WASHARE

WARUNKI KORZYSTANIA

 

Data wejścia w życie: 1 marca 2020 r

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, ZMIENIONE OD CZASU DO CZASU („Warunki” lub „Umowa”), SĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĄ MIĘDZY WASHARE LLC („Washare” lub „my”, „nas” lub podobne zaimki) A TY („ty”). PRZED KORZYSTANIEM Z APLIKACJI WASHARE („Aplikacja”), STRONY INTERNETOWEJ WASHARE.COM („ٍStrona”) LUB JAKIEKOLWIEK INNEGO OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI, STRON INTERNETOWYCH, FUNKCJI LUB FUNKCJI DOSTĘPNYCH NA LUB POPRZEZ JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ WASHARE (łącznie „Oprogramowanie”). KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI, NIE UŻYWAJ OPROGRAMOWANIA.

WAŻNE: Należy pamiętać, że niniejsze Warunki zawierają postanowienia regulujące sposób wnoszenia roszczeń między Tobą a Washare (patrz sekcja 18 poniżej). Postanowienia te będą wymagały, z ograniczonym wyjątkiem, kierowania roszczeń wobec Washare do wiążącego i ostatecznego arbitrażu na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek pozwie zbiorowym, grupowym lub reprezentacyjnym lub postępowaniu.

 1. OPIS USŁUG; WYMAGANY WIEK MINIMALNY; RELACJE MIĘDZY STRONAMI
  • Opis oprogramowania i usług prania.

Oprogramowanie umożliwia ludziom zażądanie usług prania ubrań (osoby te są określane w niniejszym dokumencie jako „Pranie” lub indywidualnie „Pranie”) od osób i firm, które świadczą te usługi w swojej okolicy (tacy usługodawcy są określani w niniejszym dokumencie jako „Podkładki” lub pojedynczo jako „Podkładka”). Ponadto, jeśli pralka nie zdecyduje się zostawić i odebrać odzieży do prania, pralka może zwrócić się o pomoc do odbioru i dostawy od osób, które działają jako kurierzy (zwani dalej „Kurierami” lub indywidualnie) “Kurier”). Pralki, Pralki i Kurierzy są w niniejszym dokumencie zbiorczo określane jako „Użytkownicy”, usługa prania odzieży świadczona przez Pralki dla Pralek jest określana w niniejszym dokumencie jako „Usługi Prania”, a usługa kurierska świadczona przez kurier do Washers jest określana w niniejszym dokumencie jako „Usługi kurierskie”. Jako Użytkownik, upoważniasz Washare do dopasowania Cię do Washer, Washee i / lub kurier na podstawie takich czynników, jak Twoja lokalizacja, preferencje użytkownika oraz do anulowania istniejącego meczu i rewanżu na podstawie tych samych względów. Każda decyzja użytkownika dotycząca oferowania lub akceptowania usług prania lub usług kurierskich jest decyzją podjętą według własnego uznania. Każdy przypadek Usług Mycia świadczonych przez Pralnię stanowi odrębną umowę między takimi osobami. Każde wystąpienie Usług kurierskich świadczonych przez Kuriera na rzecz Myjni stanowi odrębną umowę między tymi osobami. Uwaga: Washare nie świadczy usług prania ani usług kurierskich, a jedynie dostarcza Oprogramowanie.

 • Kwalifikowalność; Wymóg wieku

Oprogramowanie Washare może być używane tylko przez osoby, które mają prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy oraz są w pełni zdolne i kompetentne do spełnienia warunków i zobowiązań w niej zawartych. Oprogramowanie Washare nie jest dostępne dla Użytkowników, których konto Użytkownika zostało tymczasowo lub na stałe dezaktywowane. Nie możesz pozwolić innym osobom na korzystanie z Twojego konta użytkownika i zgadzasz się, że jesteś jedynym autoryzowanym użytkownikiem swojego konta. Aby korzystać z oprogramowania Washare, każdy Użytkownik powinien utworzyć konto Użytkownika. Każda osoba może utworzyć tylko jedno konto użytkownika, a Washare ma absolutne prawo do dezaktywacji wszelkich dodatkowych lub zduplikowanych kont.

Stając się Użytkownikiem, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.

 • Relacje między stronami

Washees

Jako Washee zarejestrowany w Washare, potwierdzasz i zgadzasz się, że ty i Pralka nie macie żadnych stosunków umownych, z wyjątkiem w odniesieniu do Oprogramowania, jak określono w niniejszych Warunkach. Zgadzasz się, że w żadnym momencie nie zawierasz umowy z Washare w odniesieniu do jakichkolwiek usług prania lub usług kurierskich.

Washers

Jako pralka zarejestrowana w Washare, potwierdzasz i zgadzasz się, że ty i Washare jesteście w bezpośrednim związku biznesowym w odniesieniu do polecania Washees i kurierów w Twojej okolicy, a relacje między stronami w ramach niniejszej Umowy dotyczą wyłącznie niezależnych umów przyjęcia.

Ty i Washare wyraźnie zgadzacie się, że (1) nie jest to umowa o pracę i nie tworzy stosunku pracy między Państwem a Washare; oraz (2) żadna umowa typu joint venture, franczyzodawca – franczyzobiorca, partnerstwo lub agencja nie jest zamierzona ani tworzona na mocy niniejszej Umowy. Nie masz uprawnień do wiązania Washare i zobowiązujesz się nie przedstawiać siebie jako pracownika, agenta lub upoważnionego przedstawiciela Washare

Washare nie kieruje Tobą ani nie kontroluje Cię w sposób ogólny ani w trakcie wykonywania przez Ciebie usług w ramach niniejszej Umowy, w szczególności w związku z świadczeniem przez Ciebie usług prania lub usług kurierskich, ani w związku z Twoimi działaniami lub zaniechaniami Zachowujesz wyłączne prawo do określenia, kiedy, gdzie i jak długo będziesz korzystać z Oprogramowania Washare oraz w jaki sposób będziesz wykonywać Usługi prania. Zachowujesz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia lub zignorowania prośby Washee o usługi prania za pośrednictwem oprogramowania Washare lub anulowania zaakceptowanego wniosku o usługi prania za pośrednictwem oprogramowania Washare, z zastrzeżeniem obowiązujących wówczas zasad anulowania Washare dotyczących płatności i innych problemów

