omfang og resten vil forblive i fuld effekt, forudsat at fordelingen af risici beskrevet i disse Vilkår får virkning i videst muligt omfang.

Disse vilkår er personlige for dig, og du må ikke overføre, tildele eller delegere dem til nogen uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Washare. Ethvert forsøg fra dig om at tildele, overføre eller delegere disse Vilkår uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Washare er ugyldigt. Washare har ret til at overføre, tildele og delegere disse Vilkår til en eller flere tredjeparter uden din tilladelse.

 • Jurisdiktion; Lovvalg; Eksportbegrænsninger.

Denne software styres af os fra vores kontorer i USA og er rettet mod amerikanske brugere. Hvis du får adgang til softwaren fra steder uden for USA, gør du det på egen risiko, og du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokal lovgivning. Du må ikke bruge eller eksportere noget fra Softwaren i strid med amerikanske eksportlove og -bestemmelser eller Vilkårene. Disse vilkår og alle præstationer og krav af enhver art imellem os styres og håndhæves i henhold til lovgivningen i staten Californien , USA uden hensyntagen til nogen lovkonfliktprincipper, der ville resultere i anvendelse af lovgivningen i en anden jurisdiktion. Du og Washare underkaster dig den eksklusive personlige jurisdiktion og sted for statslige og føderale domstole i Orange County, Californien .

Paragrafoverskrifterne i disse Vilkår er inkluderet for at gøre disse Vilkår lettere at læse og har ingen bindende virkning. Som brugt i disse Vilkår er ordene “inkludere” og “inklusive” ment som illustrative og ikke udtømmende.

 • Hele Aftalen.

Disse Vilkår (inklusive vilkår, der er indarbejdet i dem ) og alle politikker og retningslinjer, der sendes til Softwaren af Washare, omfatter hele aftalen (“Hele Aftalen”) mellem dig og Washare med hensyn til brugen af softwaren og erstatter alle samtidige og tidligere aftaler. mellem parterne med hensyn til emnet indeholdt heri, og ingen af parterne har påberåbt sig nogen repræsentationer fra den anden, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i Hele Aftalen.

 • Intet Afkald.

En parts undladelse af at udøve eller håndhæve nogen ret eller bestemmelse i disse Vilkår, herunder manglende handling med hensyn til en overtrædelse, vil ikke udgøre et afkald på en sådan ret eller bestemmelse eller denne parts ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende overtrædelser. Vi foreslår, at du udskriver en kopi af disse Vilkår til dine optegnelser.

 

Coming Soon