WASHARE

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Ingangsdatum: 1 maart 2020

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZOALS VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD (de “Voorwaarden” of “Overeenkomst”), ZIJN EEN BINDEND CONTRACT TUSSEN WASHARE LLC (“Washare” of “wij”, “ons” of soortgelijke voornaamwoorden) EN U (“u ”). U MOET DEZE VOORWAARDEN LEZEN EN AKKOORD GAAN VOORDAT U DE WASHARE-APPLICATIE (de “App”), DE WASHARE.COM-WEBSITE (de “Site” of “Website”) OF ENIGE ANDERE SOFTWARE, APPLICATIES, WEBSITES, FUNCTIES OF FUNCTIONALITEIT OF VIA Software OF DIENSTEN DIE DOOR WASHARE WORDEN GELEVERD (gezamenlijk de “Software”). DOOR DE Software TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE Software NIET GEBRUIKEN.

BELANGRIJK: Houd er rekening mee dat deze voorwaarden bepalingen bevatten die bepalen hoe claims tussen U en Washare kunnen worden ingediend (zie sectie 18 hieronder). Deze bepalingen vereisen, met beperkte uitzondering, dat U vorderingen die U tegen Washare hebt, indient voor bindende en definitieve arbitrage op individuele basis, niet als eiser of groepslid in een klasse, groep of representatieve actie of procedure.

 1. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN; MINIMUM LEEFTIJDVEREISTE; RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN
  • Beschrijving van Software en Wasservices

De Software biedt een manier voor mensen om kledingwasdiensten aan te vragen (deze mensen worden hierin “Washees” of individueel als een “Washee” genoemd) van individuen en bedrijven die deze diensten in hun lokale gebied verlenen (naar dergelijke dienstverleners wordt verwezen naar hierin als ” Washers ” of afzonderlijk als een ” Washer “). Als een Washee er niet voor kiest om de te wassen kleding af te geven en op te halen, kan een Washer hulp zoeken bij het ophalen en bezorgen van mensen die als Courier optreden (hierna aangeduid als ‘ Couriers ‘ of individueel als een ” Courier “). Naar Washees, Washers en Couriers wordt hierin gezamenlijk verwezen als ‘Gebruikers’, naar de kledingwasservice van Washers to Washees wordt hierin verwezen als de ‘Wash Services’ en naar de koeriersdienst van Couriers to Washers wordt hierin verwezen als de “Koeriersdiensten”. Als gebruiker machtigt U Washare om U te matchen met een Washer , washee en / of Courier op basis van factoren zoals uw locatie, gebruikersvoorkeuren, en om een bestaande wedstrijd en rematch te annuleren op basis van dezelfde overwegingen. Elke beslissing van een Gebruiker om was- of koeriersdiensten aan te bieden of te accepteren, is een beslissing die naar eigen goeddunken van die Gebruiker wordt genomen. Elk exemplaar van wasdiensten die door een Washer aan een Washer worden geleverd, vormt een afzonderlijke overeenkomst tussen dergelijke personen. Elk exemplaar van koeriersdiensten die door een Courier aan een Washer worden geleverd, vormt een afzonderlijke overeenkomst tussen dergelijke personen. Let op: Washare biedt geen Wasservices of koeriersdiensten en levert uitsluitend de Software

 • Geschiktheid; Leeftijdsvereiste.

DeWashare Software mag alleen worden gebruikt door personen die het recht en de autoriteit hebben om deze overeenkomst aan te gaan en die volledig in staat en competent zijn om te voldoen aan de voorwaarden, bepalingen en verplichtingen hierin. De Washare Software is niet beschikbaar voor gebruikers die hun gebruikersaccount tijdelijk of permanent hebben gedeactiveerd. U mag andere personen niet toestaan uw gebruikersaccount te gebruiken en U gaat ermee akkoord dat U de enige geautoriseerde gebruiker van uw account bent. Om de Washare Software te gebruiken, moet elke gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken. Elke persoon mag slechts één gebruikersaccount aanmaken, en Washare heeft het absolute recht om extra of dubbele accounts te deactiveren.

Door gebruiker te worden, verklaart en garandeert U dat U ten minste 18 jaar oud bent.

 • Relatie tussen de partijen.

Washees

Als Washee geregistreerd bij Washare erkent U en gaat U ermee akkoord dat U en Washare geen contractuele relatie hebben, behalve met betrekking tot de Software zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat U op geen enkel moment een contract sluit met Washare met betrekking tot enige wasdiensten of koeriersdiensten.

Washers

Als Washer geregistreerd bij Washare erkent U en gaat U ermee akkoord dat U en Washare een directe zakelijke relatie hebben met betrekking tot de doorverwijzing van Washees en Couriers in uw lokale omgeving, en de relatie tussen de partijen onder deze Overeenkomst is uitsluitend die van onafhankelijke contractering partijen.

U en Washare komen uitdrukkelijk overeen dat (1) dit geen arbeidsovereenkomst is en geen arbeidsverhouding tussen U en Washare creëert; en (2) geen joint venture, franchisegever-franchisenemer, partnerschap of agentuurrelatie is bedoeld of gecreëerd door deze overeenkomst. U bent niet bevoegd om Washare te binden, en U verbindt zich ertoe om uzelf niet voor te doen als werknemer, agent of geautoriseerde vertegenwoordiger van Washare.

Washare stuurt of controleert U niet in het algemeen of in uw uitvoering onder deze Overeenkomst in het bijzonder, inclusief in verband met uw levering van Wash-diensten of koeriersdiensten, noch voor uw handelingen of nalatigheden. U behoudt het exclusieve recht om te bepalen wanneer, waar en hoelang U deWashare Software zult gebruiken en hoe U de Wasservices gaat uitvoeren. U behoudt de mogelijkheid om een verzoek van Washee voor Wasservices via deWashare Software te accepteren of af te wijzen of te negeren, of om een geaccepteerd verzoek voor Wasservices via deWashare Software te annuleren, met inachtneming van het dan geldende annuleringsbeleid van Washare met betrekking tot betaling en andere kwesties.

U behoudt ook de mogelijkheid om zelf kleding op te halen en af te leveren voor wasservices, of iemand te contracteren of iemand in te huren om kleding voor U op te halen en te bezorgen. Als U ervoor kiest om iemand in te huren of een contract met iemand te sluiten om kleding voor U op te halen en te bezorgen, behoudt U de mogelijkheid om de Software te gebruiken om een Courier bij U in de buurt te lokaliseren, en kunt U vervolgens elke Courier die voor U wordt gevonden, accepteren, weigeren, negeren of annuleren via de Software, onderhevig aan het op dat moment geldende annuleringsbeleid van Washare met betrekking tot betalingen en andere zaken. U erkent dat elke Courier die via de Software voor U wordt gevonden, rechtstreeks een contract met U sluit om Koeriersdiensten te verlenen, en dat U geen contract met Washare aangaat met betrekking tot Koeriersdiensten (Koeriersdiensten worden niet geleverd door Washare). U bent als enige verantwoordelijk voor alle handelingen van uw Couriers als uw onderaannemers, en voor de betaling van uw Couriers (wat gemakshalve rechtstreeks via de Software kan worden gedaan, zoals hierin uiteengezet).

Met uitzondering van enige bewegwijzering vereist door de wet of vergunning / licentieregels of vereisten, heeft Washare niet het recht om van U of een van uw Couriers te eisen dat ze: (a) de namen, logo’s of kleuren van Washare op voertuig (en) weergeven; of (b) een uniform of andere kleding te dragen met de namen, logo’s of kleuren van Washare. U erkent en gaat akkoord akkoord dat U volledig naar eigen goeddunken bent om was- en koeriersdiensten te nemen aan andere zakelijke of arbeidsactiviteiten.

Couriers

Als een Courier geregistreerde bij Washare erkent U en gaat U ermee akkoord dat U uitsluitend een directe zakelijke relatie heeft met elke Washer waarvoor U koeriersdiensten verleent (naar elk van deze opdrachten van een Courier door een Washer via de Software wordt hierin een ‘Courier Betrokkenheid ”), en U erkent en gaat verder ermee akkoord dat U en Washare geen contractuele relatie hebben, behalve met betrekking tot de Software en betalingen aan U door Washers via de Software voor Koeriersdiensten, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. U stemt ermee in dat U op geen enkel moment een contract sluit met Washare met betrekking tot enige wasdiensten of koeriersdiensten, dat alle door U geleverde koeriersdiensten aan Washers zijn en niet aan Washare, en dat betalingen aan U via de Software worden gedaan en geautoriseerd door Washers en niet Washare.

U en Washare komen uitdrukkelijk overeen dat (1) dit geen arbeidsovereenkomst is en geen arbeidsverhouding tussen U en Washare creëert; en (2) geen joint venture, franchisegever-franchisenemer, partnerschap of agentuurrelatie is bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst. U bent niet bevoegd om Washare te binden, en U verbindt zich ertoe om uzelf niet voor te doen als werknemer, agent of geautoriseerde vertegenwoordiger van Washare.

