WASHARE

VILLKOR

 

Ikraftträdande: 1 mars 2020

DISSA ANVÄNDARVILLKOR, SOM ÄNDRAS FRÅN TID TILL TID (“Villkoren” eller “Avtalet”), ÄR EN BINDANDE KONTRAKT MELLAN WASHARE LLC (“Washare” eller “vi”, “oss” eller liknande pronomen) OCH DU (“du ”). DU MÅSTE LÄSA OCH GODKÄNNA dessa VILLKOR, INNAN DU ANVÄNDER WASHARE-APPLIKATIONEN (“Appen”), WASHARE.COM-WEBBPLATSEN (“Webbplatsen” eller “Webbplatsen”) ELLER NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, APPLIKATIONER, WEBBPLATSER, FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM NÅGON PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER SOM LEVERERAS AV WASHARE (tillsammans “Programvaran”). Genom att använda programvaran godkänner du dessa villkor. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN, ANVÄND INTE PROGRAMVARAN.

VIKTIGT: Observera att dessa villkor innehåller bestämmelser som styr hur anspråk mellan dig och Washare kan göras (se avsnitt 18 nedan). Dessa bestämmelser kommer, med begränsat undantag, att kräva att du gör anspråk på Washare för bindande och slutgiltig skiljedom på individuell basis, inte som klagande eller klassmedlem i någon klass, grupp eller representativ åtgärd eller förfarande.

 1. BESKRIVNING AV TJÄNSTER; MINIMAL ÅLDERSKRAV; FÖRHÅLLANDET MELLAN PARTERNA
  • Beskrivning av programvara och tvättjänster.

Programvaran ger människor möjlighet att begära klädtvättstjänster (dessa personer kallas här ”Washees” eller enskilt ”Washee”) från individer och företag som tillhandahåller dessa tjänster i sitt lokala område (sådana tjänsteleverantörer hänvisas till häri som “brickor” eller individuellt som “tvättmaskin”). Dessutom, om en tvättmaskin inte väljer att släppa och plocka upp kläderna som ska tvättas, kan en tvättmaskin söka upphämtning och leveranshjälp från personer som fungerar som kurirer (kallas här “kurirer” eller individuellt som “Courier”). Tvättmaskiner, tvättmaskiner och kurirer kallas här gemensamt “användare”, klädtvättstjänsten som tillhandahålls av tvättmaskiner till tvättmaskiner kallas här “tvättjänster” och kurirtjänsten som tillhandahålls av kurirer till tvättmaskiner kallas häri som “Budtjänster.” Tvättmaskiner, tvättmaskiner och kurirer kallas här gemensamt “användare”, klädtvättstjänsten som tillhandahålls av tvättmaskiner till tvättmaskiner kallas här “tvättjänster” och kurirtjänsten som tillhandahålls av kurirer till tvättmaskiner kallas häri som “Budtjänster.” Varje beslut av en användare att erbjuda eller acceptera Wash Services eller Courier Services är ett beslut som fattas enligt användarens eget gottfinnande. Varje instans av tvättjänster som tillhandahålls av en tvättmaskin till en tvättmaskin ska utgöra ett separat avtal mellan sådana personer. Varje instans av kurirtjänster som tillhandahålls av en kurir till en tvättmaskin ska utgöra ett separat avtal mellan sådana personer. Observera: Washare tillhandahåller inga tvättjänster eller kurirtjänster och tillhandahåller endast programvaran.

 • Eligibility; Age Requirement.

Washare-programvaran får endast användas av personer som har rätt och befogenhet att ingå detta avtal och som är fullt kapabla och kompetenta att uppfylla villkoren, villkoren och skyldigheterna här. Washare-programvaran får endast användas av personer som har rätt och befogenhet att ingå detta avtal och som är fullt kapabla och kompetenta att uppfylla villkoren, villkoren och skyldigheterna här. Du får inte tillåta andra personer att använda ditt användarkonto, och du samtycker till att du är den enda auktoriserade användaren av ditt konto. För att använda Washare-programvaran ska varje användare skapa ett användarkonto. Varje person får bara skapa ett användarkonto och Washare har absolut rätt att inaktivera ytterligare eller dubbla konton.

Genom att bli användare, intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal.

 • Förhållandet mellan parterna.

Washees

Som en Washee registrerad hos Washare godkänner du och godkänner att du och Washare inte har något avtalsförhållande, förutom med avseende på programvaran enligt dessa villkor. Du samtycker till att du inte samarbetar med Washare med avseende på några Wash Services eller Courier Services.

Washers

Som tvättmaskin registrerad hos Washare erkänner du och samtycker till att du och Washare har en direkt affärsrelation med avseende på remisser från Washees och kurirer i ditt lokala område, och förhållandet mellan parterna enligt detta avtal är enbart av oberoende avtal fester.

Du och Washare är uttryckligen överens om att (1) detta inte är ett anställningsavtal och inte skapar ett anställningsförhållande mellan dig och Washare; och (2) inget joint venture, franchisegivare-franchisetagare, partnerskap eller agentförhållande är avsedd eller skapad genom detta avtal. Du har ingen behörighet att binda Washare och du förbinder dig att inte hålla dig utanför som anställd, agent eller auktoriserad representant för Washare.

Washare riktar eller ska inte anses styra eller styra dig generellt eller i din prestation enligt detta avtal specifikt, inklusive i samband med att du tillhandahåller Wash Services eller Courier Services, eller för dina handlingar eller försummelser. Du behåller ensamrätten att avgöra när, var och hur länge du ska använda Washare-programvaran och hur du utför Wash-tjänsterna. Du behåller möjligheten att acceptera eller avvisa eller ignorera en Washees begäran om Wash-tjänster via Washare-programvaran, eller att avbryta en accepterad begäran om Wash-tjänster via Washare-programvaran, med förbehåll för Washares gällande avbokningsregler för betalning och andra problem. .

Du behåller också möjligheten att själv hämta och leverera kläder för Wash Services, eller att avtal med eller hyra någon som hämtar och levererar kläder åt dig. Om du väljer att hyra eller avtala med någon för att hämta och leverera kläder åt dig, behåller du möjligheten att använda programvaran för att hitta en kurir i ditt område och kan sedan acceptera, avvisa, ignorera eller avbryta alla kurirer som finns för dig genom Programvaran, med förbehåll för Washares gällande avbokningsregler för betalning och andra problem. Du bekräftar att alla kurirer som finns för dig genom programvaran kommer att ingå direktkontrakt med dig för att tillhandahålla kurirtjänster och att du inte kontrakterar Washare med avseende på kurirtjänster (kurirtjänster tillhandahålls inte av Washare). Du är ensam ansvarig för alla dina kurirers handlingar som dina underleverantörer och för betalning av dina kurirer (vilket för enkelhets skull kan göras direkt via programvaran enligt beskrivningen här).

Med undantag för skyltar som krävs enligt lag eller tillstånds- eller licensregler eller krav, har Washare ingen rätt att kräva att du eller någon av dina kurirer: (a) visa Washares namn, logotyper eller färger på fordonet / fordonen, eller (b) ha på sig uniform eller andra kläder som visar Washares namn, logotyper eller färger. Du erkänner och samtycker till att du har fullständigt gottfinnande att tillhandahålla Wash Services och Courier Services eller på annat sätt bedriva andra affärs- eller anställningsaktiviteter.

Couriers

Som en Courier registrerad hos Washare erkänner du och samtycker till att du har ett direkt affärsförhållande enbart med varje tvättmaskin för vilken du tillhandahåller budtjänster (varje sådant engagemang av en Courier av en tvättmaskin genom programvaran kallas häri som en “kurir” Engagemang ”), och du bekräftar vidare och samtycker till att du och Washare inte har några avtalsförhållanden, förutom med avseende på Programvaran och betalningar till dig av Washers via Programvaran för courier-tjänster, som anges i dessa Villkor. Du samtycker till att du inte samarbetar med Washare med avseende på några Wash Services eller Courier Services, att alla Courier Services som tillhandahålls av dig är till Washers och inte Washare, och att betalningar till dig via Programvaran görs och auktoriseras av Washers och inte Washare.

Du och Washare är uttryckligen överens om att (1) detta inte är ett anställningsavtal och inte skapar ett anställningsförhållande mellan dig och Washare; och (2) inget joint venture, franchisegivare-franchisetagare, partnerskap eller agentförhållande är avsedd eller skapad genom detta avtal. Du har ingen behörighet att binda Washare och du förbinder dig att inte hålla dig utanför som anställd, agent eller auktoriserad representant för Washare.