Zachowujesz również możliwość samodzielnego odebrania i dostarczenia odzieży do Wash Services lub zawarcia umowy z kimś, kto odbierze i dostarczy ci odzież. Jeśli zdecydujesz się wynająć lub zawrzeć umowę z kimś, kto odbierze i dostarczy ci odzież, zachowujesz możliwość korzystania z Oprogramowania w celu zlokalizowania Kuriera w Twojej okolicy, a następnie możesz zaakceptować, odrzucić, zignorować lub anulować dowolnego Kuriera znajdującego się dla Ciebie za pośrednictwem Oprogramowanie podlega aktualnie obowiązującym zasadom anulowania firmy Washare w zakresie płatności i innych kwestii. Przyjmujesz do wiadomości, że każdy Kurier zlokalizowany dla Ciebie za pośrednictwem Oprogramowania będzie zawierał z Tobą bezpośrednią umowę o świadczenie Usług Kurierskich i że nie zawiera on umowy z Washare w odniesieniu do jakichkolwiek Usług Kurierskich (Washare nie świadczy usług kurierskich). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania swoich kurierów jako podwykonawców oraz za płatności swoim kurierom (co dla wygody można wykonać bezpośrednio za pośrednictwem oprogramowania, jak określono w niniejszym dokumencie).

Z wyjątkiem jakichkolwiek oznaczeń wymaganych przez prawo lub zasady lub wymogi dotyczące zezwoleń / licencji, Washare nie ma prawa wymagać od Ciebie lub któregokolwiek z Twoich Kurierów: (a) umieszczania nazw, logo lub kolorów Washare na pojeździe (pojazdach); lub (b) nosić mundur lub inną odzież z nazwiskami, logo lub kolorami Washare. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że masz pełną swobodę świadczenia usług prania i usług kurierskich lub w inny sposób angażowania się w inną działalność biznesową lub związaną z zatrudnieniem.

Kurierzy

Jako kurier zarejestrowany w Washare, potwierdzasz i zgadzasz się, że pozostajesz w bezpośredniej relacji biznesowej wyłącznie z każdą Pralnią, na rzecz której świadczysz Usługi kurierskie (każde takie zaangażowanie Kuriera przez Pralnię za pośrednictwem Oprogramowania jest tutaj określane jako „Kurier Zaangażowanie ”), a ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że ani Ty, ani Washare nie macie żadnych stosunków umownych, z wyjątkiem tych, które dotyczą Oprogramowania i płatności na Państwa rzecz przez Washers za pośrednictwem Oprogramowania dla usług kurierskich, jak określono w niniejszych Warunkach. Zgadzasz się, że w żadnym momencie nie zawierasz umowy z Washare w odniesieniu do jakichkolwiek usług prania lub usług kurierskich, że wszystkie usługi kurierskie świadczone przez ciebie są skierowane do pralek, a nie Washare, oraz że płatności za pośrednictwem oprogramowania są dokonywane i autoryzowane przez pralki i nie Washare.

Ty i Washare wyraźnie zgadzacie się, że (1) nie jest to umowa o pracę i nie tworzy stosunku pracy między Państwem a Washare; oraz (2) żadna umowa typu wspólny projekt, franczyzodawca – franczyzobiorca, partnerstwo lub agencja nie jest zamierzona ani tworzona na mocy niniejszej Umowy Nie masz uprawnień do wiązania Washare i zobowiązujesz się nie przedstawiać siebie jako pracownika, agenta lub upoważnionego przedstawiciela Washare

Washare nie kieruje Tobą ani nie kontroluje Cię w sposób ogólny ani w zakresie wykonywania przez Ciebie usług w ramach niniejszej Umowy, w szczególności w związku z świadczeniem przez Ciebie Usług Kurierskich dla Pralnic, ani w związku z Twoimi działaniami lub zaniechaniami. Zachowujesz wyłączne prawo do określenia, kiedy, gdzie i jak długo będziesz korzystać z oprogramowania Washare Zachowujesz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia lub zignorowania prośby pralki o usługi kurierskie za pośrednictwem oprogramowania Washare lub anulowania zaakceptowanej prośby o usługi kurierskie za pośrednictwem oprogramowania Washare, z zastrzeżeniem jakiejkolwiek pisemnej lub ustnej umowy zawartej z pralką i podlega ówczesnym zasadom anulowania Washare w zakresie płatności i innych problemów. Z wyjątkiem wszelkich oznaczeń wymaganych przez prawo lub zasady lub wymogi dotyczące zezwoleń / licencji oraz z zastrzeżeniem jakiejkolwiek pisemnej lub ustnej umowy zawartej z pralką, Washare nie ma prawa wymagać od Ciebie: (a) wyświetlania nazw, logo Washare lub kolory na Twoim pojeździe (pojazdach); lub (b) nosić mundur lub inną odzież z nazwiskami, logo lub kolorami Washare. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zgodnie z jakąkolwiek pisemną lub ustną umową, którą zawierasz z pralką, masz pełną swobodę świadczenia usług kurierskich lub w inny sposób angażowania się w inną działalność biznesową lub zawodową.

 • Twoja informacja

Twoje dane” to wszelkie informacje, które podajesz, publikujesz za pośrednictwem Oprogramowania Washare (w tym wszelkie informacje profilowe, które podajesz) lub wysyłasz do innych Użytkowników (w tym za pośrednictwem opinii w aplikacji, dowolnej funkcji poczty e-mail lub za pośrednictwem dowolnego Facebook, Twitter lub inne posty w mediach społecznościowych). Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych do utworzenia konta użytkownika, które pozwoli Ci korzystać z oprogramowania Washare i uczestniczyć w usługach prania i / lub usługach kurierskich. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje informacje i swoje interakcje z innymi osobami publicznymi, a my działamy tylko jako bierny kanał w zakresie publikowania Twoich danych w Internecie. Zgadzasz się dostarczać i utrzymywać dokładne, aktualne i kompletne informacje oraz że my i inni członkowie społeczeństwa możemy polegać na twoich informacjach jako dokładnych, aktualnych i kompletnych Aby umożliwić Washare wykorzystanie Twoich Informacji do celów opisanych w niniejszej umowie, udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, wolnego od tantiem, zbywalnego, podlegającego podlicencjonowaniu (na wielu poziomach) prawa i licencji na wykonywanie praw autorskich , prawa do reklamy i praw do baz danych, które posiadasz w swoich Informacjach, a także do wykorzystywania, kopiowania, wykonywania, wyświetlania i rozpowszechniania Twoich informacji, w celu przygotowania prac pochodnych Twoich informacji lub włączania ich do innych prac w jakichkolwiek znanych lub obecnie nieznanych mediach. Washare nie rości sobie prawa własności do Twoich danych; raczej, tak jak między Tobą a Washare, z zastrzeżeniem praw przyznanych nam w niniejszej Umowie, zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Informacji i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Informacjami.