Washare stuurt of controleert U niet in het algemeen of in uw uitvoering onder deze Overeenkomst in het bijzonder, inclusief in verband met uw levering van koeriersdiensten voor Washers, noch voor uw handelingen of nalatigheden. U behoudt het enige recht om te bepalen wanneer, waar en hoelang U de Washare Software zult gebruiken. U behoudt de mogelijkheid om het verzoek van een Washer voor koeriersdiensten via deWashare Software te accepteren of af te wijzen of te negeren, of om een geaccepteerd verzoek voor koeriersdiensten via deWashare Software te annuleren, onder voorbehoud van een schriftelijk of mondeling contract dat U aangaat met een Washer en onderworpen aan Washare’s dan geldende annuleringsvoorwaarden met betrekking tot betalingen en andere zaken. Met uitzondering van enige bewegwijzering vereist door de wet of vergunning / licentieregels of vereisten, en onder voorbehoud van een schriftelijk of mondeling contract dat U aangaat met een Washer, heeft Washare niet het recht om van U te eisen dat u: (a) de namen en logo’s van Washare weergeeft of kleuren op uw voertuig (en); of (b) een uniform of andere kleding te dragen met de namen, logo’s of kleuren van Washare. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, onder voorbehoud van een schriftelijk of mondeling contract dat U aangaat met een Washer, volledig naar eigen goeddunken bent om koeriersdiensten te verlenen of anderszins deel te nemen aan andere zakelijke of arbeidsactiviteiten.

 • Uw Informatie

“Uw informatie ”is alle informatie die U verstrekt, publiceert of plaatst op of via deWashare Software (inclusief alle profielinformatie die U verstrekt) of verzendt naar andere gebruikers (inclusief via feedback in de applicatie, een e-mailfunctie of via een aan Washare gerelateerde Facebook , Twitter of andere posts op sociale media). U stemt ermee in dat wij uw gegevens gebruiken om een Gebruikersaccount aan te maken waarmee U de Washare Software kunt gebruiken en kunt deelnemen aan de Wasdiensten en / of koeriersdiensten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw informatie en uw interacties met andere leden van het publiek, en wij fungeren alleen als een passieve kanaal voor uw online plaatsing van uw Informatie. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en te onderhouden en dat wij en andere leden van het publiek erop kunnen vertrouwen dat Uw Informatie accuraat, actueel en volledig is. Om Washare in staat te stellen uw informatie te gebruiken voor de doeleinden die in deze overeenkomst worden beschreven, verleent U ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar (via meerdere niveaus) recht en licentie om het auteursrecht uit te oefenen , publiciteits- en databaserechten die U hebt in uw informatie, en om uw informatie te gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven en verspreiden, om afgeleide werken van uw informatie voor te bereiden of deze op te nemen in andere werken in alle media die nu bekend of niet bekend zijn. Washare heeft geen eigendomsrecht op uw informatie; in plaats daarvan behoudt u, zoals tussen U en Washare, onderhevig aan de rechten die aan ons zijn verleend in deze Overeenkomst, het volledige eigendom van al uw informatie en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met Uw Informatie.

 • Communicatie

Door deze overeenkomst aan te gaan of de Washare Software te gebruiken, gaat U ermee akkoord om communicatie van ons te ontvangen, inclusief via e-mail, sms, telefoontjes en pushmeldingen. U gaat ermee akkoord dat teksten, oproepen of vooraf opgenomen berichten kunnen worden gegenereerd door automatische telefoonkiesystemen. Communicatie van Washare, zijn gelieerde bedrijven en / of Washers en / of Couriers, kan omvatten, maar is niet beperkt tot: operationele communicatie met betrekking tot uw gebruikersaccount of het gebruik van de Washare Software of Wash Services of Courier Services, updates met betrekking tot nieuwe en bestaande functies op de Washare-software, mededelingen over promoties die door ons of onze externe partners worden uitgevoerd en nieuws over Washare. De standaardkosten voor sms-berichten die door uw gsm-provider worden berekend, zijn van toepassing op sms-berichten die we verzenden.

Als U zich wilt afmelden voor promotionele e-mails en sms-berichten, kunt U zich afmelden voor onze promotionele e-mail en sms-lijst door de afmeldingsopties in de promotionele e-mail of sms zelf te volgen. U erkent dat U niet verplicht bent om toestemming te geven voor het ontvangen van promotionele teksten of telefoontjes als voorwaarde voor het gebruik van de Washare-software. U erkent echter dat het weigeren van het ontvangen van alle teksten van invloed kan zijn op uw gebruik van de Washare-software.

 1. WIJZIGINGEN AAN DE VOORWAARDEN

Washare kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen, inclusief elke andere overeenkomst die door middel van verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen. We zullen U op de hoogte stellen van elke materiële wijziging in de Voorwaarden door middel van een melding wanneer U inlogt om de Software te gebruiken, op welk moment U moet aangeven dat U de herziene Voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat voordat U verder mag gaan om de Software te gebruiken.

 • Uw verplichting om actueel te blijven.

Het is van cruciaal belang dat U uw e-mailcontactinformatie te allen tijde correct en bijgewerkt houdt met Washare. Daarnaast raden we U aan om regelmatig terug te kijken om deze voorwaarden ten minste eens in de dertig dagen te bekijken.

 1. WIJZIGINGEN AAN SOFTWARE

We behouden ons recht voor om de Software te wijzigen of stop te zetten en de toegang tot de Software te beperken of te blokkeren zonder U hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen elke functie of functionaliteit van de Software op elk moment wijzigen of verwijderen zonder U hiervan op de hoogte te stellen, inclusief het verwijderen van door gebruikers gegenereerde inhoud die wij als aanstootgevend beschouwen. We zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke wijziging, opschorting, stopzetting of verwijdering, en een dergelijke actie door ons heeft geen invloed op de licentie van Washare voor door gebruikers gegenereerde inhoud zoals hierin vermeld.

 1. kOSTEN
  • WASSERVICES KOSTEN

Als Washee erkent U dat U begrijpt dat elk verzoek of elk gebruik van Wasservices ertoe kan leiden dat door een Washer via de Software kosten aan U in rekening worden gebracht (“Vergoedingen” of “Kosten voor Wasservices”). Vergoedingen voor Wasservices omvatten kosten voor ophalen, bezorgen, wassen, wasmiddel, bleekmiddel (indien gevraagd), vouwen, strijken, ophangen en andere diensten of producten die de Washer U kan verstrekken in verband met uw verzoek om Wasservices, en omvat alle toepasselijke verkoop- of andere belastingen die volgens de wet aan U in rekening moeten worden gebracht. De kosten variëren op basis van de aangevraagde Wasservices, of U de kleding wilt ophalen en bezorgen, het volume of de hoeveelheid kleding die wordt gewassen, de gevraagde doorlooptijd, locatie en andere factoren. Vergoedingen die via de Software worden vermeld, veranderen periodiek afhankelijk van vele factoren, waaronder het tijdstip van de dag en het aantal verzoeken om Wasservices dat wordt gedaan in een bepaald gebied of een bepaalde locatie, en wijzigingen in belastingwetten of -voorschriften. De tarieven die in de Software voor Wasservices worden vermeld, zijn exclusief fooi. U bent verantwoordelijk voor het controleren van alle toepasselijke vergoedingen die worden vermeld voor de specifieke Wasservices die U via de Software aanvraagt.

 • Courier Servicekosten

Als een Washer, U erkent dat U begrijpt dat U er voor het gemak voor kunt kiezen om voor koeriersdiensten te betalen via de software, maar dat U hiertoe niet verplicht bent. Als U ervoor kiest om voor Koeriersdiensten via de Software te betalen, is het uw verantwoordelijkheid om de Courier te informeren dat de betaling via de Software zal plaatsvinden. Voor al dergelijke betalingen via de Software, machtigt U Washare om uw rekening te debiteren of enige aan U verschuldigde vergoeding voor Wasservicekosten te verminderen met het bedrag van de betaling die aan de Courier wordt gedaan.

 • Annuleringskosten

Als een Washee, U erkent dat er mogelijk annuleringskosten in rekening worden gebracht door een Washer in het geval dat U niet beschikbaar bent op het tijdstip dat U heeft aangevraagd voor de ophaling die U heeft aangevraagd voor Wasservices

 • Verwerking van vergoedingen

Alle Vergoedingen worden gefaciliteerd via een externe betalingsverwerker. Washare kan meerdere betalingsverwerkers van derden vervangen of gebruiken zonder U hiervan op de hoogte te stellen. Vergoedingen worden alleen in rekening gebracht via de Software. Met uitzondering van fooien en betalingen aan Couriers zijn contante betalingen ten strengste verboden. Washare kan meerdere vergoedingen groeperen in een enkele totale transactie op uw betaalmethode op basis van de datum (data) waarop ze zijn gemaakt. Als U een transactie niet herkent, controleer dan uw Wasservice-ontvangstbewijzen en betalingsgeschiedenis.