Washare riktar eller ska inte anses styra eller styra dig generellt eller i din prestation enligt detta avtal specifikt, inklusive i samband med din tillhandahållande av kurirtjänster för tvättmaskiner, eller för dina handlingar eller försummelser. Du behåller ensamrätten att bestämma när, var och hur länge du kommer att använda Washare-programvaran. Du behåller möjligheten att acceptera eller avvisa eller ignorera en Washers begäran om kurirtjänster via Washare-programvaran, eller att avbryta och acceptera begäran om Courier Services via Washare-programvaran, med förbehåll för något skriftligt eller muntligt avtal du inkluderar med en tvättmaskin och jag kräver med Washares gällande avbokningsregler för betalningar och andra problem. Med undantag för skyltar som krävs enligt lag eller tillstånds- eller licensregler eller krav, och med förbehåll för något skriftligt eller muntligt avtal som du ingår med en tvättmaskin, har Washare ingen rätt att kräva att du (a) visa Washares namn, logotyper eller färger på dina fordon; eller (b) ha på sig uniform eller andra kläder som visar Washares namn, logotyper eller färger. Du erkänner och samtycker till att du, med förbehåll för alla skriftliga eller muntliga avtal du ingår med en tvättmaskin, har fullständigt gottfinnande att tillhandahålla budtjänster eller på annat sätt bedriva andra affärs- eller anställningsaktiviteter.

 • Din information

“Din information” är all information du tillhandahåller, publicerar eller lägger till eller genom Washare-programvaran (inklusive all profilinformation du tillhandahåller) eller skickar till andra användare (inklusive via feedback i applikationen, någon e-postfunktion eller genom någon Washare-relaterad Facebook, Twitter eller andra sociala medier). Du samtycker till att vi använder din information för att skapa ett användarkonto som gör att du kan använda Washare-programvaran och delta i Wash Services och / eller Courier Services. Du är ensam ansvarig för din information och dina interaktioner med andra allmänheter, och vi fungerar endast som en passiv kanal för din online-publicering av din information. Du samtycker till att tillhandahålla och underhålla korrekt, aktuell och fullständig information och att vi och andra allmänheter kan förlita sig på din information som korrekt, aktuell och fullständig. För att Washare ska kunna använda din information för de ändamål som beskrivs i detta avtal ger du oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar, underlicensierad (genom flera nivåer) rätt och licens att utöva upphovsrätten , publicitet och databasrättigheter som du har i din information, och att använda, kopiera, utföra, visa och distribuera din information, för att förbereda härledda verk av din information, eller införliva den i andra verk i alla media som nu är kända eller som för närvarande inte är kända. Washare hävdar inte något ägande över din information; snarare, mellan dig och Washare, med förbehåll för de rättigheter som beviljas oss i detta avtal, behåller du fullt ägande av all din information och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätt som är förknippade med din information.

 • Kommunikation

Genom att ingå detta avtal eller använda Washare-programvaran samtycker du till att ta emot kommunikation från oss, inklusive via e-post, sms, samtal och push-meddelanden. Du samtycker till att texter, samtal eller förinspelade meddelanden kan genereras av automatiska telefonuppringningssystem. Kommunikation från Washare, dess anslutna företag och / eller tvättmaskiner och / eller kurirer, kan inkludera men är inte begränsat till: operativ kommunikation angående ditt användarkonto eller användning av Washare-programvaran eller Wash Services eller Courier Services, uppdateringar om nya och befintliga funktioner på Washare-programvaran, kommunikation om kampanjer som drivs av oss eller våra tredjepartspartners och nyheter concerning Washare. Standardavgifter för textmeddelanden som tillämpas av din mobiloperatör kommer att gälla för textmeddelanden vi skickar.

Om du vill välja bort e-postmeddelanden och textmeddelanden kan du avsluta prenumerationen på vår e-postadress och textlista genom att följa avregistreringsalternativen i e-postmeddelandet eller själva texten. Du erkänner att du inte är skyldig att samtycka till att ta emot reklamtexter eller samtal som ett villkor för att använda Washare-programvaran. Du bekräftar dock att om du väljer att inte ta emot alla texter kan det påverka din användning av Washare-programvaran.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Washare kan när som helst ändra dessa villkor, vilket inkluderar alla andra avtal som införlivas genom hänvisning i dessa villkor. Vi kommer att meddela dig om all väsentlig ändring av villkoren genom ett meddelande när du loggar in för att använda programvaran, vid vilken tidpunkt du måste uppge att du har läst och godkänner de reviderade villkoren innan du får fortsätta för att använda programvaran.

 • Din skyldighet att hålla dig uppdaterad.

Det är viktigt att du alltid håller din e-postkontaktinformation korrekt och uppdaterad med Washare. Dessutom uppmuntrar vi dig att återkomma regelbundet för att granska dessa villkor minst en gång var 30: e dag.

 1. ÄNDRINGAR AV PROGRAMVARAN

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta och begränsa eller blockera åtkomst till programvaran utan meddelande till dig. Vi kan ändra eller ta bort alla funktioner eller funktioner i programvaran när som helst utan förvarning till dig, inklusive borttagning av användargenererat innehåll som vi anser vara stötande. Vi är inte ansvariga för någon sådan modifiering, avstängning, upphörande eller borttagning, och någon sådan åtgärd av oss kommer inte att påverka Washares licens till användargenererat innehåll som anges här.

 1. KOSTNADER
  • Avgifter för tvättjänster

Som tvättmaskin bekräftar du att du förstår att varje begäran eller användning av tvättjänster kan leda till att avgifter tas ut av dig (“avgifter” eller “tvättjänstavgifter”) av en tvättmaskin via programvaran. Avgifter för tvättjänster inkluderar avgifter för upphämtning, leverans, tvätt, tvättmedel, blekmedel (om så önskas), vikning, strykning, hängning och andra tjänster eller produkter som tvättmaskinen kan erbjuda dig i samband med din begäran om tvättjänster, och inkluderar alla tillämpliga försäljnings- eller andra skatter som krävs enligt lag för att debiteras dig. Avgifterna varierar beroende på de begärda tvättjänsterna, oavsett om du vill hämta och leverera kläderna, volymen eller mängden kläder som tvättas, den begärda vändtid, plats och andra faktorer. Avgifterna som listas genom programvaran ändras regelbundet beroende på många faktorer, inklusive tid på dygnet och volymen för förfrågningar om tvättjänster som görs i ett visst område eller plats och ändringar i skattelagstiftning eller -regler. Avgifterna som anges för Wash Services i programvaran inkluderar inte tips. Du är ansvarig för att granska alla tillämpliga avgifter som listas för de specifika tvättjänsterna du begär via programvaran.

 • Avgifter för budtjänster

Som tvättmaskin erkänner du att du förstår att du som bekvämlighet kan välja att betala för kurertjänster via programvaran, men är inte skyldig att göra det. Om du väljer att betala för kurirtjänster via programvaran är det ditt ansvar att informera kuriren om att betalning kommer att ske via programvaran. För alla sådana betalningar via programvaran godkänner du Washare att debitera ditt konto eller reducera alla betalningar som du är skyldiga för Wash Services-avgifter, med det belopp som betalningen görs till Courier.

 • Avbokningsavgifter

Som tvättmaskin bekräftar du att du kan debiteras en avbokningsavgift av en tvättmaskin i händelse av att du inte är tillgänglig vid den tidpunkt du begärde för upphämtning du begärde för tvättjänster.

 • Hantering av avgifter

Alla avgifter underlättas av en betalningsbehandlare från tredje part. Washare kan ersätta eller använda flera betalningsbehandlare från tredje part utan meddelande till dig. Avgifter debiteras endast via programvaran. Med undantag för tips och betalningar till kurirer är kontantbetalningar strängt förbjudna. Washare kan gruppera flera avgifter i en enda samlad transaktion på din betalningsmetod baserat på det datum de uppstod. Om du inte känner igen en transaktion kan du kontrollera dina Wash Service-kvitton och betalningshistorik.

 • Inget återköp

Alla avgifter återbetalas inte. Denna återbetalningspolicy ska alltid tillämpas oavsett ditt beslut att avsluta användningen av Programvaran, eventuella störningar i tillgängligheten av Programvaran eller Wash Services eller Courier Services eller någon annan anledning.