 • Komunikacja

Zawierając niniejszą Umowę lub korzystając z Oprogramowania Washare, zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikatów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, połączeń telefonicznych i powiadomień. Zgadzasz się, że SMS-y, połączenia lub wcześniej nagrane wiadomości mogą być generowane przez systemy automatycznego wybierania numerów. Komunikacja od firmy Washare, jej spółek stowarzyszonych i / lub pralek i / lub kurierów może obejmować między innymi: komunikację operacyjną dotyczącą konta użytkownika lub korzystania z oprogramowania Washare lub usług Wash lub usług kurierskich, aktualizacje dotyczące nowych i istniejących funkcji Oprogramowanie Washare, komunikaty dotyczące promocji prowadzonych przez nas lub naszych partnerów zewnętrznych oraz wiadomości dotyczące Washare. Standardowe opłaty za wiadomości tekstowe stosowane przez Twojego operatora komórkowego będą dotyczyły wysyłanych przez nas wiadomości tekstowych.

Jeśli chcesz zrezygnować z promocyjnych wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych, możesz zrezygnować z subskrypcji naszej promocyjnej wiadomości e-mail i listy tekstowej, postępując zgodnie z opcjami anulowania subskrypcji w promocyjnej wiadomości e-mail lub w samym tekście. Przyjmujesz do wiadomości, że nie musisz wyrażać zgody na otrzymywanie tekstów promocyjnych lub połączeń telefonicznych jako warunek korzystania z Oprogramowania Washare. Jednakże przyjmujesz do wiadomości, że rezygnacja z otrzymywania wszystkich tekstów może mieć wpływ na korzystanie z oprogramowania Washare.

 1. ZMIANY WARUNKÓW

Washare może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki, w tym wszelkie inne umowy włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Warunkach za pomocą powiadomienia po zalogowaniu się w celu korzystania z Oprogramowania, w którym to czasie będziesz musiał wskazać, że przeczytałeś i zgadzasz się na zmienione Warunki, zanim będziesz mógł kontynuować do korzystania z oprogramowania

 • Twój obowiązek bycia na bieżąco. ((0))

Bardzo ważne jest, aby Twoje dane kontaktowe były zawsze poprawne i aktualizowane w Washare. (( Ponadto zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszych Warunków przynajmniej raz na trzydzieści dni.

 1. MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, a także ograniczania lub blokowania dostępu do oprogramowania bez powiadomienia. Możemy modyfikować lub usuwać dowolną funkcję lub funkcjonalność Oprogramowania w dowolnym momencie bez powiadomienia, w tym usuwać treści generowane przez użytkowników, które naszym zdaniem mogą budzić zastrzeżenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie modyfikacje, zawieszenie, zaprzestanie lub usunięcie, a jakiekolwiek takie działanie z naszej strony nie wpłynie na licencję Washare na treści generowane przez użytkowników, jak określono w niniejszym dokumencie.

 1. OPŁATY
  • Opłaty za usługi prania

Jako pralka, potwierdzasz, że rozumiesz, że każde żądanie lub korzystanie z usług prania może skutkować naliczeniem opłat („opłaty” lub „opłaty za usługi prania”) przez pralkę za pośrednictwem oprogramowania. Opłaty za usługi prania obejmują opłaty za odbiór, dostawę, pranie, detergenty, wybielacze (na żądanie), składanie, prasowanie, wieszanie i inne usługi lub produkty, które pralka może Ci dostarczyć w związku z Twoją prośbą o usługi prania, i będzie zawierać wszystkie obowiązujące podatki od sprzedaży lub inne podatki wymagane przez prawo, które mają zostać naliczone. Opłaty różnią się w zależności od żądanych usług prania, od tego, czy chcesz odebrać i dostarczyć ubrania, objętości lub ilości pranej odzieży, żądanego czasu zwrotu, lokalizacji i innych czynników. Opłaty podane w oprogramowaniu zmieniają się okresowo w zależności od wielu czynników, w tym pory dnia i liczby wniosków o usługi prania składanych w określonym obszarze lub lokalizacji oraz zmian w przepisach podatkowych. Opłaty za usługi prania w oprogramowaniu nie obejmują napiwku. Jesteś odpowiedzialny za przejrzenie wszystkich obowiązujących Opłat wymienionych dla poszczególnych usług prania, o które prosisz za pośrednictwem Oprogramowania.

 • Opłaty za usługi kurierskie

Jako pralka potwierdzasz, że rozumiesz, że dla wygody możesz zapłacić za usługi kurierskie za pośrednictwem oprogramowania, ale nie masz takiego obowiązku. Jeśli zdecydujesz się zapłacić za usługi kurierskie za pośrednictwem oprogramowania, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie kuriera, że płatność zostanie dokonana za pośrednictwem oprogramowania. W przypadku wszystkich takich płatności za pośrednictwem Oprogramowania, upoważniasz Washare do obciążenia Twojego konta lub zmniejszenia wszelkich płatności należnych Tobie z tytułu Opłat za Usługi Wash o kwotę płatności na rzecz Kuriera.

 • Opłaty za anulowanie

Jako Washee, przyjmujesz do wiadomości, że możesz zostać obciążony opłatą za anulowanie przez pralkę w przypadku, gdy nie jesteś dostępny w momencie, w którym zażądałeś odbioru zamówionego przez Wash Services.

 • Przetwarzanie opłat

Wszystkie opłaty są obsługiwane za pośrednictwem zewnętrznego procesora płatności. Washare może wymienić lub używać wielu zewnętrznych procesorów płatniczych bez powiadomienia. Opłaty będą pobierane wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania. Z wyjątkiem napiwków i płatności kurierom, płatności gotówkowe są surowo zabronione Washare może zgrupować wiele Opłat w jedną zbiorczą transakcję według Twojej metody płatności w oparciu o datę ich poniesienia. Jeśli nie rozpoznajesz transakcji, sprawdź rachunki za usługę prania i historię płatności.