 • Geen Geld Terug

Alle kosten worden niet gerestitueerd. Dit beleid zonder restitutie is te allen tijde van toepassing, ongeacht uw beslissing om het gebruik van de Software te beëindigen, enige onderbreking van de beschikbaarheid van de Software of WASSERVICES of Koeriersdiensten of welke andere reden dan ook.

 • Coupons

U kunt na voltooiing van de Wasservices coupons ontvangen die U kunt gebruiken voor de betaling van bepaalde vergoedingen. Coupons zijn alleen geldig voor gebruik op de Washare Software en zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld, behalve zoals vereist door de wet. Coupons kunnen niet worden gecombineerd, en als de kosten van uw Wasservices hoger zijn dan het toepasselijke tegoed of de kortingswaarde, zullen we uw betalingsmethode in rekening brengen voor de openstaande kosten van de Wasservices. Er kunnen aanvullende beperkingen op kortingsbonnen van toepassing zijn, zoals aan U meegedeeld in een relevante promotie of door op de relevante kortingsbon in de Washare App te klikken.

 • Creditcardautorisatie

Na toevoeging van een nieuwe betaalmethode of elk verzoek voor wasservices, kan Washare toestemming vragen voor de door jou geselecteerde betaalmethode om de betaalmethode te verifiëren, ervoor te zorgen dat de kosten van Wasservices worden gedekt en bescherming bieden tegen ongeautoriseerd gedrag. De autorisatie is geen afschrijving, maar het kan uw beschikbare krediet verminderen met het autorisatiebedrag tot de volgende verwerkingscyclus van uw bank. Als het bedrag van onze autorisatie hoger is dan het totale bedrag dat op uw rekening is gestort, kan de bank die uw debet- of prepaidkaart heeft uitgegeven, een rekening-courantkrediet of andere kosten in rekening brengen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke kosten en kunnen U niet helpen om ze terug te vorderen van uw uitgevende bank.

 1. BETALINGEN

Voor Washers and Couriers, de volgende voorwaarden zijn van toepassing op betalingen voor was- en koeriersdiensten:

 • Wasservices Betalingen

Washers hebben recht op vergoeding voor voor Washees uitgevoerde wasdiensten. De tarieven voor Wasservices zijn beschikbaar via de Washare App en kunnen van tijd tot tijd veranderen, en kunnen variëren afhankelijk van de locatie, het type van wasservice dat wordt aangevraagd en het verzoek om ophalen / bezorgen, of een Courier is ingehuurd via de Software en andere factoren, zoals het volume of de hoeveelheid kleding die moet worden gewassen, het tijdstip van de dag of het volume van verzoeken om wasdiensten in een bepaald gebied.

 • Extra Betalingen

Naast betalingen voor Wasservices ontvangt U tips die door een Washee aan U zijn verstrekt via de Software

 • Betalingsverwerking, Aanpassingen en Afwikkeling.

Voor Washers, Washare zal betalingen innen die Washees aan U verschuldigd is als uw beperkte incassobureau en U gaat ermee akkoord dat de ontvangst van dergelijke betalingen door Washare voldoet aan de verplichting van de betaler jegens u. Washare behoudt zich het recht voor om alle of een deel van een Wasservicevergoeding of andere betaling die aan U verschuldigd is (behalve fooien) aan te passen of in te houden (i) om betalingen te doen aan Couriers die U via de Software wilt betalen, (ii) als we van mening bent dat U heeft geprobeerd de betalingssystemen van Washees, Couriers, Washare of Washare te bedriegen of te misbruiken, of (iii) om een klacht van Washee op te lossen (u heeft bijvoorbeeld kleding die beschadigd is geretourneerd of de kleding van een Washee kwijtgeraakt). De beslissing van Washare om de betaling van een wasservicevergoeding of een andere betaling op enigerlei wijze aan te passen of in te houden, zal op een redelijke manier worden uitgevoerd. We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat aan U verschuldigde betalingen ten minste elke 4 weken worden betaald. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle aan U verschuldigde betalingen geen rente zullen bevatten en zullen zijn na aftrek van alle bedragen die we wettelijk verplicht zijn in te houden.

Voor Couriers zal Washare betalingen innen die Washers aan U verschuldigd is als uw beperkte incassobureau en U gaat ermee akkoord dat de ontvangst van dergelijke betalingen door Washare voldoet aan de verplichting van de betaler jegens u. Washare behoudt zich het recht voor om een aan U verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk aan te passen of in te houden (i) als we denken dat U heeft geprobeerd de betalingssystemen van Washees, Washers, Washare of Washare te bedriegen of te misbruiken, of (ii) om een klacht van Washee of Washer oplossen (bijv. U heeft kleding beschadigd geretourneerd of kleding van een Washee verloren). De beslissing van Washare om een betaling aan te passen of in te houden, zal op een redelijke manier worden uitgevoerd. We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat aan U verschuldigde betalingen ten minste elke 4 weken worden betaald. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle aan U verschuldigde betalingen geen rente zullen bevatten en zullen zijn na aftrek van bedragen die we wettelijk verplicht zijn in te houden.

Betalingsverwerkingsdiensten kunnen worden geleverd door een of meer externe leveranciers. Door het Washare-platform te gebruiken om betalingsopbrengsten te ontvangen, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van elk van deze providers, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Als voorwaarde dat Washare betalingsverwerkingsdiensten via deze providers mogelijk maakt, machtigt U Washare om alle noodzakelijke toegang te verkrijgen en alle noodzakelijke activiteiten uit te voeren op uw verbonden bankrekening (en) om uw levering van Wasdiensten of Koeriersdiensten te vergemakkelijken, zoals beoogd in deze Overeenkomst. U stemt er verder mee in om nauwkeurige en volledige informatie over U en uw bedrijf te verstrekken, en geeft Washare toestemming om deze en transactie-informatie met deze providers te delen met het oog op het vergemakkelijken van de betalingsverwerkingsdiensten. Washare behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken van betalingsverwerkingsleverancier te wisselen of alternatieve of back-upleveranciers te gebruiken.

 • Fooien van Washees.

Washare zal de Washee een bedrag in rekening brengen dat namens U door Washare is berekend of bepaald voor de wasdiensten die U voor Washees uitvoert, zoals hierboven besproken. Washees kan ervoor kiezen om U een extra fooi toe te voegen bovenop de kosten voor Wasservices. De fooi wordt volledig aan U betaald en wordt beschouwd als een aparte Vergoeding voor Wasservices.

 • Washare Verwerkingskosten.

Als Washer stemt U in ruil voor uw gebruik van de Washare Software en de diensten die door Washare aan U worden geleverd, ermee in om Washare een verwerkingsvergoeding (“Verwerkingsvergoeding”) te betalen (en Washare toestemming te geven om deze in te houden) op basis van de wasdiensten die U levert naar Washees. De Verwerkingsvergoeding is een vast bedrag voor elk exemplaar van Wasdiensten dat U levert, zoals vermeld in de Washare App en kan van tijd tot tijd veranderen. Washare kan de Verwerkingskosten namens U innen van de betalingen van Washees om uw betaling van dergelijke vergoedingen aan Washare te compenseren. Deze vergoedingen kunnen U periodiek op geaggregeerde basis worden medegedeeld.

 • Geen Extra Betalingsbedragen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Washare, tot wederzijds voordeel van de partijen, door middel van reclame en marketing kan proberen om extra vraag naar uw Wasservices te genereren van nieuwe en bestaande Washees en om kandidaten voor Couriers aan te trekken of te behouden. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke advertenties of marketing U geen recht geven op extra geldbedragen die verder gaan dan de bedragen die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden vermeld.

 1. PROMOTIES, VERWIJZINGEN EN LOYALITEITSPROGRAMMA’S

Washare kan naar eigen goeddunken promoties, verwijzingsprogramma’s en loyaliteitsprogramma’s met verschillende functies beschikbaar stellen aan alle Gebruikers of potentiële Gebruikers. Deze promoties en programma’s hebben, tenzij aan U gedaan, geen enkele invloed op uw Overeenkomst of relatie met Washare. Washare behoudt zich het recht voor om tegoeden of voordelen die zijn verkregen via een promotie of programma in te houden of af te trekken in het geval dat Washare vaststelt of gelooft dat de inwisseling van de promotie of de ontvangst van het tegoed of voordeel fout, frauduleus, illegaal of in strijd was met de toepasselijke promotie- of programmavoorwaarden of deze Overeenkomst. Washare behoudt zich het recht voor om promoties of programma’s op elk moment en naar eigen goeddunken zonder kennisgeving aan U te beëindigen, stop te zetten of te annuleren.