 • Kuponger

Du kan få kuponger som du kan tillämpa mot betalning av vissa avgifter när Wash Services har slutförts. Kuponger är endast giltiga för användning i Washare-programvaran och kan inte överföras eller lösas in mot kontanter förutom vad som krävs enligt lag. Kuponger kan inte kombineras, och om kostnaden för dina tvättjänster överstiger det tillämpliga kredit- eller rabattvärdet debiterar vi din betalningsmetod i arkivet för tvättjänsternas utestående kostnad. Ytterligare begränsningar av kuponger kan gälla som meddelats till dig i en relevant kampanj eller genom att klicka på relevant kupong i Washare-appen.

 • Auktorisering av kreditkort

Vid tillägg av en ny betalningsmetod eller varje Wash Services-begäran kan Washare begära auktorisering för din valda betalningsmetod för att verifiera betalningsmetoden, se till att Wash Services-kostnader täcks och skydda mot obehörigt beteende. Auktoriseringen är inte en avgift, men det kan minska din tillgängliga kredit med auktoriseringsbeloppet fram till din banks nästa behandlingscykel. Om beloppet för vår auktorisering överstiger det totala beloppet på insättningen på ditt konto kan du bli föremål för checkräkning eller andra avgifter av banken som utfärdar ditt betalkort eller förbetalda kort. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana avgifter och kan inte hjälpa dig att återkräva dem från din utfärdande bank.

 1. BETALNINGAR

För tvättmaskiner och kurirer gäller följande villkor för betalningar för tvättjänster och kurertjänster:

 • Tvättjänster Betalningar

Tvättmaskiner har rätt till betalning för tvättjänster som utförs för tvättmaskiner. Priser för tvättjänster är tillgängliga via Washare-appen och kan ändras från tid till annan och kan variera beroende på plats, vilken typ av tvättjänster som begärs, hämtning / leverans som begärts, om en kurir anställdes via programvaran och andra faktorer , såsom volymen eller mängden kläder som ska tvättas, tid på dagen eller volymen av Wash Services-begäranden i ett visst område.

 • Ytterligare betalningar

Förutom betalningar för Wash Services kommer du att få alla tips som tillhandahålls av en Washee till dig via programvaran.

 • Betalningshantering, justeringar och avveckling.

För Washers kommer Washare att samla in betalningar som Washees är skyldiga till dig som din begränsade betalningsagent och du samtycker till att Washare mottar sådana betalningar uppfyller betalarens skyldighet gentemot dig. Washare förbehåller sig rätten att justera eller hålla tillbaka hela eller en del av en tvättjänstavgift eller annan betalning som du är skyldig (utom tips) (i) att betala till alla Couriers som du har valt att betala via programvaran, (ii) om vi tror att du har försökt bedraga eller missbruka tvättmaskiner,Couriers,, Washare eller Washares betalningssystem, eller (iii) för att lösa ett Washee-klagomål (t.ex. att du returnerade kläder skadade eller förlorade en Washees kläder). Washares beslut att på något sätt justera eller hålla inne betalningen av en Wash Services-avgift eller annan betalning ska utövas på ett rimligt sätt. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att betalningar som är skyldiga dig kommer att betalas minst var fjärde vecka. Du bekräftar och samtycker till att alla betalningar du är skyldiga till dig inte inkluderar någon ränta och kommer att vara netto efter de belopp som vi är skyldiga att hålla tillbaka enligt lag.

För kurirer kommer Washare att samla in betalningar som Washers är skyldiga dig som din agent för begränsad betalning och du godkänner att mottagandet av sådana betalningar från Washare uppfyller betalarens skyldighet gentemot dig. Washare förbehåller sig rätten att justera eller hålla kvar hela eller en del av en betalning som du är skyldig (i) om vi tror att du har försökt bedraga eller missbruka tvättmaskiner, tvättmaskiner, tvättmaskiner eller Washares betalningssystem, eller (ii) för att lösa ett klagomål på tvättmaskin eller tvättmaskin (t.ex. att du returnerade kläder som var skadade eller förlorade en Washees kläder). Washares beslut att justera eller hålla kvar betalningen ska utövas på ett rimligt sätt. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att betalningar som är skyldiga dig kommer att betalas minst var fjärde vecka. Du bekräftar och samtycker till att alla betalningar du är skyldiga till dig inte inkluderar någon ränta och kommer att vara netto efter de belopp som vi är skyldiga att hålla tillbaka enligt lag.

Betalningshanteringstjänster kan tillhandahållas av en eller flera tredjepartsleverantörer. Genom att använda Washare-plattformen för att ta emot betalningsintäkter samtycker du till att vara bunden av villkoren för varje sådan leverantör, som kan ändras då och då. Som ett villkor för Washare som möjliggör betalningshanteringstjänster via dessa leverantörer, godkänner du Washare att få all nödvändig åtkomst och utföra all nödvändig aktivitet på dina anslutna bankkonton för att underlätta din tillhandahållande av Wash Services eller Courier Services enligt planerna i detta avtal. Du samtycker vidare till att tillhandahålla korrekt och fullständig information om dig och ditt företag och bemyndiga Washare att dela den och transaktionsinformation med dessa leverantörer i syfte att underlätta betalningshanteringstjänsterna. Washare förbehåller sig rätten att byta betalningshantering eller använda alternativa leverantörer eller reservleverantörer efter eget gottfinnande.

 • Tips från Washees.

Washare debiterar Washee ett belopp som beräknas eller bestäms av Washare för dina räkning för Wash Services du utför för Washees enligt ovan. Tvättmaskiner kan välja att lägga till ett ytterligare tips till dig ovanpå tvättavgiften. Tipsen betalas helt till dig och ska betraktas som separata från tvättavgiften.

 • Avgifter för tvättmedel.

Som tvättmaskin, i utbyte mot din användning av Washare-programvaran och de tjänster som Washare tillhandahåller dig, samtycker du till att betala Washare (och tillåta Washare att behålla) en behandlingsavgift (“Bearbetningsavgift”) baserat på Wash Services du tillhandahåller till Washees. Behandlingsavgiften ska vara ett fast belopp för varje instans av Wash Services du tillhandahåller, som anges i Washare-appen, och kan ändras från tid till annan. Washare kan komma att samla in behandlingsavgiften från Washees betalningar för dina räkning för att kompensera din betalning av sådana avgifter till Washare. Dessa avgifter kan kommuniceras till dig med jämna mellanrum.

 • Inga ytterligare betalningsbelopp.

Du bekräftar och samtycker till att Washare kan, för ömsesidig nytta för parterna, genom reklam och marknadsföring försöka generera ytterligare efterfrågan på dina Wash Services från nya och befintliga tvättmaskiner och att attrahera eller behålla kandidater för kurirer. Du bekräftar och godkänner att sådan reklam eller marknadsföring inte berättigar dig till ytterligare monetära belopp utöver de belopp som uttryckligen anges i detta avtal.

 1. KAMPANJER, HÄNVISNINGAR OCH LOJALITETSPROGRAM

Washare kan, efter eget gottfinnande, erbjuda kampanjer, remissprogram och lojalitetsprogram med olika funktioner till alla användare eller potentiella användare. Dessa kampanjer och program, såvida de inte görs till dig, har ingen betydelse för ditt avtal eller förhållande med Washare. Washare förbehåller sig rätten att hålla tillbaka eller dra av krediter eller förmåner som erhållits genom en kampanj eller ett program i händelse av att Washare bestämmer eller anser att inlösen av kampanjen eller mottagandet av krediten eller fördelen var felaktig, bedräglig, olaglig eller i strid med tillämpliga kampanj- eller programvillkor eller detta avtal. Washare förbehåller sig rätten att avsluta, avbryta eller avbryta kampanjer eller program när som helst och efter eget gottfinnande utan meddelande till dig.

Washares remissprogram (“Referral Program”) ger dig incitament att hänvisa dina vänner och familj till att bli nya användare av Washare-programmet (“Referral Program”). Ditt deltagande i remissprogrammet är föremål för detta avtal och eventuella ytterligare regler för referensprogrammet.