 • Bez zwrotów

Wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi. Niniejsza polityka braku zwrotu kosztów obowiązuje przez cały czas, niezależnie od decyzji użytkownika o zaprzestaniu korzystania z Oprogramowania, wszelkich zakłóceń w dostępności Oprogramowania lub usług prania lub usług kurierskich, lub z jakiegokolwiek innego powodu

 • Kupony

Możesz otrzymać kupony, które możesz wykorzystać w celu uiszczenia pewnych opłat po zakończeniu usług mycia. )) Kupony są ważne tylko do użytku w oprogramowaniu Washare i nie można ich przekazywać ani wymieniać na gotówkę, chyba że jest to wymagane przez prawo. Kuponów nie można łączyć, a jeśli koszt usług prania przekroczy odpowiednią wartość kredytu lub rabatu, obciążymy Państwa metodę płatności, która została zarejestrowana, na pokrycie zaległych kosztów usług prania. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia dotyczące kuponów, o których poinformowano Cię w odpowiedniej promocji lub po kliknięciu odpowiedniego kuponu w aplikacji Washare.

 • Autoryzacja karty kredytowej

Po dodaniu nowej metody płatności lub każdym żądaniu Wash Services, Washare może zażądać autoryzacji wybranej przez Ciebie metody płatności w celu weryfikacji metody płatności, zapewnienia pokrycia kosztów usług Wash oraz ochrony przed nieautoryzowanym zachowaniem. Autoryzacja nie jest obciążeniem, może jednak zmniejszyć dostępny kredyt o kwotę autoryzacji do następnego cyklu przetwarzania w banku. Jeśli kwota naszej autoryzacji przekroczy łączną kwotę środków na Twoim koncie, możesz zostać obciążony debetem lub innymi opłatami przez bank, który wydał Twoją kartę debetową lub przedpłaconą. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za takie obciążenia i nie jesteśmy w stanie pomóc w ich odzyskaniu od banku, który wystawił.

 1. PŁATNOŚCI

W przypadku pralek i kurierów płatności za usługi mycia i usługi kurierskie podlegają następującym warunkom:

 • Płatności za usługi prania

Pralnicom przysługuje płatność za usługi prania wykonane dla pralek. Stawki za usługi prania są dostępne za pośrednictwem aplikacji Washare i mogą się zmieniać od czasu do czasu i mogą się różnić w zależności od lokalizacji, rodzaju żądanych usług prania, żądanego odbioru / dostawy, tego, czy kurier został zatrudniony za pośrednictwem oprogramowania i innych czynników , takie jak ilość pranej odzieży, pora dnia lub liczba zamówień na usługi prania w określonym obszarze.

 • • Płatności dodatkowe

Oprócz płatności za usługi prania, otrzymasz wszelkie napiwki dostarczone przez Washee za pośrednictwem oprogramowania.

 • Przetwarzanie płatności, korekty i rozliczenia

W przypadku pralek Washare pobierze płatności należne Tobie od Washees jako Twojego ograniczonego agenta pobierającego płatności i zgadzasz się, że otrzymanie takich płatności przez Washare stanowi wypełnienie zobowiązania płatnika wobec Ciebie. Washare zastrzega sobie prawo do zmiany lub wstrzymania całości lub części opłaty za usługi mycia lub innej płatności należnej Tobie (z wyjątkiem napiwków) (i) w celu dokonania płatności na rzecz Kurierów, których zdecydowałeś się zapłacić za pośrednictwem Oprogramowania, (ii) jeśli my uważa, że próbowałeś oszukać lub nadużywać systemów płatności Washees, Couriers, Washare, lub (iii) w celu rozwiązania reklamacji Washee (np. ((0)) zwróciłeś uszkodzoną lub zgubiłeś odzież Washee). Decyzja Washare o skorygowaniu lub wstrzymaniu płatności Opłaty za usługi prania lub innej płatności w jakikolwiek sposób zostanie wykonana w rozsądny sposób. )) Dołożymy wszelkich starań, aby należne Ci płatności były wypłacane przynajmniej co 4 tygodnie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie należne Ci płatności nie będą obejmować żadnych odsetek i będą pomniejszone o kwoty, do których zatrzymania jesteśmy zobowiązani przez prawo.

W przypadku kurierów Washare będzie pobierać płatności należne Tobie od Washers jako Twojego ograniczonego agenta pobierającego płatności i zgadzasz się, że otrzymanie takich płatności przez Washare stanowi wypełnienie zobowiązania płatnika wobec Ciebie. Washare zastrzega sobie prawo do zmiany lub wstrzymania całości lub części płatności należnej Tobie (i) jeśli uważamy, że próbowałeś oszukać lub nadużywać systemów płatności Washees, Washers, Washare lub (ii) w celu rozwiązać skargę dotyczącą pralni lub pralki (np. Decyzja Washare o dostosowaniu lub wstrzymaniu jakiejkolwiek płatności będzie wykonana w rozsądny sposób. Dołożymy wszelkich starań, aby należne Ci płatności były wypłacane przynajmniej co 4 tygodnie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie należne Ci płatności nie będą obejmować żadnych odsetek i będą pomniejszone o kwoty, do których zatrzymania jesteśmy zobowiązani przez prawo.

Usługi przetwarzania płatności mogą być świadczone przez jednego lub więcej dostawców zewnętrznych. Korzystając z Platformy Washare do otrzymywania wpływów z płatności, zgadzasz się na przestrzeganie warunków każdego takiego dostawcy, które mogą być od czasu do czasu modyfikowane. Warunkiem umożliwienia przez Washare usług przetwarzania płatności za pośrednictwem tych dostawców jest upoważnienie Washare do uzyskania niezbędnego dostępu i wykonywania wszelkich niezbędnych czynności na połączonych kontach bankowych w celu ułatwienia świadczenia usług prania lub usług kurierskich zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponadto zgadzasz się na podanie dokładnych i pełnych informacji o sobie i swojej firmie oraz upoważniasz Washare do udostępniania ich i informacji o transakcjach tym dostawcom w celu ułatwienia usług przetwarzania płatności. Washare zastrzega sobie prawo do zmiany dostawców przetwarzania płatności lub korzystania z alternatywnych lub zapasowych dostawców według własnego uznania.