Het verwijzingsprogramma van Washare (“Verwijzingsprogramma”) biedt U prikkels om uw vrienden en familie door te verwijzen om nieuwe gebruikers van de Washare Software te worden (het “Verwijzingsprogramma”). Uw deelname aan het Verwijzingsprogramma is onderhevig aan deze Overeenkomst en elke aanvullende verwijzing Programmaregels.

 1. VERBODEN GEDRAG

U mag het volgende niet doen of proberen te doen, zoals redelijkerwijs bepaald door Washare, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving:

 • toegang tot of gebruik van de Software op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving (inclusief exportwetten), contracten, intellectuele eigendomsrechten of het plegen van een onrechtmatige daad, of voor enig doel die schadelijk of onbedoeld is (door ons), of anders dan in volledige overeenstemming met deze Voorwaarden;
 • toegang, knoeien met of functies of delen van de Software gebruiken waartoe U niet bevoegd bent;
 • informatie op of verkregen van de Software wijzigen;
 • knoeien met posts, registratie-informatie, profielen, inzendingen of inhoud van Washare of andere gebruikers van Washare;
 • een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of interface gebruiken die niet door ons zijn verstrekt om toegang te krijgen tot de Software of gegevens te extraheren of informatie te verzamelen of te gebruiken, zoals e-mailadressen, die beschikbaar zijn via de software, of om ongevraagde advertenties, “ongewenste e-mail”, te verzenden “Spam” of “kettingbrieven”;
 • een deel van de Software inlijsten, headers vervalsen of anderszins identificatiegegevens, metatags, code of links naar de Software manipuleren om het te laten lijken alsof U een relatie met ons heeft of dat wij U of uw inhoud voor welk doel dan ook hebben onderschreven, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan schriftelijk door Washare;
 • Zich voordoen als of een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit;
 • iemand stalken, bedreigen of anderszins lastigvallen, of wapens dragen;
 • Reverse engineering van gelicentieerde software, applicatie of enig ander aspect van de Software of iets doen waardoor de broncode ontdekt kan worden, of maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot enig gebied, inhoud of code van de Software te voorkomen of te beperken;
 • het plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van kwaadaardige code, bestanden of programma’s die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Washare Software of enige computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, beschadigen, vernietigen of beperken of om stiekem een systeem, gegevens of persoonlijke informatie te onderscheppen of te onteigenen;
 • uw gebruikersaccount, wachtwoord en / of identificatie of enige andere gebruikersinformatie overdragen of verkopen aan een andere partij;
 • iemand discrimineren of lastigvallen op basis van ras, nationaliteit, religie, geslacht, genderidentiteit, lichamelijke of geestelijke handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid;
 • een van de regels van het verwijzingsprogramma schenden als U deelneemt aan het verwijzingsprogramma;
 • verzenden naar of anderszins invloed hebben op ons of de Software (of iets of iemand anders) met schadelijke, illegale, misleidende of verstorende code zoals een virus, “spyware”, “adware” of andere code die een negatieve invloed kan hebben op de Software of een ontvanger;
 • enige actie ondernemen die een aanzienlijke belasting zou kunnen vormen (zoals bepaald door ons) op de infrastructuur of computersystemen van de Software, of anderszins de normale werking van de Software zou verstoren; of
 • ervoor zorgen dat een derde partij deelneemt aan de bovenstaande beperkte activiteiten.
 1. VERKLARINGEN, GARANTIES EN AANVULLENDE OVEREENKOMSTEN

Als a Washer door de Washare Software te gebruiken, verklaart, garandeert en gaat U ermee akkoord:

 • U of uw werknemers of onderaannemers (inclusief COURIERS) zijn geautoriseerd, medisch geschikt en beschikken over alle toepasselijke licenties, goedkeuringen en bevoegdheden om wasdiensten te verlenen aan Washees waarnaar wordt verwezen via de Software
 • U bezit of heeft het wettelijke recht om apparatuur te gebruiken en te bedienen voor het leveren van wasservices, dat dergelijke apparatuur in goede staat verkeert en voldoet aan de industriële veiligheidsnormen en alle toepasselijke wettelijke en nationale vereisten voor dergelijke apparatuur; en alle toepasselijke terugroepacties zijn verholpen volgens de instructies van de fabrikant.
 • U zult zich niet inlaten met roekeloos of nalatig gedrag tijdens het verlenen van wasdiensten, of het verlenen van wasdiensten terwijl U onder invloed bent van alcohol of drugs, of actie ondernemen die de veiligheid van personen schaadt of dreigt te schaden.
 • U zult niet proberen Washare of Washees te bedriegen met de Washare Software of in verband met uw levering van Wasservices. Als we vermoeden dat U zich hebt schuldig gemaakt aan frauduleuze activiteiten, kunnen we toepasselijke vergoedingen of andere betalingen voor de betreffende wasdiensten inhouden en enige andere actie tegen U ondernemen die op grond van de wet beschikbaar is.
 • U zult Washees of Couriers niet discrimineren op basis van hun ras, nationale afkomst, religie, geslacht, genderidentiteit, fysieke of mentale handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid.
 • U stemt ermee in dat we informatie over U kunnen verkrijgen, inclusief uw strafrechtelijke, rij- en kredietgeschiedenisgegevens, en U stemt ermee in om verdere noodzakelijke autorisaties te verstrekken om onze toegang tot dergelijke gegevens te vergemakkelijken tijdens de looptijd van de Overeenkomst.
 • U hebt een geldige aansprakelijkheidsverzekering (in dekkingsbedragen die in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wettelijke vereisten) die U een naam geeft of een planning maakt voor de bediening van alle voertuigen die U gebruikt om Wasdiensten te verlenen.
 • U betaalt alle toepasselijke federale, staats- en lokale belastingen op basis van uw levering van wasdiensten en alle betalingen die U hebt ontvangen.

Als a Courier door de Washare Software te gebruiken, verklaart, garandeert en gaat U ermee akkoord:

 • U of uw werknemers of onderaannemers zijn geautoriseerd, medisch geschikt en beschikken over alle toepasselijke licenties, goedkeuringen en bevoegdheden om koeriersdiensten te verlenen aan Washers die via de Software worden verwezen.
 • U bezit, of heeft het wettelijke recht om apparatuur te gebruiken en te bedienen voor het leveren van koeriersdiensten, dat dergelijke apparatuur in goede staat verkeert en voldoet aan de industriële veiligheidsnormen en alle toepasselijke wettelijke en staatsvereisten voor dergelijke apparatuur; en alle toepasselijke terugroepacties zijn verholpen volgens de instructies van de fabrikant.
 • U zult zich niet inlaten met roekeloos of nalatig gedrag tijdens het verlenen van koeriersdiensten, of koeriersdiensten verlenen terwijl U onder invloed bent van alcohol of drugs, of actie ondernemen die de veiligheid van personen schaadt of dreigt te schaden.
 • U zult niet proberen Washare of Washees of Washers te bedriegen op de Washare Software of in verband met uw levering van Koeriersdiensten. Als we vermoeden dat U zich hebt schuldig gemaakt aan frauduleuze activiteiten, kunnen we toepasselijke betalingen voor de betreffende koeriersdiensten inhouden en enige andere actie tegen U ondernemen die onder de wet valt.
 • U zult Washees of Washers niet discrimineren op basis van hun ras, nationale afkomst, religie, geslacht, genderidentiteit, fysieke of mentale handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid.
 • U stemt ermee in dat we informatie over U kunnen verkrijgen, inclusief uw strafrechtelijke, rij- en kredietgeschiedenisgegevens, en U stemt ermee in om verdere noodzakelijke autorisaties te verstrekken om onze toegang tot dergelijke gegevens te vergemakkelijken gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 • U hebt een geldige aansprakelijkheidsverzekering (in dekkingsbedragen die in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wettelijke vereisten) die U een naam geeft of een planning maakt voor de werking van alle voertuigen die U gebruikt om Koeriersdiensten te verlenen.
 • U betaalt alle toepasselijke federale, staats- en lokale belastingen op basis van uw levering van koeriersdiensten en alle door U ontvangen betalingen.
 1. MONITORING VAN GEBRUIKERSINHOUD
  • Geen toezichtplicht.