 1. FÖRBJUDANDE UPPFÖRANDE

Du får inte göra eller försöka göra något av följande, som rimligt bestäms av Washare, med förbehåll för tillämplig lag:

 • få tillgång till eller använda programvaran på något sätt som inte överensstämmer med tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning (inklusive exportlagar), avtal, immateriella rättigheter eller utgör förpliktelse till skadestånd eller för något syfte som är skadligt eller oavsiktligt (av oss), eller annat än i full överensstämmelse med dessa villkor;
 • komma åt, manipulera eller använda funktioner eller delar av programvaran som du inte har behörighet att komma åt;
 • ändra information på eller erhållen från programvaran;
 • manipulera inlägg, registreringsinformation, profiler, bidrag eller innehåll som tillhör Washare eller andra användare av Washare;
 • använda någon robot, spindel, skrapa eller annat automatiserat medel eller gränssnitt som inte tillhandahålls av oss för att komma åt programvaran eller extrahera data eller samla in eller använda information, såsom e-postadresser, tillgänglig från programvaran eller överföra oönskad reklam, “skräppost”, “Skräppost” eller “kedjebrev”;
 • rama in någon del av programvaran, smida rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare, metataggar, kod eller länkar till programvaran för att få det att se ut som om du har en relation till oss eller att vi har godkänt dig eller ditt innehåll för något ändamål förutom vad som uttryckligen tillåts skriftligen av Washare;
 • imitera eller förvränga din anknytning till någon person eller enhet;
 • förfölja, hota eller på annat sätt trakassera någon person eller bära vapen;
 • omarbeta licensierad programvara, applikation eller någon annan aspekt av programvaran eller göra något som kan upptäcka källkod, eller kringgå eller kringgå åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till något område, innehåll eller kod i programvaran;
 • skicka, mejla eller på annat sätt överföra skadlig kod, filer eller program som är utformade för att avbryta, skada, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos Washare-programvaran eller någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller i hemlighet avlyssna eller expropriera system, data eller personlig information;
 • överföra eller sälja ditt användarkonto, lösenord och / eller identifikation eller annan användarinformation till någon annan part;
 • diskriminera eller trakassera någon på grund av ras, nationellt ursprung, religion, kön, könsidentitet, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, medicinskt tillstånd, civilstånd, ålder eller sexuell läggning;
 • bryter mot reglerna för remissprogrammet om du deltar i referensprogrammet;
 • skicka till eller på annat sätt påverka oss eller programvaran (eller något eller någon annan) med skadlig, olaglig, vilseledande eller störande kod, såsom ett virus, “spionprogram”, “adware” eller annan kod som kan påverka programvaran eller någon mottagare negativt;
 • vidta åtgärder som kan medföra en betydande börda (som vi bestämmer) för programvarans infrastruktur eller datorsystem eller på annat sätt störa den vanliga driften av programvaran; eller
 • få någon tredje part att delta i de begränsade aktiviteterna ovan.
 1. REPRESENTATIONER, GARANTIER OCH YTTERLIGARE AVTAL

Som Washer som använder Washare-programvaran representerar du, garanterar och godkänner att:

 • Du eller dina anställda eller underleverantörer (inklusive kurirer) är auktoriserade, medicinskt lämpliga och har alla lämpliga licenser, godkännanden och befogenheter att tillhandahålla Wash-tjänster till tvättmaskiner som hänvisas via programvaran.
 • Du äger, eller har laglig rätt att använda och använda, utrustning för tillhandahållandet av tvättjänster, att sådan utrustning är i gott skick och uppfyller branschens säkerhetsstandarder och alla tillämpliga lagstadgade och statliga krav för sådan utrustning; och alla tillämpliga säkerhetsåterkallelser har åtgärdats enligt tillverkarens instruktioner.
 • Du kommer inte att bedriva hänsynslöst eller oaktsamt beteende när du tillhandahåller Wash-tjänster, eller tillhandahålla Wash-tjänster under påverkan av alkohol eller droger, eller vidta åtgärder som skadar eller hotar att skada någon persons säkerhet.
 • Du kommer inte att försöka bedra Washare eller Washees på Washare-programvaran eller i samband med att du tillhandahåller Wash Services. Om vi misstänker att du har bedrivit bedräglig aktivitet kan vi hålla tillbaka tillämpliga avgifter eller andra betalningar för tvättjänsterna i fråga och vidta andra åtgärder mot dig som är tillgängliga enligt lagen.
 • Du diskriminerar inte tvättmaskiner eller kurirer baserat på deras ras, nationella ursprung, religion, kön, könsidentitet, fysiska eller psykiska funktionshinder, medicinska tillstånd, civilstånd, ålder eller sexuella läggning.
 • Du samtycker till att vi kan få information om dig, inklusive dina brottsliga, kör- och kredithistoriska poster, och du samtycker till att tillhandahålla ytterligare nödvändiga auktorisationer för att underlätta vår tillgång till sådana register under avtalets löptid.
 • Du har en giltig ansvarsförsäkringspolicy (i täckningsbelopp som överensstämmer med alla tillämpliga lagkrav) som anger eller schemalägger dig för drift av fordon du använder för att tillhandahålla Wash Services.
 • Du betalar alla tillämpliga federala, statliga och lokala skatter baserat på din tillhandahållande av Wash-tjänster och eventuella betalningar som du har fått.

Som Courier som använder Washare-programvaran representerar du, garanterar och godkänner att:

 • Du eller dina anställda eller underleverantörer är auktoriserade, medicinskt lämpliga och har alla lämpliga licenser, godkännanden och befogenheter att tillhandahålla budtjänster till tvättmaskiner som hänvisas genom programvaran.
 • Du äger, eller har laglig rätt att använda och använda, utrustning för tillhandahållande av Courier Services, att sådan utrustning är i gott skick och uppfyller branschens säkerhetsstandarder och alla tillämpliga lagstadgade och statliga krav för sådan utrustning;
 • Du äger, eller har laglig rätt att använda och använda, utrustning för tillhandahållande av Cccourier Services, att sådan utrustning är i gott skick och uppfyller branschens säkerhetsstandarder och alla tillämpliga lagstadgade och statliga krav för sådan utrustning; och alla tillämpliga säkerhetsåterkallelser har åtgärdats enligt tillverkarens instruktioner.
 • Du kommer inte att försöka bedra Washare, Washees eller Washers på Washare-programvaran eller i samband med din tillhandahållande av kurirtjänster. Om vi misstänker att du har bedrivit bedräglig verksamhet kan vi hålla tillbaka tillämpliga betalningar för kurirtjänsterna i fråga och vidta andra åtgärder mot dig tillgängliga enligt lagen.
 • Du diskriminerar inte Washees och Washers baserat på deras ras, nationella ursprung, religion, kön, könsidentitet, fysiska eller psykiska funktionshinder, medicinska tillstånd, civilstånd, ålder eller sexuella läggning.
 • Du samtycker till att vi kan få information om dig, inklusive dina brottsliga, kör- och kredithistoriska poster, och du samtycker till att tillhandahålla ytterligare nödvändiga auktorisationer för att underlätta vår tillgång till sådana register under avtalets löptid.
 • Du har en giltig ansvarsförsäkringspolicy (i täckningsbelopp som överensstämmer med alla tillämpliga lagkrav) som anger eller schemalägger dig för drift av alla fordon du använder för att tillhandahålla Budtjänster.
 • Du kommer att betala alla tillämpliga federala, statliga och lokala skatter baserat på din tillhandahållande av budtjänster och eventuella betalningar som du har fått.
 1. ÖVERVAKNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL
  • Ingen skyldighet att övervaka.

Vi är inte skyldiga att begränsa eller övervaka innehåll som tillhandahålls av användare som är tillgängligt via programvaran. WASHARE ÖVERVAKAR INTE REGELMÄNLIGT NÖJAKTIGHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN FÖR ANVÄNDAR-TILLHÅLLAT INNEHÅLL SOM VISAS OCH KURIERÖVERSIKT. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll som tillhandahålls av användaren. Alla recensioner, åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängligt av tredje part, inklusive andra användare, är av respektive författare och inte Washare. Washare stöder varken eller är ansvarig för noggrannheten eller tillförlitligheten i granskning, åsikter, råd, information eller uttalanden som görs eller är tillgängliga via programvaran av användare eller tredje part.

 1. INTELLEKTUELL EGENDOM

Alla immateriella rättigheter i Washare-programvaran ska ägas eller licensieras av Washare. Dessa rättigheter inkluderar databasrättigheter, upphovsrätt, designrättigheter (vare sig registrerade eller oregistrerade), varumärken (antingen registrerade eller oregistrerade) och andra liknande rättigheter överallt i världen, tillsammans med rätten att ansöka om registrering av densamma. Alla andra varumärken, logotyper, servicemärken, företags- eller produktnamn som anges i Washare-programvaran tillhör respektive ägare. Med undantag för din information bekräftar du och godkänner att alla recensioner, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller feedback (“Inlämningar”) som du tillhandahåller till oss är icke-konfidentiella och ska bli Washares enda egendom. Washare ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för något syfte, kommersiellt eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig.