 • Napiwki otrzymane od Washees

Washare obciąży Washee kwotą obliczoną lub ustaloną przez Washare w Twoim imieniu za usługi prania, które wykonujesz dla Washees, jak omówiono powyżej. Washees może zdecydować się na dodanie dodatkowej napiwku do opłaty za usługi mycia. Napiwek zostanie zapłacony w całości Tobie i będzie traktowany jako oddzielny od opłaty za usługi mycia

 • Opłaty za przetwarzanie Washare

Jako pralka, w zamian za korzystanie z oprogramowania Washare i usług świadczonych przez Washare, zgadzasz się zapłacić Washare (i zezwolić Washare na zatrzymanie) opłaty manipulacyjnej („Opłata manipulacyjna”) na podstawie świadczonych przez Ciebie usług prania do Washees. Opłata manipulacyjna jest ustaloną kwotą za każde świadczone przez Ciebie usługi Wash Services, zgodnie z wykazem w aplikacji Washare i może się zmieniać od czasu do czasu. Washare może pobrać opłatę manipulacyjną z płatności Washees w Twoim imieniu, aby zrekompensować wpłacenie takich opłat na rzecz Washare. Opłaty te mogą być przekazywane Państwu okresowo na podstawie zbiorczej.

 • Brak dodatkowych kwot płatności

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że dla obopólnej korzyści stron, poprzez reklamę i marketing, Washare może starać się wygenerować dodatkowy popyt na Twoje usługi prania ze strony nowych i istniejących Pralni, a także przyciągnąć lub zatrzymać kandydatów na kurierów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że taka reklama lub marketing nie uprawnia Cię do żadnych dodatkowych kwot pieniężnych poza kwotami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie.

 1. PROMOCJE, REFERENCJE I PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Washare, według własnego uznania, może udostępniać promocje, programy polecające i programy lojalnościowe z różnymi funkcjami dowolnym Użytkownikom lub potencjalnym Użytkownikom. Te promocje i programy, o ile nie są skierowane do Ciebie, nie mają żadnego wpływu na Twoją Umowę lub relacje z Washare. )) Washare zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odliczenia kredytów lub korzyści uzyskanych w ramach promocji lub programu w przypadku, gdy Washare stwierdzi lub uważa, że wykupienie promocji lub otrzymania kredytu lub korzyści było błędne, oszukańcze, niezgodne z prawem lub z naruszeniem obowiązujące warunki promocji lub programu lub niniejszą Umowę. Washare zastrzega sobie prawo do zakończenia, przerwania lub anulowania wszelkich promocji lub programów w dowolnym czasie i według własnego uznania bez powiadomienia.

Program poleceń Washare zapewnia zachęty do polecania znajomym i rodzinie, aby stali się nowymi użytkownikami oprogramowania Washare („Program poleceń”). Twój udział w Programie poleceń podlega niniejszej Umowie i wszelkim dodatkowym Poleceniom Zasady programu.

 1. ZACHOWANIE ZABRONIONE

Zabrania się wykonywania lub próby wykonywania następujących czynności, zgodnie z rozsądnym ustaleniem Washare, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa:

 • uzyskiwać dostęp do Oprogramowania lub korzystać z niego w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z obowiązującym prawem lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym (w tym prawem eksportowym), umowami, prawami własności intelektualnej lub stanowi popełnienie czynu niedozwolonego lub w jakimkolwiek celu które są szkodliwe lub niezamierzone (przez nas) lub inne niż w pełni zgodne z niniejszymi Warunkami;
 • uzyskiwać dostępu, modyfikować lub używać funkcji lub obszarów Oprogramowania, do których użytkownik nie jest upoważniony;
 • zmieniać informacji w Oprogramowaniu lub uzyskanych z Oprogramowania;
 • manipulować postami, informacjami rejestracyjnymi, profilami, treściami należącymi do Washare lub innych użytkowników Washare;
 • używać jakichkolwiek robotów, pająków, skrobaków lub innych zautomatyzowanych środków lub interfejsów, które nie zostały przez nas dostarczone w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania, wyodrębniania danych lub gromadzenia lub wykorzystywania informacji, takich jak adresy e-mail, dostępnych w Oprogramowaniu lub przesyłania niechcianych reklam, „śmieci poczta ”,„ spam ”lub„ łańcuszki ”;
 • oprawiać dowolną część Oprogramowania, fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, metatagami, kodem lub linkami do Oprogramowania, aby wyglądało na to, że masz z nami związek lub że poparliśmy Ciebie lub Twoje treści w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem na co zostało wyraźnie dozwolone na piśmie przez Washare;
 • podszywać się lub fałszywie przedstawiać powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem
 • prześladować, grozić lub w inny sposób nękać jakiejkolwiek osoby lub nosić przy sobie broni;
 • przeprowadzić inżynierię wsteczną jakiegokolwiek licencjonowanego oprogramowania, aplikacji lub jakiegokolwiek innego aspektu Oprogramowania lub zrobić cokolwiek, co może wykryć kod źródłowy lub obejść lub obejść środki zastosowane w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do dowolnego obszaru, treści lub kodu Oprogramowania;
 • publikować, wysyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przesyłać złośliwego kodu, plików lub programów zaprojektowanych w celu zakłócenia, uszkodzenia, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności Oprogramowania Washare lub jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego lub potajemnego przechwycenia lub wywłaszczenia jakiegokolwiek systemu, danych lub informacje osobiste
 • przenosić lub sprzedawać konta Użytkownika, hasła i / lub identyfikację lub jakiekolwiek inne Informacje Użytkownika jakiejkolwiek innej stronie;
 • dyskryminować lub nękać kogokolwiek ze względu na rasę, pochodzenie narodowe, religię, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, stan zdrowia, stan cywilny, wiek lub orientację seksualną;
 • naruszyć jakiekolwiek zasady Programu poleceń, jeśli bierzesz udział w Programie poleceń;
 • wysyłać do nas lub Oprogramowanie (lub cokolwiek innego) szkodliwego, nielegalnego, oszukańczego lub zakłócającego kodu, takiego jak wirus, „oprogramowanie szpiegowskie”, „oprogramowanie reklamowe” lub inny kod, który może niekorzystnie wpłynąć na Oprogramowanie lub dowolny odbiorca;
 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogą nałożyć znaczące obciążenie (określone przez nas) na infrastrukturę Oprogramowania lub systemy komputerowe lub w inny sposób zakłócić zwykłe działanie Oprogramowania; lub
 • zmuszać osoby trzecie do angażowania się w działania objęte ograniczeniami powyżej. ((0))
 1. OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I DODATKOWE UMOWY