We zijn niet verplicht om door de gebruiker verstrekte inhoud die beschikbaar is via de Software te beperken of te controleren. WASHARE CONTROLEERT NIET REGELMATIG DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DOOR DE GEBRUIKER GELEVERDE INHOUD ZOALS WASHERS EN KOERIERRECENSIES. We behouden ons echter het recht voor om door gebruikers verstrekte inhoud op elk moment te wijzigen of te verwijderen. Alle recensies, meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die is geuit of beschikbaar gesteld door derden, inclusief andere gebruikers, zijn die van de respectieve auteur (s) en niet die van Washare. Washare onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige beoordeling, mening, advies, informatie of verklaring die door gebruikers of derden op of toegankelijk is via de Software.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Washare Software zijn eigendom van of in licentie gegeven door Washare. Deze rechten omvatten databankrechten, auteursrechten, modelrechten (al dan niet geregistreerd), handelsmerken (al dan niet geregistreerd) en andere soortgelijke rechten waar ook ter wereld, samen met het recht om registratie ervan aan te vragen. Alle andere handelsmerken, logo’s, servicemerken, bedrijfs- of productnamen die in de Washare Software worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Behalve met betrekking tot Uw Informatie, erkent U en gaat U ermee akkoord dat alle beoordelingen, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of feedback (“Inzendingen”) die U ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en het exclusieve eigendom van Washare zullen worden. Washare bezit exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en heeft recht op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

WASHARE en andere Washare-logo’s, ontwerpen, afbeeldingen, pictogrammen, scripts en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken en / of handelsopmaak van Washare in de Verenigde Staten en / of andere landen (gezamenlijk de “Washare-Merken”). Als U Wasservices als Washer levert, verleent Washare u, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, en onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie om de Washare weer te geven en te gebruiken. Markeringen uitsluitend op de Washare-stickers / -stickers die aan U zijn verstrekt, en alle andere Washare-merkartikelen die door Washare rechtstreeks aan U zijn geleverd in verband met het leveren van de Wasservices (“Licentie”). De licentie is niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar, en U zult geen rechten, toestemming, licenties of sublicenties verlenen aan derden met betrekking tot een van de rechten die hieronder worden verleend zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Washare, die deze partij in zijn enige mag onthouden. discretie. Het Washare-logo (of eender welk Washare-merkteken) mag niet worden gebruikt op een manier die verwarring kan veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot: het gebruik van een Washare-merkteken in een domeinnaam of Washare-verwijzingscode, of het gebruik van een Washare-merkteken als een social media-handle of naam, avatar, profielfoto, pictogram, favicon of banner. U mag uzelf identificeren als Washer op de Washare-software, maar U mag uzelf niet ten onrechte identificeren als Washare, een medewerker van Washare of een vertegenwoordiger van Washare.

U erkent dat Washare de eigenaar en licentiegever is van de Washare-merken, inclusief alle goodwill die daarmee verband houdt, en dat uw gebruik van het Washare-logo (of enige Washare-merken) geen belang in of eigendom van de Washare-merken in U oplevert, maar in plaats daarvan ten voordele van Washare. U stemt ermee in om de Washare-merken strikt te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksrichtlijnen van Washare, zoals deze aan U kunnen worden verstrekt en van tijd tot tijd herzien, en om onmiddellijk elk gebruik te staken dat Washare niet-conform of anderszins onaanvaardbaar acht.

U stemt ermee in dat u: (1) geen materiaal zult maken waarin de Washare-merken of enige afgeleiden van de Washare-merken als handelsmerk, servicemerk, handelsnaam of handelsimago worden gebruikt, behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door Washare; (2) de Washare-merken gebruiken op een manier die de geldigheid ervan als eigendomsrechtelijk beschermde handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen of handelsopmaak aantast, of de Washare-merken gebruiken anders dan in overeenstemming met de voorwaarden, bepalingen en beperkingen hierin; (3) enige andere actie ondernemen die de rechten van Washare als eigenaar van de Washare-merken of de wettigheid en / of afdwingbaarheid van de Washare-merken in gevaar zou brengen of schaden, inclusief het aanvechten of verzetten van het eigendom van Washare in de Washare-merken; (4) een aanvraag indienen voor handelsmerkregistratie of vernieuwing van handelsmerkregistratie van een van de Washare-merken, elke afgeleide van de Washare-merken, elke combinatie van de Washare-merken en elke andere naam, of een handelsmerk, servicemerk, handelsnaam, symbool of woord die vergelijkbaar is met de Washare Marks; (5) de Washare-merken gebruiken op of in verband met een product, dienst of activiteit die in strijd is met enige wet, statuut, overheidsregelgeving of norm.

Overtreding van enige bepaling van deze Licentie kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de Licentie, naar het oordeel van Washare, een verwijderingsverzoek dat naar de betreffende ISP of Software voor sociale media wordt gestuurd, en / of een Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy Procedures (of gelijkwaardige procedure). Als U materiaal maakt (fysiek of digitaal) met de Washare-merken (in strijd met deze overeenkomst of anderszins), gaat U ermee akkoord dat bij het creëren ervan uitsluitend Washare de eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke materialen, inclusief eventuele wijzigingen aan de Washare Marks of afgeleide werken gebaseerd op de Washare Marks of Washare copyrights. U stemt er verder mee in om elk belang of recht dat U heeft in dergelijke materialen aan Washare over te dragen, en om informatie te verstrekken en alle documenten uit te voeren zoals redelijkerwijs door Washare wordt gevraagd om Washare in staat te stellen een dergelijke toewijzing te formaliseren..

 1. BEËINDIGING OF ANNULERING
  • Recht op Beëindiging.

We kunnen op elk moment, zonder kennisgeving aan u, uw toegang tot de Software en uw account beëindigen of uw toegang tot de Software blokkeren als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat U deze Voorwaarden heeft geschonden of anderszins betrokken bent geweest bij activiteiten die de reputatie, rechten, persoon of eigendom van Washare, onze gebruikers of enige andere persoon kunnen schaden.

 • Opzegging

Als de toepasselijke wetgeving vereist dat we een kennisgeving van beëindiging of annulering geven, kunnen we een voorafgaande of latere kennisgeving doen door deze op de Site te plaatsen, kennisgeving te doen via de Software of door een mededeling te sturen naar elk adres (e-mail of anderszins) dat we hebben voor U in onze administratie.

 • Effect van Beëindiging.

Bij beëindiging van uw Account of de Software wordt uw overeenkomst met Washare op grond van deze Voorwaarden ook beëindigd, behalve dat de volgende bepalingen na beëindiging van kracht blijven: 1.4, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

 1. HANDELINGEN MET HANDELAARS; LINKS
  • Advertenties en links.

De Software kan advertenties, aanbiedingen of andere links naar websites van derden bevatten waarover wij geen controle hebben. Advertenties en andere informatie die door derden worden verstrekt, zijn mogelijk niet geheel juist. Washare is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke sites of advertenties; of (ii) de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites. Het opnemen van een link in de Software betekent niet dat wij de gelinkte site onderschrijven. U gebruikt de links op UW eigen risico.

 • Transacties met Derden.

Uw transacties en andere transacties met externe verkopers of adverteerders die op of via de Software worden aangetroffen, inclusief ‘klik om te kopen’, ‘mederegistratie’ en andere soortgelijke programma’s, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of services, zijn uitsluitend tussen U en een dergelijke handelaar of adverteerder.

 1. VRIJWARING

U zult Washare, inclusief onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, ouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, advocaten of aandeelhouders, verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle claims, acties, rechtszaken, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) met betrekking tot enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met: (i) uw toegang tot en gebruik van de Software; (ii) uw schending van deze Voorwaarden en enige toepasselijke wet of de rechten van een andere persoon of partij; (iii) elk geschil dat u heeft met een Gebruiker van de Software en elk geschil dat u heeft met betrekking tot een handelaar of reclame die op of via de Software wordt aangetroffen; (iv) Washare’s oplossing (indien van toepassing) van enig geschil dat u heeft met een Gebruiker van de Software; (v) uw ongeoorloofde toestemming voor Washare om door u verstrekte inhoud te verzamelen, te gebruiken of openbaar te maken; (vi) alle onthullingen gedaan met uw toestemming, (vii) elke bewering dat materiaal dat u aan ons verstrekt of verzendt via de Washare-software of aan ons inbreuk maakt of anderszins in strijd is met het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een derde partij; (viii) uw eigendom, gebruik of bediening van apparatuur of die van een motorvoertuig, inclusief in verband met uw levering van wasservices als wasmachine of uw levering van koeriersdiensten als onderaannemer van een wasmachine; en / of (ix) enige andere activiteiten in verband met de Wasdiensten of Koeriersdiensten. Deze vrijwaring is van toepassing zonder rekening te houden met de nalatigheid van een partij, inclusief elke schadeloosgestelde persoon.

 1. DISCLAIMERS

De volgende disclaimers worden gemaakt namens Washare, onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, ouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en aandeelhouders.

Washare biedt geen Wasservices voor kleding of koeriersdiensten. Het is aan de Washer om te beslissen of hij/zij al dan niet Wasservices aanbiedt aan een Washee waarmee contact wordt opgenomen via de Washare Software of om een Courier in te schakelen die via de Washare Software wordt gecontacteerd, en het is aan de Washer om te beslissen of hij Wasservices accepteert of niet. van elke Washer waarmee contact is opgenomen via de Washare-software. We kunnen niet garanderen dat een Washer de afgesproken Wasservices zal voltooien of dat een Courier de afgesproken Koeriersdiensten zal voltooien. We hebben geen controle over de kwaliteit of veiligheid van de wasdiensten of Koeriersdiensten.