WASHARE och andra Washare-logotyper, mönster, grafik, ikoner, manus och servicenamn är registrerade varumärken, varumärken och / eller handelskläder för Washare i USA och / eller andra länder (tillsammans “Washare Marks”). Om du tillhandahåller Wash Services som en tvättmaskin, beviljar Washare dig under detta Avtals giltighetstid, och med förbehåll för att du följer villkoren i detta Avtal, en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv licens för att visa och använda Washare Markerar endast de Washare-klistermärken / dekaler som tillhandahålls till dig och alla andra Washare-märkta föremål som tillhandahålls av Washare direkt till dig i samband med tillhandahållandet av Wash Services (“Licens”). Licensen kan inte överlåtas och inte överlåtas, och du ska inte ge någon tredje part rättigheter, tillstånd, licens eller underlicens med avseende på någon av de rättigheter som beviljas nedan utan Washares föregående skriftliga tillstånd, som den kan hålla inne i sin enda diskretion. Washare-logotypen (eller några Washare-märken) får inte användas på något sätt som sannolikt kan orsaka förvirring, inklusive men inte begränsat till: användning av ett Washare-märke i ett domännamn eller Washare-hänvisningskod eller användning av ett Washare-märke som ett socialt mediehandtag eller namn, avatar, profilfoto, ikon, favicon eller banner. Du kan identifiera dig själv som en Washer på Washare-programvaran, men får inte identifiera dig själv som Washare, anställd hos Washare eller en representant för Washare.

Du erkänner att Washare är ägare och licensgivare för Washare Marks, inklusive all goodwill som är förknippad med detta, och att din användning av Washare-logotypen (eller några Washare Marks) inte ger intresse för eller ägande av Washare Marks i dig utan snarare inures till förmån för Washare. Du samtycker till att använda Washare Marks strikt i enlighet med Washares riktlinjer för varumärkesanvändning, som kan tillhandahållas dig och revideras då och då, och att omedelbart upphöra med all användning som Washare anser vara oförenlig eller på annat sätt oacceptabel.

Du samtycker till att du inte: (1) skapar något material som använder Washare Marks eller derivat av Washare Marks som ett varumärke, servicemärke, handelsnamn eller handelsdräkt, annat än uttryckligen godkänt av Washare skriftligen; (2) använda Washare Marks på något sätt som tenderar att försämra deras giltighet som egna varumärken, servicemärken, handelsnamn eller handelsdräkt, eller använda Washare Marks på annat sätt än i enlighet med villkoren, villkoren och begränsningarna häri; (3) vidta andra åtgärder som skulle äventyra eller försämra Washares rättigheter som ägare till Washare Marks eller Washare Marks laglighet och / eller verkställbarhet, inklusive, utmana eller motsätta Washares ägande i Washare Marks; (4) ansöka om varumärkesregistrering eller förnyelse av varumärkesregistrering av något av Washare Marks, alla derivat av Washare Marks, alla kombinationer av Washare Marks och något annat namn, eller något varumärke, servicemärke, handelsnamn, symbol eller ord som liknar Washare Marks; (5) använda Washare Marks på eller i samband med någon produkt, tjänst eller aktivitet som strider mot lagar, stadgar, myndighetsbestämmelser eller standarder.

Brott mot någon bestämmelse i denna licens kan resultera i omedelbar uppsägning av licensen, enligt Washares eget gottfinnande, en begäran om borttagning som skickas till lämplig ISP, eller programvara för sociala medier och / eller en enhetlig policyåtgärd för lösning av domännamnstvistlösning (eller motsvarande förfarande). Om du skapar material (fysiskt eller digitalt) som bär Washare-märkena (i strid med detta avtal eller annat), godkänner du att Washare uteslutande äger all rätt, äganderätt och intresse för och till sådant material, inklusive eventuella ändringar av Washare Marks eller derivatarbeten baserade på Washare Marks eller Washare copyright. Du samtycker vidare till att tilldela Washare eventuella intressen eller rättigheter i sådant material och att tillhandahålla information och utföra alla dokument som Washare rimligen begär för att göra det möjligt för Washare att formalisera sådan uppgift.

 1. AVSLUTNING ELLER AVBRYTNING
  • Rätt att säga upp.

Vi kan när som helst, utan förvarning till dig, säga upp din åtkomst till programvaran och ditt konto, eller blockera din åtkomst till programvaran om vi tror på vårt eget gottfinnande att du kan ha brutit mot dessa villkor eller på annat sätt har engagerat dig i någon aktiviteter som kan skada eller skada rykte, rättigheter, person eller egendom för Washare, våra användare eller någon annan person.

 • Uppsägningsbesked.

Om tillämplig lag kräver att vi meddelar uppsägning eller avbokning, kan vi meddela det i förväg eller senare genom att publicera det på webbplatsen, meddela via programvaran eller genom att skicka en kommunikation till någon adress (e-post eller annat) som vi har för dig i våra register.

 • Effekt av uppsägning.

När ditt konto eller programvaran avslutas kommer ditt avtal med Washare enligt dessa villkor att upphöra, förutom att följande bestämmelser överlever uppsägningen: 1.4, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

 1. HANDLINGAR MED HANDLINGAR; LÄNKAR
  • Annonser och länkar.

Programvaran kan innehålla annonser, erbjudanden eller andra länkar till tredje parts webbplatser som vi inte kontrollerar. Annonser och annan information som tillhandahålls av tredje part kanske inte är helt korrekt. Washare är inte ansvarig för eller ansvarig för (i) tillgängligheten eller noggrannheten för sådana webbplatser eller annonser; eller (ii) innehåll, produkter eller tjänster som är tillgängliga från sådana webbplatser. Inkluderingen av någon länk på programvaran innebär inte att vi stöder den länkade webbplatsen. Du använder länkarna på egen risk.

 • Transaktioner med tredje parter.

Dina transaktioner och andra affärer med tredjepartshandlare eller annonsörer som finns på eller via programvaran, inklusive “klicka för att köpa”, “samregistrering” och andra liknande program, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, är endast mellan dig och en sådan säljare eller annonsör.

 1. SKADEERSÄTTNING

Du kommer att försvara, skada och hålla Washare inklusive våra dotterbolag, dotterbolag, föräldrar, efterträdare och uppdrag, och var och en av våra respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, advokater eller aktieägare skadelös från alla anspråk, handlingar, kostymer, förluster, kostnader, skulder och kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden) som hänför sig till alla fordringar som uppstår på grund av eller relaterade till: (i) din tillgång till och användning av programvaran; (ii) ditt brott mot dessa villkor och all tillämplig lag eller rättigheter för en annan person eller part; (iii) varje tvist du har med någon användare av programvaran och varje tvist du har relaterat till någon säljare eller reklam som finns på eller genom programvaran; (iv) Washares lösning (om någon) av eventuella tvister du har med någon användare av programvaran; (v) ditt felaktiga tillstånd för Washare att samla in, använda eller avslöja allt innehåll som tillhandahålls av dig; (vi) avslöjanden med ditt tillstånd, (vii) varje anklagelse om att allt material som du skickar till oss eller överför via Washare-programvaran eller till oss bryter mot eller på annat sätt bryter mot upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter för någon tredje part; (viii) ditt ägande, användning eller drift av utrustning eller ett motorfordon, inklusive i samband med att du tillhandahåller Wash Services som en tvättmaskin eller din tillhandahållande av Courier Services som underleverantör till en tvättmaskin; och / eller (ix) andra aktiviteter i samband med Wash Services eller Courier Services. Denna ersättning ska tillämpas utan hänsyn till försummelse från någon part, inklusive skadelidande person.

 1. FRISKRIVNINGAR

Följande ansvarsfriskrivningar görs för Washare, våra dotterbolag, dotterbolag, föräldrar, efterträdare och uppdrag, och var och en av våra respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud och aktieägare.

Washare tillhandahåller inte klädtvättstjänster eller budtjänster. Det är upp till tvättmaskinen att besluta om att erbjuda Wash Services till en Washee som kontaktas via Washare-programvaran eller att anlita en Courier som kontaktas via Washare Software, och det är upp till Washhee att besluta om att acceptera Wash Services från alla tvättmaskiner som kontaktas via Washare-programvaran. Vi kan inte se till att en tvättmaskin slutför ordnade tvättjänster, eller att en kurir kommer att slutföra ordnade kurertjänster. Vi har ingen kontroll över kvaliteten eller säkerheten hos Wash Services eller någon kurirtjänst.