Jako pralka korzystająca z oprogramowania Washare, oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że:

 • Ty lub Twoi pracownicy lub podwykonawcy (w tym kurierzy) jesteście upoważnieni, sprawni z medycznego punktu widzenia i posiadacie wszystkie odpowiednie licencje, zezwolenia i upoważnienia do świadczenia usług mycia pralni, o których mowa za pośrednictwem oprogramowania.
 • jesteś właścicielem lub masz prawo do używania i obsługi sprzętu do świadczenia usług myjni, że taki sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i spełnia branżowe normy bezpieczeństwa oraz wszystkie obowiązujące wymagania ustawowe i stanowe dotyczące takiego sprzętu; a wszelkie związane z bezpieczeństwem wycofania zostały usunięte zgodnie z instrukcjami producenta.
 • Nie będziesz angażować się w lekkomyślne lub niedbałe zachowanie podczas świadczenia usług mycia lub świadczenia usług pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ani podejmować działań, które szkodzą lub grożą naruszeniem bezpieczeństwa jakichkolwiek osób.
 • Nie będziesz próbować oszukiwać Washare lub Washees za pomocą Oprogramowania Washare lub w związku ze świadczeniem Usług Wash. Jeśli podejrzewamy, że byłeś zaangażowany w oszukańczą działalność, możemy wstrzymać obowiązujące opłaty lub inne płatności za przedmiotowe usługi prania i podjąć wszelkie inne działania przeciwko tobie dostępne na mocy prawa.
 • Nie będziesz dyskryminować Washee lub Kurierów ze względu na ich rasę, narodowość, religię, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, stan zdrowia, stan cywilny, wiek lub orientację seksualną.
 • Zgadzasz się, że możemy uzyskać informacje o Tobie, w tym Twoje dane karne, dotyczące prowadzenia pojazdu i historii kredytowej, a także zgadzasz się udzielić wszelkich dalszych niezbędnych upoważnień w celu ułatwienia nam dostępu do takich zapisów w okresie obowiązywania Umowy.
 • Posiadasz ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (w kwocie pokrycia zgodną ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi), która zawiera nazwy lub harmonogram eksploatacji pojazdów, z których korzystasz w celu świadczenia usług mycia.
 • Zapłacisz wszystkie obowiązujące podatki federalne, stanowe i lokalne w oparciu o świadczone przez Ciebie usługi prania i wszelkie otrzymane przez Ciebie płatności.

Jako kurier korzystający z oprogramowania Washare, oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że:

 • Ty lub Twoi pracownicy lub podwykonawcy jesteście upoważnieni, sprawni z medycznego punktu widzenia i posiadacie wszystkie odpowiednie licencje, zezwolenia i upoważnienia do świadczenia usług kurierskich pralkom poleconym za pośrednictwem oprogramowania.
 • jesteś właścicielem lub masz prawo do używania i obsługi sprzętu do świadczenia usług kurierskich, że taki sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i spełnia branżowe normy bezpieczeństwa oraz wszystkie obowiązujące wymagania ustawowe i stanowe dotyczące takiego sprzętu; a wszelkie związane z bezpieczeństwem wycofania zostały usunięte zgodnie z instrukcjami producenta.
 • Nie będziesz angażować się w lekkomyślne lub niedbałe zachowanie podczas świadczenia Usług kurierskich lub świadczyć Usług kurierskich pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ani podejmować działań, które szkodzą lub grożą naruszeniem bezpieczeństwa jakichkolwiek osób.
 • Nie będziesz podejmować prób oszukania Washare, Washees lub Washers za pomocą Oprogramowania Washare lub w związku z świadczeniem Usług Kurierskich. Jeśli podejrzewamy, że byłeś zaangażowany w oszukańczą działalność, możemy wstrzymać obowiązujące płatności za przedmiotowe Usługi kurierskie i podjąć wszelkie inne działania przeciwko Tobie dostępne na mocy prawa.
 • Nie będziesz dyskryminować Washee lub Washers z względu na ich rasę, pochodzenie, religię, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, stan zdrowia, stan cywilny, wiek lub orientację seksualną.
 • Zgadzasz się, że możemy uzyskać informacje o Tobie, w tym Twoje dane karne, dotyczące prowadzenia pojazdu i historii kredytowej, a także zgadzasz się udzielić wszelkich dalszych niezbędnych upoważnień w celu ułatwienia nam dostępu do takich zapisów w okresie obowiązywania Umowy.
 • Posiadasz ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w kwocie odpowiadającej wszystkim stosownym wymogom prawnym), która zawiera nazwy lub harmonogramy obsługi wszelkich pojazdów używanych do świadczenia usług kurierskich.
 • Zapłacisz wszystkie obowiązujące podatki federalne, stanowe i lokalne w oparciu o świadczone przez Ciebie Usługi kurierskie i wszelkie otrzymane przez Ciebie płatności.
 1. MONITORING OF USER CONTENT
  • Brak obowiązku monitorowania

Nie mamy obowiązku ograniczania ani monitorowania treści udostępnianych przez Użytkownika za pośrednictwem Oprogramowania. WASHARE NIE MONITORUJE REGULARNIE DOKŁADNOŚCI ANI NIEZAWODNOŚCI TREŚCI DOSTARCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, TAKICH JAK OPINIE PRALKI I KURIERÓW. Zastrzegamy sobie jednak prawo do modyfikowania lub usuwania wszelkich treści dostarczonych przez użytkowników w dowolnym momencie. Wszelkie recenzje, opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści wyrażane lub udostępniane przez strony trzecie, w tym innych Użytkowników, należą do odpowiednich autorów, a nie Washare. Washare nie potwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność jakichkolwiek recenzji, opinii, porad, informacji lub oświadczeń zamieszczonych lub dostępnych za pośrednictwem Oprogramowania przez Użytkowników lub osoby trzecie.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania Washare należą do Washare lub są przez niego licencjonowane Prawa te obejmują prawa do baz danych, prawa autorskie, prawa do wzorów (zarejestrowane lub niezarejestrowane), znaki towarowe (zarejestrowane lub niezarejestrowane) i inne podobne prawa, gdziekolwiek istnieją na świecie, wraz z prawem do ubiegania się o ich rejestrację. Wszystkie inne znaki towarowe, logo, znaki usługowe, nazwy firm lub produktów przedstawione w oprogramowaniu Washare są własnością ich odpowiednich właścicieli. Z wyjątkiem Twoich Informacji, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie recenzje, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub informacje zwrotne („Zgłoszenia”) przekazane nam przez Ciebie nie są poufne i staną się wyłączną własnością Washare. Washare będzie posiadać wyłączne prawa, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, i będzie uprawnione do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Przesłań w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie.