De Washare Software wordt geleverd op een basis en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk. Wij garanderen en beloven geen specifieke resultaten van het gebruik van de Washare Software en / of de wasdiensten en / of de koeriersdiensten, inclusief de mogelijkheid om wasdiensten of Koeriersdiensten te leveren of te ontvangen op een bepaalde locatie of tijd. Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen we specifiek alle impliciete garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk af. Sommige staten staan de afwijzing van impliciete garanties niet toe, dus de voorgaande afwijzing is mogelijk niet op U van toepassing.

We garanderen niet dat uw gebruik van de Washare Software of Wasservices nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel, veilig, ononderbroken, altijd beschikbaar of foutloos zal zijn, of aan uw vereisten zal voldoen, dat eventuele defecten in de Washare Software worden gecorrigeerd, of dat de Washare Software vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Wij wijzen aansprakelijkheid af voor, en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot, connectiviteit en beschikbaarheid van de Washare Software of Wash Services of Courier Services.

We kunnen niet garanderen dat elke gebruiker is wie hij of zij beweert te zijn. Gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van de Washare Software om Wasdiensten en Koeriersdiensten te regelen. Houd er rekening mee dat er ook risico’s zijn bij het omgaan met minderjarige personen of mensen die handelen onder valse voorwendselen, en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud, communicatie of ander gebruik van of toegang tot de Washare Software door personen onder de 18 die in strijd zijn met van deze Overeenkomst. We raden U aan om rechtstreeks met elke potentiële Washer, Washee of Courier te communiceren voordat U een afgesproken was- of Koeriersdienst inschakelt.

Washare is niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van enige Gebruiker van de Washare Software of Wash Services. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere Gebruikers. Wij bieden geen verzekering voor, noch zijn wij verantwoordelijk voor, persoonlijke bezittingen die zijn ingediend bij Washers of hun onderaannemers voor Wasservices. Door de Washare Software te gebruiken en deel te nemen aan de wasdiensten of koeriersdiensten, stemt U ermee in dergelijke risico’s te accepteren en gaat U ermee akkoord dat Washare niet verantwoordelijk is voor de handelingen of nalatigheden van gebruikers op de Washare Software of deelname aan de Wasdiensten of Koeriersdiensten.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw Gebruikersaccount en Washare wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het ongeautoriseerde gebruik van uw Gebruikersaccount. Als U vermoedt dat een ongeautoriseerde partij uw Gebruikersaccount gebruikt of als U een andere inbreuk op de beveiliging vermoedt, gaat U ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Het is mogelijk voor anderen om informatie over U te verkrijgen die U verstrekt, publiceert of plaatst op of via de Washare Software (inclusief eventuele profielinformatie die U verstrekt), naar andere gebruikers stuurt of rechtstreeks deelt met Washers of Couriers, en om dergelijke informatie te gebruiken om U lastig te vallen of te schaden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van enige persoonlijke informatie die U aan andere gebruikers op de Washare Software of anderszins bekendmaakt. Selecteer zorgvuldig het type informatie dat U op de Washare Software plaatst of aan anderen vrijgeeft. We wijzen alle aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van actie, voor het handelen of nalaten van andere gebruikers (inclusief ongeautoriseerde gebruikers of “hackers”).

Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud met betrekking tot Washare of beschikbaar gesteld via de Washare-software, maar niet rechtstreeks door ons, zijn die van hun respectieve auteurs, en er mag niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Dergelijke auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van uw vertrouwen in informatie of andere inhoud die door derden is geplaatst, hetzij op de Washare Software of anderszins. We behouden ons het recht voor, maar we zijn niet verplicht, om het materiaal dat op de Washare Software is geplaatst, te controleren en al het materiaal te verwijderen dat naar onze mening in strijd is met, of waarvan wordt beweerd dat het in strijd is met de wet of deze overeenkomst of dat beledigend of illegaal kan zijn, of die de rechten van Gebruikers of anderen kunnen schenden, of bedreigen.

Locatiegegevens die door de Washare Software worden verstrekt, zijn alleen bedoeld voor basislocatiedoeleinden en zijn niet bedoeld om op te vertrouwen in situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens nodig zijn of waar foutieve, onnauwkeurige of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot overlijden, persoonlijk letsel, eigendommen of milieuschade. Noch Washare, noch een van haar inhoudleveranciers, garandeert de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens die worden bijgehouden of weergegeven door de Washare-software. Al Uw Informatie, inclusief geolocatiegegevens, die U uploadt, verstrekt of plaatst op de Washare-software, is mogelijk toegankelijk voor Washare en bepaalde gebruikers van de Washare-software.

Washare raadt U aan om de Washare Software te gebruiken met een dataplan met onbeperkte of zeer hoge limieten voor datagebruik, en Washare is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vergoedingen, kosten of toeslagen voor overdosering in verband met een dataplan dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Washare-software.

 1. BEKENDMAKING APPLE APP STORE

Deze paragraaf is van toepassing op elke versie van de Washare Software die U aanschaft via de Apple App Store. Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen jou en Washare. Apple, Inc. (“Apple”) is geen partij bij deze overeenkomst en heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Washare-software. Washare, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Washare Software en de inhoud daarvan zoals hieronder uiteengezet. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn echter begunstigde derden van deze Overeenkomst. Na uw aanvaarding van deze overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze overeenkomst jegens U als begunstigde derde partij af te dwingen. In deze overeenkomst is door middel van verwijzing de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Apple gelicentieerde toepassingen opgenomen, waarvoor U “de eindgebruiker” bent. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers met licentie en deze Overeenkomst, hebben de voorwaarden van deze Overeenkomst voorrang.

 1. UITSLUITING VAN SCHADE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Washare, inclusief onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, ouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of aandeelhouders (gezamenlijk “Washare” voor de doeleinden van deze sectie), zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens U voor enige incidentele, speciale, voorbeeldige, punitieve, gevolg- of indirecte schade (inclusief schade wegens verwijdering, corruptie, verlies van gegevens, verlies van programma’s, het niet opslaan van informatie of andere inhoud die wordt onderhouden of verzonden door de Washare-software, serviceonderbrekingen of voor de kosten van aanschaf van vervangende diensten) die voortvloeien uit of verband houden met de Washare-software, de wasdiensten, de koeriersdiensten of deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak, inclusief nalatigheid, zelfs als wij of onze agenten of vertegenwoordigers weten of zijn ingelicht van de mogelijkheid van dergelijke schade. De Washare Software kan door U worden gebruikt om wasdiensten met Washers aan te vragen en te plannen, of om koeriersdiensten met Couriers aan te vragen, maar U gaat ermee akkoord dat Washare geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens U heeft met betrekking tot wasdiensten, koeriersdiensten of andere diensten of goederen aan U geleverd door Washers of Couriers anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. Bepaalde rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van bepaalde schade mogelijk niet toe. Als deze wetten op U van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op U van toepassing en heeft U mogelijk aanvullende rechten.

 1. TERMIJN

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat U een gebruikersaccount aanmaakt en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden hierin.

 1. GESCHILLENBESLECHTING EN ARBITRAGEOVEREENKOMST
  • Overeenkomst tot Bindende Arbitrage tussen U en Washare

U en Washare komen wederzijds overeen afstand te doen van onze respectieve rechten op geschillenbeslechting in een rechtbank door een rechter of jury en komen overeen om elk geschil op te lossen door middel van arbitrage, zoals hieronder uiteengezet. Deze overeenkomst om te bemiddelen (“Arbitrageovereenkomst”) valt onder de Federal Arbitration Act en blijft bestaan nadat de overeenkomst is beëindigd of uw relatie met Washare is beëindigd. Elke arbitrage onder deze overeenkomst zal op individuele basis plaatsvinden; class-arbitrages en class actions zijn niet toegestaan. Behalve zoals hieronder uitdrukkelijk vermeld, is deze Arbitrageovereenkomst van toepassing op alle Claims (hieronder gedefinieerd) tussen U en Washare, inclusief de aan Washare gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, ouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van de respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten of aandeelhouders van Washare. Deze Arbitrageovereenkomst is ook van toepassing op claims tussen U en de serviceproviders van Washare, inclusief maar niet beperkt tot leveranciers van antecedentenonderzoeken en betalingsverwerkers; en dergelijke dienstverleners worden beschouwd als beoogde derde begunstigden van deze Arbitrageovereenkomst.