Washare-programvaran tillhandahålls på “som den är” -basis och utan någon garanti eller villkor, uttryckligen, underförstådd eller lagstadgad. Vi garanterar inte och lovar inte några specifika resultat från användning av Washare-programvaran och / eller Wash Services och / eller Courier Services, inklusive möjligheten att tillhandahålla eller ta emot Wash Services eller Courier Services på en given plats eller tidpunkt. I den utsträckning som lagen tillåter tillåter vi specifikt alla underförstådda garantier för äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Vissa stater tillåter inte ansvarsfriskrivning från underförstådda garantier, så föregående ansvarsfriskrivning gäller kanske inte för dig.

Vi garanterar inte att din användning av Washare-programvaran eller Wash-tjänsterna kommer att vara korrekt, komplett, pålitlig, aktuell, säker, oavbruten, alltid tillgänglig eller felfri, eller kommer att uppfylla dina krav, att eventuella defekter i Washare-programvaran kommer att rättas, eller att Washare-programvaran är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi fraskriver oss ansvar för, och ingen garanti lämnas med avseende på anslutning och tillgänglighet av Washare-programvaran eller Wash Services eller Courier Services.

Vi kan inte garantera att varje användare är den han eller hon påstår sig vara. Använd sunt förnuft när du använder Washare-programvaran för att ordna Wash Services och Courier Services. Observera att det också finns risker för att hantera minderåriga personer eller personer som agerar under falskt förevändning, och vi tar inte ansvar för något innehåll, kommunikation eller annan användning eller åtkomst av Washare-programvaran av personer under 18 år som bryter mot av detta avtal. Vi uppmuntrar dig att kommunicera direkt med varje potentiell tvättmaskin, tvättmaskin eller kurir innan du deltar i en ordnad tvättservice eller kurertjänst.

Washare ansvarar inte för uppförandet, vare sig online eller offline, av någon användare av Washare-programvaran eller Wash Services. Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare. Vi köper inte försäkringar för och är inte heller ansvariga för personliga tillhörigheter som skickas till Washers eller deras underleverantörer av kurirer för Wash Services. Genom att använda Washare-programvaran och delta i Wash Services eller Courier Services samtycker du till att acceptera sådana risker och samtycker till att Washare inte ansvarar för handlingar eller utelämnanden från användare i Washare-programvaran eller deltar i Wash Services eller Courier Services.

Du är ansvarig för användningen av ditt användarkonto och Washare avstår uttryckligen från allt ansvar som uppstår på grund av obehörig användning av ditt användarkonto. Om du misstänker att någon obehörig kan använda ditt användarkonto eller om du misstänker något annat säkerhetsbrott, godkänner du att meddela oss omedelbart.

Det är möjligt för andra att få information om dig som du tillhandahåller, publicera eller skicka till eller genom Washare-programvaran (inklusive all profilinformation du tillhandahåller), skicka till andra användare, eller dela direkt med Washers eller Couriers, och att använda sådan information för att trakassera eller skada dig. Vi ansvarar inte för användningen av personlig information som du lämnar ut till andra användare på Washare-programvaran eller på annat sätt. Välj noggrant vilken typ av information du lägger upp på Washare-programvaran eller lämnar ut till andra. Vi tar bort allt ansvar, oavsett åtgärdsform, för andra användares handlingar eller utelämnanden (inklusive obehöriga användare eller ”hackare”).

Åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som rör Washare eller görs tillgängliga genom Washare-programvaran, men inte direkt av oss, är de av deras respektive författare och bör inte nödvändigtvis lita på dem. Sådana författare är ensamma ansvariga för sådant innehåll. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada till följd av ditt beroende av information eller annat innehåll som publiceras av tredje part, vare sig på Washare-programvaran eller på annat sätt. Vi förbehåller oss rätten, men vi har ingen skyldighet, att övervaka materialet som publiceras på Washare-programvaran och ta bort sådant material som enligt vår enda åsikt bryter mot eller påstås bryta mot lagen eller detta avtal eller som kan vara stötande, olagligt , eller som kan kränka rättigheterna för, skada eller hota användarnas eller andras säkerhet.

Platsinformation som tillhandahålls av Washare-programvaran är endast avsedd för grundläggande platsändamål och är inte avsedd att lita på i situationer där exakt platsinformation behövs eller där felaktig, felaktig eller ofullständig platsinformation kan leda till dödsfall, personskada, egendom eller miljöskada . Varken Washare eller någon av dess innehållsleverantörer garanterar tillgänglighet, noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet eller aktualitet av platsdata som spåras eller visas av Washare Software. All din information, inklusive geografisk lokaliseringsinformation, som du laddar upp, tillhandahåller eller publicerar på Washare-programvaran kan vara tillgänglig för Washare och vissa användare av Washare-programvaran.

Washare råder dig att använda Washare-programvaran med en dataplan med obegränsade eller mycket höga dataanvändningsgränser, och Washare är inte ansvarig eller ansvarig för några avgifter, kostnader eller överdrivna avgifter i samband med någon dataplan som du använder för att komma åt Washare-programvaran .

 1. APPLE APP STORE OFFENTLIGGÖRANDE

Denna punkt gäller alla versioner av Washare-programvaran som du köper från Apple App Store. Detta avtal har ingåtts mellan dig och Washare. Apple, Inc. (“Apple”) är inte part i detta avtal och har inga skyldigheter med avseende på Washare-programvaran. Washare, inte Apple, är ensamt ansvarigt för Washare-programvaran och dess innehåll enligt nedan. Apples och Apples dotterbolag är emellertid tredjepartsmottagare av detta avtal. När du har godkänt detta avtal har Apple rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva detta avtal mot dig som en tredje parts mottagare av detta. Detta avtal innefattar som referens Apples licensavtal för licensavtal för slutanvändare, i syfte att du är “slutanvändaren.” I händelse av en konflikt i villkoren i Licensavtalet för slutanvändarlicensavtal och detta avtal, ska villkoren i detta avtal kontrollera.

 1. UNDANTAG AV SKADOR; ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter kommer Washare, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag, föräldrar, efterträdare och uppdrag, och var och en av våra respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud eller aktieägare (tillsammans “Washare” i detta avsnitt) att ansvara för dig för eventuella tillfälliga, speciella, exemplariska, bestraffande, följdskador eller indirekta skador (inklusive skador för borttagning, korruption, förlust av data, programförlust, underlåtenhet att lagra information eller annat innehåll som underhålls eller överförs av Washare Software, avbrott i tjänsten eller för kostnaden för inköp av ersättningstjänster) som uppstår på grund av eller i samband med Washare-programvaran, Wash Services, Courier Services eller detta avtal, dock uppkommande inklusive vårdslöshet, även om vi eller våra agenter eller representanter vet eller har fått råd möjligheten till sådana skador. Washare-programvaran kan användas av dig för att begära och schemalägga Wash Services med Washers, eller för att begära Courier Services med Couriers, men du samtycker till att Washare inte har något ansvar eller ansvar gentemot dig i samband med Wash Services, Courier Services eller andra tjänster eller varor tillhandahålls till dig av brickor eller kurirer på annat sätt än vad som uttryckligen anges i detta avtal. Vissa jurisdiktioner tillåter kanske inte uteslutning eller begränsning av vissa skadestånd. Om dessa lagar gäller dig kan vissa eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar, undantag eller begränsningar inte gälla dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

 1. TERMIN

Detta avtal gäller när du skapar ett användarkonto och kommer att fortsätta tills det sägs upp enligt villkoren här.

 1. Tvistlösning och skiljeavtal
  • Avtal om bindande skiljedom mellan dig och Washare

Du och Washare samtycker ömsesidigt för att avstå från våra rättigheter till lösning av tvister vid en domstol av en domare eller jury och samtycker till att lösa eventuella tvister genom skiljedom, enligt nedan. Detta avtal om skiljedom (”Skiljedomsavtal”) regleras av Federal Arbitration Act och överlever efter att avtalet upphört eller när din relation med Washare upphör. Varje skiljedom enligt detta avtal kommer att ske på individuell basis; klass skiljedomar och grupptalan är inte tillåtna. Med undantag av vad som uttryckligen anges nedan gäller detta skiljeavtal för alla anspråk (definierade nedan) mellan dig och Washare, inklusive Washares dotterbolag, dotterbolag, föräldrar, efterträdare och uppdrag, och var och en av Washares respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud eller aktieägare. Detta skiljeavtal gäller även för fordringar mellan dig och Washares tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till bakgrundskontrollleverantörer och betalningsbehandlare; och sådana tjänsteleverantörer ska anses vara avsedda tredjepartsmottagare av detta skiljeavtal.