WASHARE i inne logo Washare, projekty, grafiki, ikony, skrypty i nazwy usług są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi i / lub szatą handlową Washare w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach (łącznie „Znaki Washare”). Jeśli świadczysz usługi prania jako pralka, Washare udziela ci, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i pod warunkiem przestrzegania przez ciebie warunków niniejszej Umowy, ograniczoną, odwołalną, niewyłączną licencję na wyświetlanie i używanie Washare Oznaczenia wyłącznie na naklejkach / nalepkach Washare dostarczonych użytkownikowi i wszelkich innych przedmiotach marki Washare dostarczonych Państwu bezpośrednio przez Washare w związku ze świadczeniem usług prania („Licencja”). Licencja jest nieprzenoszalna, a Licencjobiorca nie może udzielić żadnej osobie trzeciej żadnych praw, zezwoleń, licencji ani podlicencji w odniesieniu do jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Washare, którą może odmówić w całości dyskrecja. Logo Washare (lub jakiekolwiek znaki Washare) nie mogą być używane w jakikolwiek sposób, który mógłby powodować zamieszanie, w tym między innymi: używanie Znaku Washare w nazwie domeny lub kodzie polecającym Washare, lub używanie Znaku Washare jako uchwyt lub nazwa mediów społecznościowych, awatar, zdjęcie profilowe, ikona, ikona ulubionych lub baner. W oprogramowaniu Washare możesz podać się jako pralka, ale nie możesz błędnie zidentyfikować się jako Washare, pracownik Washare lub przedstawiciel Washare.

Przyjmujesz do wiadomości, że Washare jest właścicielem i licencjodawcą Znaków Washare, w tym wszelkiej wartości firmy z nimi związanej, i że twoje użycie logo Washare (lub jakichkolwiek Znaków Washare) nie da ci żadnych udziałów ani własności Znaków Washare, ale raczej z korzyścią dla Washare. Zgadzasz się używać Znaków Washare ściśle zgodnie z wytycznymi dotyczącymi używania znaków towarowych Washare, które mogą być Ci dostarczane i zmieniane od czasu do czasu, oraz do natychmiastowego zaprzestania używania, które Washare uzna za niezgodne lub w inny sposób niedopuszczalne.

Zgadzasz się, że nie będziesz: (1) tworzyć żadnych materiałów wykorzystujących Znaki Washare lub jakiekolwiek pochodne Znaków Washare jako znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy handlowej lub szaty handlowej, innych niż wyraźnie zatwierdzone przez Washare na piśmie; (2) używać Znaków Washare w jakikolwiek sposób, który może osłabić ich ważność jako zastrzeżonych znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych lub szaty handlowej, lub używać Znaków Washare w sposób inny niż zgodnie z warunkami i ograniczeniami zawartymi w niniejszym dokumencie; (3) podejmie jakiekolwiek inne działanie, które zagroziłoby lub naruszyłoby prawa Washare jako właściciela Znaków Washare lub legalność i / lub wykonalność Znaków Washare, w tym zakwestionowanie lub sprzeciwienie się prawu Washare do Znaków Washare; (4) złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego lub przedłużenie rejestracji znaku towarowego któregokolwiek ze Znaków Washare, wszelkich pochodnych Znaków Washare, dowolnej kombinacji Znaków Washare i jakiejkolwiek innej nazwy lub dowolnego znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy handlowej, symbolu lub słowa który jest podobny do znaków Washare; (5) używać Znaków Washare na lub w związku z jakimkolwiek produktem, usługą lub działalnością, która narusza jakiekolwiek prawo, ustawę, regulacje rządowe lub standardy.

Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem Licencji, według wyłącznego uznania Washare, żądaniem usunięcia przesłanym do odpowiedniego dostawcy usług internetowych lub Oprogramowania mediów społecznościowych i / lub Jednolitą Polityką dotyczącą rozstrzygania sporów w sprawie nazw domen (lub postępowanie równoważne). Jeśli tworzysz jakiekolwiek materiały (fizyczne lub cyfrowe) noszące Znaki Washare (z naruszeniem niniejszej Umowy lub w inny sposób), zgadzasz się, że w momencie ich utworzenia Washare jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów w takich materiałach, w tym wszelkich modyfikacji Znaki Washare lub prace pochodne oparte na prawach autorskich Washare Marks lub Washare Ponadto zgadzasz się na przeniesienie wszelkich udziałów lub praw, które możesz mieć w takich materiałach, na Washare oraz na dostarczenie informacji i wykonanie wszelkich dokumentów zgodnie z uzasadnionym wnioskiem Washare, aby umożliwić Washare sformalizowanie takiego przeniesienia

 1. ROZWIĄZANIE LUB ANULOWANIE
  • Prawo do rozwiązania

Możemy w dowolnym momencie, bez powiadomienia, zakończyć dostęp do Oprogramowania i konta lub zablokować dostęp do Oprogramowania, jeśli uważamy, według naszego wyłącznego uznania, że mógł on naruszyć niniejsze Warunki lub w inny sposób zaangażować się w jakiekolwiek działania, które mogą zaszkodzić lub zaszkodzić reputacji, prawom, osobie lub własności Washare, naszych użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby.