Behalve zoals hieronder uitdrukkelijk vermeld, zullen alle geschillen en claims tussen ons (elk een “Claim” en gezamenlijk “Claims”) uitsluitend worden opgelost door middel van bindende arbitrage, uitsluitend tussen U en Washare. Deze claims omvatten, maar zijn niet beperkt tot, geschillen, claims of controverses, ongeacht of deze gebaseerd zijn op gebeurtenissen in het verleden, heden of toekomst, die voortvloeien uit of verband houden met: deze Overeenkomst en eerdere versies daarvan (inclusief de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan), de Washare-software, Washare-promoties, cadeaubonnen, verwijzingen of loyaliteitsprogramma’s, alle andere goederen of diensten die beschikbaar worden gesteld via de Washare-software, of verwijzingen naar goederen of diensten die beschikbaar zijn gesteld via de Washare-software, uw relatie met Washare, de dreigende of feitelijke opschorting, deactivering of beëindiging van uw gebruikersaccount of deze Overeenkomst, achtergrondcontroles uitgevoerd door of namens Washare, betalingen door U of enige andere betalingen die aan U zijn gedaan of naar verluidt verschuldigd zijn, promoties of aanbiedingen van Washare, een stad, provincie, staat of federale loonurenwet, handelsgeheimen, oneerlijke concurrentie, compensatie, pauzes en rusttijden, onkostenvergoeding, onrechtmatige beëindiging, discriminatie, intimidatie, vergelding, fraude, laster, emotioneel leed, schending van een expliciet of impliciet contract of verbond, claims die voortvloeien uit federale of nationale wetten inzake consumentenbescherming; claims die voortvloeien uit antitrustwetten, claims die voortvloeien uit de Telephone Consumer Protection Act en Fair Credit Reporting Act; en claims die voortvloeien uit de Uniform Trade Secrets Act, Civil Rights Act van 1964, Americans With Disabilities Act, Age Discrimination in Employment Act, Older Workers Benefit Protection Act, Family Medical Leave Act, Fair Labour Standards Act, Employee Retirement Income Security Act (behalve voor individuele claims voor personeelsbeloningen onder een door Washare gesponsord plan en gedekt door de Employee Retirement Income Security Act van 1974 of gefinancierd door een verzekering), en eventuele staatsstatuten die dezelfde of vergelijkbare onderwerpen behandelen, en alle andere federale en staat wettelijke en common law claims. Alle geschillen met betrekking tot de arbitrage van een Vordering (inclusief geschillen over de reikwijdte, toepasbaarheid, afdwingbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid van de Arbitrageovereenkomst) zullen worden beslecht door de arbiter, behalve zoals hieronder uitdrukkelijk bepaald.

Door akkoord te gaan met arbitrage, begrijpt U dat U en Washare afstand doen van het recht om voor de rechtbank te dagvaarden of een juryrechtspraak te voeren voor alle claims, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze arbitrageovereenkomst. Deze arbitrageovereenkomst is bedoeld om arbitrage te vereisen voor elke claim of elk geschil dat rechtmatig kan worden beslecht, met uitzondering van die claims en geschillen die door de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de vereiste om te arbitreren.

 • Verbod op Groepsacties en Niet-Geïndividualiseerde Vrijstelling

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U en Washare elk Claims in arbitrage tegen de ander mogen indienen, alleen in een individuele hoedanigheid en niet op collectieve, collectieve of representatieve basis (“Verklaring van Afstand”). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U en Washare beiden afstand doen van het recht om een geschil voort te zetten of te laten oplossen als eiser of klasselid in een vermeende collectieve, collectieve of representatieve procedure.

De arbiter heeft geen bevoegdheid om een claim in overweging te nemen of op te lossen of om een schadevergoeding te geven op een andere basis dan op individuele basis. De arbiter heeft geen bevoegdheid om een claim in overweging te nemen of op te lossen of om schadeloosstelling op collectieve, collectieve of representatieve basis te geven. De arbiter kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen toekennen ten gunste van de individuele partij die om hulp vraagt en alleen voor zover nodig om op grond van de individuele vorderingen van die partij een oplossing te bieden.

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, de Arbitrageovereenkomst of de JAMS-regels, kunnen geschillen met betrekking tot de reikwijdte, toepasbaarheid, afdwingbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid van de Verklaring van Afstand alleen worden beslecht door een burgerlijke rechtbank met competente jurisdictie en niet door een arbiter. In elk geval waarin: (1) het geschil wordt ingediend als een collectieve, collectieve of representatieve vordering en (2) er een definitieve rechterlijke beslissing is dat de afstandsverklaring inzake groepsvordering niet afdwingbaar is met betrekking tot een claim of een bepaald rechtsmiddel voor een Claim (zoals een verzoek om een openbare voorlopige voorziening), dan zal die claim of bepaalde remedie (en alleen die claim of bepaalde remedie) worden gescheiden van alle resterende claims en / of rechtsmiddelen en kunnen worden voorgelegd aan een civiele rechtbank met competente jurisdictie, maar de afstandsverklaring inzake collectieve actie zal in arbitrage op individuele basis worden afgedwongen met betrekking tot alle andere claims of rechtsmiddelen voor zover mogelijk.

 • Regels voor de Arbitrage.

Elke arbitrage die wordt uitgevoerd op grond van deze Arbitrageovereenkomst zal worden beheerd door JAMS in overeenstemming met de Uitgebreide Arbitrageregels en -procedures. Het oordeel over de uitspraak kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Deze clausule belet partijen niet om voorlopige rechtsmiddelen te zoeken ter ondersteuning van arbitrage bij een rechtbank met de juiste jurisdictie.

Als onderdeel van de arbitrage hebben zowel U als Washare de mogelijkheid om op redelijke wijze niet-bevoorrechte informatie te ontdekken die relevant is voor de Claim. De arbiter kan alle geïndividualiseerde rechtsmiddelen toekennen die voor de rechtbank beschikbaar zouden zijn. De arbiter kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen toekennen ten gunste van de individuele partij die om hulp vraagt en alleen voor zover nodig om op grond van de individuele vorderingen van die partij een oplossing te bieden. De arbiter zal een met redenen omklede schriftelijke verklaring verstrekken van de beslissing van de arbiter waarin de toegekende toekenning en de bevindingen en conclusies waarop de beslissing is gebaseerd, worden toegelicht.

De arbiter beslist over de inhoud van alle claims in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en honoreert alle claims van voorrecht erkend door de wet. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke rechtbank met jurisdictie, op voorwaarde dat elke uitspraak kan worden aangevochten door een bevoegde rechtbank.

 • Arbitragevergoedingen en Onderscheidingen

De betaling van de indienings- en arbitragevergoedingen wordt beheerst door de relevante JAMS-regels.

 • Locatie en Wijze van de Arbitrage

Tenzij U en Washare anders overeenkomen, zullen alle arbitragehoorzittingen tussen Washare en a Washee plaatsvinden in het land van uw factuuradres, en alle arbitragehoorzittingen tussen Washare en een Washer zullen plaatsvinden in de provincie waarin de Washer wasdiensten levert, en alle arbitragehoorzittingen tussen Washare en een Courier zullen plaatsvinden in de provincie waarin de Courier de Koeriersdiensten levert. Als JAMS-arbitrage niet beschikbaar is in uw land, zullen de arbitragehoorzittingen plaatsvinden op de dichtstbijzijnde beschikbare locatie voor een JAMS-arbitrage. Uw recht op een hoorzitting wordt bepaald door de JAMS-regels.

 • Uitzondering op de Arbitrage

Deze Arbitrageovereenkomst vereist geen arbitrage voor de volgende soorten vorderingen: (1) vorderingen voor geringe vorderingen die op individuele basis worden ingesteld en binnen de reikwijdte van de jurisdictie van een dergelijke rechtbank voor geringe vorderingen vallen; (2) claims voor arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en werkloosheidsverzekeringen; en (3) vorderingen die mogelijk niet onderhevig zijn aan arbitrage op grond van algemeen toepasselijk recht, niet uitgesloten door de FAA.

Niets in deze arbitrageovereenkomst belet U om een melding te doen bij of een claim of aanklacht in te dienen bij de Equal Employment Opportunity Commission, het Amerikaanse ministerie van arbeid, de Securities Exchange Commission, de National Labour Relations Board (“NLRB”) of het Office of Federal Contract Compliance Programma’s of vergelijkbare lokale, staats- of federale instanties, en niets in deze Arbitrageovereenkomst wordt geacht een partij te beletten of te verontschuldigen om een administratieve claim in te dienen bij een instantie om te voldoen aan de verplichting van de partij om administratieve rechtsmiddelen uit te putten alvorens een claim in te dienen in arbitrage Als U echter een administratieve claim indient, mag U alleen geldschade van welke aard dan ook eisen of verhalen op grond van deze arbitragebepaling, en U ziet bewust en vrijwillig af van het recht om enige vorm van geldschade te eisen of te verhalen op grond van een administratieve klacht, met uitzondering van een klacht van het NLRB. Als U deelneemt aan een NLRB-procedure, kunt U alleen geldschade verhalen als een dergelijk herstel niet voortvloeit uit of verband houdt met een claim die eerder is toegewezen op grond van deze arbitragebepaling of door U is afgehandeld. Evenzo kunt U op grond van deze arbitragebepaling geen geldelijke schade verhalen als U een dergelijke claim al bij het NLRB hebt behandeld. Niets in deze Overeenkomst of Arbitrageovereenkomst belet uw deelname aan een onderzoek door een verheidsinstantie van een rapport, claim of aanklacht die anderszins onder deze arbitragebepaling valt.