Med undantag för vad som uttryckligen anges nedan ska alla tvister och anspråk mellan oss (var och en ett “anspråk” och kollektivt “Anspråk”) lösas uteslutande genom bindande skiljedom enbart mellan dig och Washare. Dessa anspråk innefattar, men är inte begränsade till, eventuella tvister, anspråk eller kontroverser, vare sig baserade på tidigare, nuvarande eller framtida händelser, som uppstår på grund av eller relaterar till: detta avtal och tidigare versioner av detta (inklusive överträdelse, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet därav), Washare-programvaran, Washare-kampanjer, presentkort, remisser eller lojalitetsprogram, andra varor eller tjänster som görs tillgängliga genom Washare-programvaran, eller hänvisningar för varor eller tjänster som görs tillgängliga via Washare-programvaran, ditt förhållande till Washare , den hotade eller faktiska avstängningen, avaktiveringen eller uppsägningen av ditt användarkonto eller detta avtal, bakgrundskontroller som utförs av eller för Washares räkning, betalningar som du har gjort eller betalningar som görs eller påstås vara skyldiga dig, eventuella kampanjer eller erbjudanden från Washare, alla stad, län, statlig eller federal löntimmarlag, affärshemligheter, orättvis konkurrens, kompensation, pauser och viloperioder, återbetalning av kostnader, felaktig uppsägning, di diskriminering, trakasserier, vedergällning, bedrägeri, ärekränkning, känslomässig nöd, brott mot något uttryckligt eller underförstått avtal eller avtal, påståenden som uppstår enligt federala eller statliga konsumentskyddslagar; fordringar som uppkommer enligt antitrustlagar, fordringar som uppstår enligt lagen om konsumentskydd för telefoner och lagen om rättvis kreditredovisning; och anspråk som uppkommer enligt Uniform Trade Secrets Act, Civil Rights Act of 1964, Americans with Disabilities Act, Age Discrimination in Employment Act, Older Workers Benefit Protection Act, Family Medical Leave Act, Fair Labor Standards Act, Employee Retirement Income Security Act (utom för individuella anspråk på förmåner till anställda enligt någon förmånsplan som sponsras av Washare och täcks av Employee Retirement Income Security Act of 1974 eller finansieras genom försäkring), och statliga stadgar, om sådana finns, som behandlar samma eller liknande ämnen och alla andra federala och statliga lagar och allmänna rättsliga anspråk. Alla tvister som rör ett kravs arbitrabilitet (inklusive tvister om skiljedomsavtalets omfattning, tillämplighet, verkställbarhet, återkallbarhet eller giltighet) ska avgöras av skiljemannen, förutom vad som uttryckligen anges nedan.

Genom att gå med på skiljedom förstår du att du och Washare avstår från rätten att stämma i domstol eller har en juryrättegång för alla anspråk, förutom vad som uttryckligen anges i detta skiljeavtal. Detta skiljeavtal är avsett att kräva skiljedom av varje anspråk eller tvist som lagligt kan skiljas, förutom de anspråk och tvister som enligt villkoren i detta skiljeavtal uttryckligen är undantagna från kravet på skiljedom.

 • Förbud mot grupptalan och icke-individualiserad lättnad

Du förstår och samtycker till att du och Washare var och en får väcka krav i skiljedom mot varandra endast i enskild egenskap och inte på grupp-, kollektivt eller representativt sätt (”Undantag från grupptalan”). Du förstår och håller med om att du och Washare båda avstår från rätten att driva eller få en tvist löst som klagande eller klassmedlem i något påstådd klass-, kollektiv- eller representativt förfarande.

Skiljemannen ska inte ha någon behörighet att överväga eller lösa något påstående eller utfärda någon lättnad på någon annan grund än en enskild grund. Skiljemannen ska inte ha någon behörighet att överväga eller lösa något påstående eller utfärda någon lättnad på klass, kollektiv eller representativ basis. Skiljemannen får meddela deklarerande eller föreläggande lättnad endast till förmån för den enskilda parten som söker befrielse och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge befrielse som motiveras av partens individuella anspråk.

Trots någon annan bestämmelse i detta avtal, skiljeavtalet eller JAMS-reglerna, kan tvister angående omfattningen, tillämpligheten, verkställbarheten, återkallelsen eller giltigheten av gruppåtgärden endast lösas av en civil domstol med behörig jurisdiktion och inte av en skiljeman. I vilket fall som helst: (1) tvisten lämnas in som en grupprättslig, kollektiv eller representativ talan och (2) det finns ett slutligt rättsligt beslut om att grupptalan inte kan verkställas med avseende på något påstående eller något särskilt botemedel mot Påstående (såsom en begäran om offentlig föreläggande), då ska det påståendet eller det särskilda botemedlet (och endast det påståendet eller det särskilda botemedlet) avskiljas från eventuella kvarvarande fordringar och / eller åtgärder och kan väckas i en civil domstol med behörig jurisdiktion, men gruppavtalet ska verkställas i skiljedom på individuell basis för alla andra anspråk eller åtgärder i största möjliga utsträckning.

 • Regler för skiljedom.

Varje skiljedom som utförs enligt detta skiljedomsavtal ska administreras av JAMS i enlighet med dess omfattande skiljedomsregler och procedurer. Dom om utmärkelsen kan tas in i vilken domstol som helst som har behörighet. Denna klausul hindrar inte parterna från att söka provisoriska rättsmedel till stöd för skiljedom från en domstol med lämplig jurisdiktion ..

Som en del av skiljeförfarandet kommer både du och Washare att ha möjlighet till rimlig upptäckt av icke-privilegierad information som är relevant för kravet. Skiljemannen kan meddela alla individualiserade åtgärder som skulle vara tillgängliga i domstol. Skiljemannen får meddela deklarerande eller föreläggande lättnad endast till förmån för den enskilda parten som söker befrielse och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge befrielse som motiveras av partens individuella anspråk. Skiljedomaren kommer att tillhandahålla ett motiverat skriftligt uttalande om skiljedomarens beslut som ska förklara det beviljade beslutet och de slutsatser och slutsatser som beslutet bygger på.

Skiljemannen avgör innehållet i alla fordringar i enlighet med tillämplig lag och kommer att respektera alla anspråk på privilegier som erkänns av lagen. Skiljemannens avgörande ska vara slutgiltig och bindande och dom som avgörs av skiljemannen kan antas i vilken domstol som helst som har behörighet därav, förutsatt att varje dom kan ifrågasättas i en domstol med behörig jurisdiktion.

 • Skiljedomsavgifter och utmärkelser

Betalning av arkiverings- och skiljeavgifter styrs av relevanta JAMS-regler.

 • Plats och skiljeförfarande

Såvida du och Washare inte är överens om något annat, kommer alla skiljeförhållanden mellan Washare och en Washee att äga rum i det land där din faktureringsadress finns, och alla skiljedomsförhandlingar mellan Washare och en Washer kommer att äga rum i det län där Washer tillhandahåller Wash Services, och alla skiljeförhör mellan Washare och en kurir kommer att äga rum i det län där kuriren tillhandahåller kurirtjänster. Om JAMS-skiljedom inte är tillgängligt i ditt län kommer skiljedomsförhandlingarna att äga rum på närmast tillgängliga plats för en JAMS-skiljedom. Din rätt till förhör bestäms av JAMS-reglerna.

 • Undantag från skiljedom

Detta skiljeavtal ska inte kräva skiljedom av följande typer av fordringar: (1) småmålsförfaranden som väckts på individuell basis som ligger inom ramen för en sådan domstols behörighet; (2) krav på ersättning till arbetstagare, statlig invaliditetsförsäkring och arbetslöshetsförsäkringsförmåner; och (3) påståenden som kanske inte är föremål för skiljeförfarande som en fråga om allmänt tillämplig lag som inte föregås av FAA.

Ingenting i detta skiljeavtal hindrar dig från att göra en rapport till eller lämna in ett krav eller en avgift till Equal Employment Opportunity Commission, US Department of Labor, Securities Exchange Commission, National Labor Relations Board (“NLRB”) eller Office of Federal Contract Compliance. Program, eller liknande lokala, statliga eller federala myndigheter, och ingenting i detta skiljeavtal ska anses utesluta eller ursäkta en part från att väcka ett administrativt anspråk inför någon myndighet för att fullgöra partens skyldighet att uttömma administrativa åtgärder innan man gör ett krav skiljedom Om du gör ett administrativt anspråk får du dock bara begära eller återkräva penningskador av vilken typ som helst i enlighet med detta skiljedomsbestämmelse, och du medvetet och frivilligt avstår från rätten att begära eller återkräva penningskador av något slag enligt administrativt klagomål, förutom ett klagomål från NLRB. Om du deltar i ett NLRB-förfarande kan du bara återkräva penningskador om sådan återkrav inte härrör från eller relaterar till ett krav som tidigare bedömts enligt detta skiljedomsbestämmelse eller avgörs av dig. På samma sätt kan du inte återkräva penningskador enligt denna skiljedomsbestämmelse om du redan har bedömt ett sådant anspråk hos NLRB. Ingenting i detta avtal eller skiljedomsavtal hindrar ditt deltagande i en utredning av en myndighet av någon rapport, anspråk eller avgift som annars omfattas av detta skiljedomsbestämmelse.