 • Scheidbaarheid

In aanvulling op de scheidbaarheidsbepalingen in subsectie 18.2 hierboven, in het geval dat een deel van deze arbitrageovereenkomst als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd onder de toepasselijke wetgeving die niet is uitgesloten door de FAA, zal een dergelijke bepaling worden verbroken en zal de rest van de Arbitrageovereenkomst worden gegeven volledige kracht en effect.

 • Optioneel Onderhandelingsproces Voorafgaand aan Arbitrage.

Voordat U een arbitrage of procedure start, kunnen U en Washare overeenkomen om eerst te proberen te onderhandelen over een geschil, claim of controverse tussen de partijen gedurende 90 dagen, tenzij deze periode wederzijds wordt verlengd door U en Washare. Een partij die voornemens is te onderhandelen op grond van deze subsectie, moet de andere partij eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil sturen (“Kennisgeving”). De kennisgeving moet (1) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (2) het specifieke gezochte herstel uiteenzetten. Alle aanbiedingen, beloften, gedragingen en verklaringen, mondeling of schriftelijk, gedaan tijdens de onderhandeling door een van de partijen, hun agenten, werknemers en advocaten zijn vertrouwelijk, bevoorrecht en ontoelaatbaar voor welk doel dan ook, inclusief als bewijs van aansprakelijkheid of voor afzetting, in arbitrage of andere procedures waarbij de partijen betrokken zijn, op voorwaarde dat bewijs dat anderszins toelaatbaar of vindbaar is, niet ontoelaatbaar of niet-vindbaar zal worden gemaakt als gevolg van het gebruik ervan in de onderhandeling.

 1. VERTROUWELIJKHEID

U stemt ermee in om geen technische, financiële, strategische en andere bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie te gebruiken met betrekking tot Washare’s bedrijf, activiteiten en eigendommen, informatie over een Gebruiker die aan U beschikbaar is gesteld in verband met het gebruik van de Software door een dergelijke Gebruiker, waaronder mogelijk de naam van de Gebruiker. , adres, contactinformatie en foto (“Vertrouwelijke informatie”) die Washare U heeft verstrekt voor uw eigen gebruik of voor enig ander doel dan hierin is voorzien. U zult geen vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken of vrijgeven, en U stemt ermee in om gebruikersinformatie verkregen uit de Washare Software niet afzonderlijk en buiten de Washare Software op te slaan. U stemt ermee in alle redelijke maatregelen te nemen om de geheimhouding te beschermen en openbaarmaking of gebruik van vertrouwelijke informatie van Washare te vermijden om te voorkomen dat deze in het publieke domein terechtkomt. Niettegenstaande het bovenstaande, bent U niet aansprakelijk jegens Washare met betrekking tot enige Vertrouwelijke Informatie die U kunt bewijzen: die zich in het publieke domein bevond op het moment dat deze openbaar werd gemaakt door Washare of buiten uw schuld het publieke domein is binnengekomen; was zonder beperking bij U bekend op het moment van openbaarmaking, zoals blijkt uit de bestanden die op het moment van openbaarmaking bestonden; wordt bekendgemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Washare; zonder beperking bij U bekend wordt vanuit een andere bron dan Washare zonder deze Overeenkomst door U te schenden en anderszins niet in strijd met de rechten van Washare; of wordt bekendgemaakt op grond van het bevel of vereiste van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat U Washare onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijk gerechtelijk bevel of vereiste om Washare in staat te stellen een beschermingsbevel te zoeken of anderszins te voorkomen of dergelijke openbaarmaking beperken.

 1. AUTEURSRECHTEN INBREUK / DMCA

Washare respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt gebruikers van de Software hetzelfde te doen. Als U van mening bent dat uw werk op de Software wordt gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt U ons hiervan op de hoogte stellen door onze auteursrechtagent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken:

 • de elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar te handelen;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan U beweert dat het is geschonden;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Washare in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (bijvoorbeeld door een URL naar het materiaal te verstrekken);
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van U dat U te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • een verklaring dat de informatie in uw melding juist is en een verklaring, op straffe van meineed, dat U de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Onze aangewezen vertegenwoordiger voor het ontvangen van een melding van een geclaimde inbreuk is bereikbaar op:

Copyright Agent

WASHARE LLC

311 W 43rd St., Office 12-113

New York, NY 10036

Het is ons beleid om in gepaste omstandigheden een Gebruikersaccount te beëindigen wegens herhaalde schending van intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, en we behouden ons ook het recht voor om de gebruikersaccount te beëindigen voor zelfs maar één geval van inbreuk.

 1. MEDEDELINGEN EN CONTACTINFORMATIE

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, zal Washare U kennisgevingen geven door deze op de site of via de Software te plaatsen. U geeft Washare ook toestemming om kennisgevingen (inclusief kennisgeving van dagvaardingen of andere juridische procedures, indien van toepassing) via elektronische post te verzenden naar het e-mailadres dat we voor U hebben geregistreerd. U moet uw e-mailadres bij ons actueel houden en U wordt geacht een kennisgeving te hebben ontvangen wanneer deze door Washare via elektronische post wordt verzonden, al dan niet door U ontvangen. Washare kan ook een bericht sturen naar elk ander fysiek adres dat U ons verstrekt. U moet uw fysieke adres bij ons actueel houden en elke kennisgeving die door Washare wordt verzonden naar het fysieke adres dat U het laatst hebt opgegeven, is een effectieve kennisgeving. Met uitzondering van kennisgevingen met betrekking tot het verwijderen van gelicentieerd materiaal en inbreuk op het auteursrecht zoals hierin beschreven, moet U ons een kennisgeving sturen door deze te mailen naar ons adres voor Juridische kennisgevingen.: 2803 Philadelphia Pike, Suite B #369, Claymont, DE 19703.

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN
  • Naleving van Wetten.

U bent verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetten. Toegang tot de Software door bepaalde personen of in bepaalde landen is mogelijk niet legaal.

Als een deel van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt het ongeldige of niet-afdwingbare deel zoveel mogelijk uitgevoerd en blijft de rest volledig van kracht, op voorwaarde dat de beschreven risicotoewijzing in deze voorwaarden wordt zoveel mogelijk van kracht.

Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor jou en je mag ze niet overdragen, toewijzen of delegeren aan iemand zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Washare. Elke poging van U om deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of te delegeren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Washare, is nietig. Washare heeft het recht om deze Voorwaarden zonder uw toestemming over te dragen, toe te wijzen en te delegeren aan een of meer derde partijen.

 • Jurisdictie; Rechtskeuze; Exportbeperkingen.

Deze Software wordt door ons beheerd vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten en is gericht op gebruikers in de VS. Als U de Software opent vanaf locaties buiten de VS, doet U dit op eigen risico en bent U verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetten. U mag niets van de Software gebruiken of exporteren dat in strijd is met Amerikaanse exportwetten en -voorschriften of de Voorwaarden. Deze voorwaarden en alle prestaties en claims van welke aard dan ook tussen ons worden beheerst en gehandhaafd volgens de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met eventuele conflicterende wetgevingsprincipes die zouden resulteren in de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied. U en Washare onderwerpen zich aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken binnen Orange County, California.

De paragraaftitels in deze Voorwaarden zijn opgenomen om deze voorwaarden leesbaarder te maken en hebben geen bindend effect. Zoals gebruikt in deze Voorwaarden, zijn de woorden “bevat” en “inclusief” bedoeld ter illustratie en niet uitputtend.

 • Volledige Overeenkomst.

Deze Voorwaarden (inclusief Voorwaarden die erin zijn verwerkt) en alle beleidsregels en richtlijnen die door Washare op de Software zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst (de “volledige Overeenkomst”) tussen U en Washare met betrekking tot het gebruik van de Software en vervangen alle gelijktijdige en eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp in dit document, en geen van de partijen vertrouwt op enige verklaringen van de andere partij die niet uitdrukkelijk zijn uiteengezet in de Volledige Overeenkomst.

 • Geen Verklaring van Afstand.

Het falen van een partij om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, inclusief het nalaten om te handelen met betrekking tot een schending, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling of het recht van die partij om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken. We raden U aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken voor uw eigen administratie.

 

Coming Soon