 • Avskiljbarhet

Utöver avskiljbarhetsbestämmelserna i underavsnitt 18.2 ovan, i händelse av att någon del av detta skiljeavtal anses vara olagligt eller inte verkställbart enligt tillämplig lag som inte förhindras av FAA, ska sådan bestämmelse avbrytas och resten av skiljedomsavtalet ska ges full kraft och effekt.

 • Valfri förhandlingsprocess före skiljedom.

Innan du initierar någon skiljedom eller förfarande kan du och Washare komma överens om att först försöka förhandla om tvister, anspråk eller kontroverser mellan parterna informellt i 90 dagar, såvida inte denna tidsperiod ömsesidigt förlängs av dig och Washare. En part som avser att söka förhandling enligt detta underavsnitt måste först sända ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra (”Meddelande”). Meddelandet måste (1) beskriva arten och grunden för anspråket eller tvisten; och (2) redogöra för den specifika efterfrågan. Alla erbjudanden, löften, uppföranden och uttalanden, antingen muntliga eller skriftliga, som gjorts under förhandlingarna av någon av parterna, deras ombud, anställda och advokater är konfidentiella, privilegierade och otillåtliga för något ändamål, inklusive som bevis på ansvar eller för anklagelse, vid skiljedom eller annat förfarande som involverar parterna, förutsatt att bevis som annars är tillåtna eller upptäckbara inte ska göras otillåtliga eller icke upptäckbara till följd av dess användning i förhandlingarna.

 1. KONFIDENTIALITET

Du samtycker till att inte använda någon teknisk, ekonomisk, strategisk och annan konfidentiell och konfidentiell information om Washares verksamhet, verksamhet och fastigheter, information om en Användare som görs tillgänglig för dig i samband med sådan Användares användning av Programvaran, som kan innehålla Användarens namn , adress, kontaktinformation och foto (“Konfidentiell information”) som Washare avslöjar för ditt eget bruk eller för något annat ändamål än vad som avses här. Du ska inte avslöja eller tillåta avslöjande av konfidentiell information till tredje part, och du samtycker till att inte lagra separat och utanför Washare-programvaran all användarinformation som erhållits från Washare-programvaran. Du samtycker till att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sekretessen för och undvika utlämnande eller användning av konfidentiell information om Washare för att förhindra att den faller inom det offentliga området. Trots ovanstående har du inget ansvar gentemot Washare med avseende på konfidentiell information som du kan bevisa: var i det offentliga området vid den tidpunkt då det avslöjades av Washare eller har kommit in i det offentliga området utan ditt fel; var känt för dig utan begränsning vid tidpunkten för avslöjandet, vilket framgår av filer som fanns vid tidpunkten för avslöjandet; avslöjas med föregående skriftligt godkännande från Washare; blir känd för dig utan begränsning från en annan källa än Washare utan att du bryter mot detta avtal och annars inte bryter mot Washares rättigheter; eller avslöjas i enlighet med beslut eller krav från en domstol, administrativ myndighet eller annat statligt organ, förutsatt att du ska meddela omedelbart ett sådant domstolsbeslut eller krav på Washare för att göra det möjligt för Washare att söka ett skyddande beslut eller på annat sätt förhindra eller begränsa sådan avslöjande.

 1. COPYRIGHT INTREDING / DMCA

Washare respekterar andras immateriella rättigheter och begär att användare av programvaran gör detsamma. Om du tror att ditt arbete används på programvaran på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång kan du meddela oss genom att förse vår upphovsrättsagent med följande information skriftligen:

 • den elektroniska eller fysiska signaturen för upphovsrättsinnehavaren eller den person som har rätt att agera för ägarens räkning;
 • identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har överträtts;
 • identifiering av det material som påstås bryta mot och information som rimligen är tillräcklig för att Washare ska kunna hitta materialet (till exempel genom att tillhandahålla en URL till materialet);
 • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress;
 • ett uttalande från dig om att du tror i god tro att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och
 • ett uttalande om att informationen i din anmälan är korrekt och ett uttalande som görs på grund av mened, att du är upphovsrättsinnehavaren eller har rätt att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Vår utsedda agent för att få meddelande om påstådd överträdelse kan nås på:

Upphovsrättsagent

WASHARE LLC

311 W 43rd St., Office 12-113

New York, NY 10036

Det är vår policy att under lämpliga omständigheter avsluta alla användarkonton för upprepade intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, och vi förbehåller oss också rätten att avsluta användarkontot för en enda instans av intrång.

 1. MEDDELANDEN OCH KONTAKTINFORMATION

Om inte annat anges i dessa villkor kommer Washare att ge dig några meddelanden genom att publicera dem på webbplatsen eller genom programvaran. Du bemyndigar också Washare att skicka meddelanden (inklusive meddelande om stämningar eller annan juridisk process, om någon) via e-post till den e-postadress som vi har registrerat åt dig. Du måste hålla din e-postadress aktuell med oss och du kommer att anses ha fått ett meddelande när du skickar det från Washare via elektronisk post, oavsett om du har fått det eller inte. Washare kan också meddela alla andra fysiska adresser som du anger till oss. Du måste hålla din fysiska adress aktuell med oss och alla meddelanden som Washare skickar till den fysiska adress som du senast har angett är ett effektivt meddelande. Med undantag för meddelanden om borttagning av licensierat material och upphovsrättsintrång som beskrivs häri, måste du skicka oss alla meddelanden genom att skicka det till vår adress för juridiska meddelanden som är: 2803 Philadelphia Pike, Suite B # 369, Claymont, DE 19703 .

 1. YTTERLIGARE VILLKOR
  • Överensstämmelse med lagar.

Du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Tillgång till programvaran för vissa personer eller i vissa länder kanske inte är laglig.

Om någon del av dessa villkor anses av en domstol med behörig jurisdiktion vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara delen att gälla i största möjliga utsträckning och återstoden kommer att förbli i full kraft, förutsatt att allokeringen av de beskrivna riskerna i dessa Villkor ges effekt i största möjliga utsträckning.

Dessa villkor är personliga för dig och du får inte överföra, tilldela eller delegera dem till någon utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Washare. Varje försök från dig att tilldela, överföra eller delegera dessa villkor utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Washare är ogiltigt. Washare har rätt att överföra, tilldela och delegera dessa villkor till en eller flera tredje parter utan ditt tillstånd.

 • Jurisdiktion; Lagval; Exportbegränsningar.

Denna programvara styrs av oss från våra kontor i USA och riktar sig till amerikanska användare. Om du använder programvaran från platser utanför USA gör du det på egen risk och du är ansvarig för efterlevnad av tillämpliga lokala lagar. Du får inte använda eller exportera någonting från programvaran i strid med amerikanska exportlagar och regler eller villkoren. Dessa villkor och alla prestationer och påståenden av alla slag mellan oss styrs och verkställs i enlighet med lagarna i staten Kalifornien, USA utan hänsyn till några principer om lagkonflikter som skulle resultera i tillämpningen av lagen i en annan jurisdiktion. You and Washare submit to the exclusive personal jurisdiction and venue of the state and federal courts located within Orange County, California.

Punktrubrikerna i dessa villkor ingår för att göra dessa villkor lättare att läsa och har ingen bindande effekt. Såsom de används i dessa villkor är orden “inkludera” och “inklusive” avsedda att vara illustrativa och inte uttömmande.

 • Hela avtalet.

Dessa villkor (inklusive villkor som ingår i dem) och alla policyer och riktlinjer som läggs till programvaran av Washare omfattar hela avtalet (“hela avtalet”) mellan dig och Washare med avseende på användningen av programvaran och ersätter alla samtida och tidigare avtal. mellan parterna beträffande ämnet som finns häri, och ingen av parterna har förlitat sig på några framställningar från den andra som inte uttryckligen anges i hela avtalet.

 • Ingen undantag.

Underlåtenhet från någon part att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor, inklusive underlåtenhet att agera med avseende på ett brott, kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse eller partens rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Vi föreslår att du skriver ut en kopia av dessa villkor för dina register.

 

Coming Soon