 • • Wypowiedzenie

Jeśli obowiązujące prawo wymaga od nas powiadomienia o wypowiedzeniu lub anulowaniu, możemy wcześniej lub później powiadomić o tym, zamieszczając je w strony internetowe, powiadamiając o tym za pośrednictwem oprogramowania lub wysyłając wiadomość na dowolny adres (e-mail lub inny), dla którego mamy jesteś w naszych rejestrach

 • Skutek wypowiedzenia

Po rozwiązaniu Twojego Konta lub Oprogramowania Twoja umowa z Washare zgodnie z niniejszymi Warunkami również wygasa, z wyjątkiem następujących postanowień: 1. ((0))4, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

 1. POSTĘPOWANIE Z HANDLAMI; linki
  • Reklamy i linki

Oprogramowanie może zawierać reklamy, oferty lub inne łącza do strony internetowych osób trzecich, nad którymi nie kontrolujemy Reklamy i inne informacje dostarczane przez strony trzecie mogą nie być w pełni dokładne. Washare nie ponosi odpowiedzialności za (i) dostępność lub dokładność takich witryn lub reklam; lub (ii) treści, produkty lub usługi dostępne w takich witrynach. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza w oprogramowaniu nie oznacza, że popieramy witrynę, do której prowadzi łącze. Korzystasz z linków na własne ryzyko.

 • Transakcje ze stronami trzecimi

Twoje transakcje i inne relacje z handlowcami lub reklamodawcami będącymi osobami trzecimi, które można znaleźć w Oprogramowaniu lub za jego pośrednictwem, w tym „kliknij, aby kupić”, „współrejestracja” i inne podobne programy, w tym płatności i dostarczanie powiązanych towarów lub usług, są wyłącznie między Tobą a takim sprzedawcą lub reklamodawcą

 1. ODSZKODOWANIE

Będziesz bronić, zabezpieczać i utrzymywać Washare, w tym nasze podmioty stowarzyszone, spółki zależne, rodziców, następców i cesjonariuszy, a także każdego z naszych odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, prawników lub akcjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, procesami, stratami, kosztami, zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników) związane z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub związanymi z: (i) dostępem użytkownika do oprogramowania i korzystaniem z niego; (ii) naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków i wszelkich obowiązujących przepisów lub praw innej osoby lub strony; (iii) jakikolwiek spór, jaki masz z dowolnym Użytkownikiem Oprogramowania oraz wszelkie spory, które masz związane z jakimkolwiek sprzedawcą lub reklamą znalezioną w Oprogramowaniu lub za jego pośrednictwem; (iv) rozstrzygnięcie przez Washare (jeśli istnieje) jakiegokolwiek sporu, jaki masz z dowolnym Użytkownikiem Oprogramowania; (v) niewłaściwe upoważnienie Washare do gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania treści dostarczonych przez Ciebie; (vi) wszelkie ujawnienia dokonane z Twoją zgodą, (vi) wszelkie ujawnienia dokonane z Twoją zgodą, (viii) posiadanie, użytkowanie lub obsługa sprzętu lub pojazdu silnikowego, w tym w związku ze świadczeniem przez Ciebie usług mycia jako pralka lub świadczeniem usług kurierskich jako podwykonawca pralni; i / lub (viii) posiadanie, użytkowanie lub obsługa sprzętu lub pojazdu silnikowego, w tym w związku ze świadczeniem przez Ciebie usług mycia jako pralka lub świadczeniem usług kurierskich jako podwykonawca pralni; i / lub (ix) wszelkie inne działania związane z usługami prania lub usługami kurierskimi. Zwolnienie to obowiązuje bez względu na zaniedbanie którejkolwiek ze stron, w tym osoby, której przysługuje odszkodowanie.

 1. ZASTRZEŻENIA

Poniższe zastrzeżenia są składane w imieniu Washare, naszych podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, rodziców, następców i cesjonariuszy oraz każdego z naszych odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i udziałowców.

Washare nie świadczy usług prania odzieży ani usług kurierskich To pralka decyduje, czy zaoferować usługi mycia pralni, z którą skontaktowano się za pośrednictwem oprogramowania Washare, czy też zaangażować kuriera, z którym skontaktowano się za pośrednictwem oprogramowania Washare, i to od pralni zależy, czy zaakceptuje usługi prania, czy niez dowolnej pralki, z którą skontaktowano się za pośrednictwem oprogramowania Washare. Nie możemy zagwarantować, że pralka wykona zaaranżowane usługi prania ani że kurier wykona zorganizowane usługi kurierskie. Nie mamy żadnej kontroli nad jakością ani bezpieczeństwem usług prania ani usług kurierskich.

Oprogramowanie Washare jest dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i bez żadnych gwarancji ani warunków, dorozumianych ani ustawowych. Nie gwarantujemy i nie obiecujemy żadnych konkretnych wyników korzystania z oprogramowania Washare i / lub usług prania i / lub usług kurierskich, w tym możliwości świadczenia lub otrzymywania usług prania lub usług kurierskich w dowolnym miejscu i czasie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się wszelkich dorozumianych gwarancji dotyczących tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Niektóre stany nie zezwalają na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji, więc powyższe zrzeczenie może Cię nie dotyczyć.

Nie gwarantujemy, że korzystanie z Oprogramowania Washare lub Usług Wash będzie dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne, bezpieczne, nieprzerwane, zawsze dostępne lub wolne od błędów lub spełni Twoje wymagania, że wszelkie wady Oprogramowania Washare będą być poprawione lub że Oprogramowanie Washare jest wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Zrzekamy się odpowiedzialności za łączność i dostępność Oprogramowania Washare lub Usług Wash lub Usług kurierskich i nie udzielamy w związku z tym żadnej gwarancji.

Nie możemy zagwarantować, że każdy Użytkownik jest tym, za kogo się podaje Prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku podczas korzystania z oprogramowania Washare w celu zorganizowania usług prania i usług kurierskich. Należy pamiętać, że istnieje również ryzyko związane z kontaktem z osobami niepełnoletnimi lub osobami działającymi pod fałszywym pretekstem i nie przyjmujemy odpowiedzialności za treści, komunikację lub inne użycie lub dostęp do oprogramowania Washare przez osoby poniżej 18 roku życia z naruszeniem niniejszej Umowy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z każdą potencjalną Myjnią, Pralnią lub Kurierem przed skorzystaniem z umówionej usługi mycia lub usługi kurierskiej.

Washare nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie, w trybie online lub offline, jakiegokolwiek Użytkownika Oprogramowania Washare lub Usług Wash. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi Użytkownikami. Nie zapewniamy ubezpieczenia ani nie odpowiadamy za rzeczy osobiste przekazane pralniom lub ich podwykonawcom w zakresie usług mycia. Korzystając z Oprogramowania Washare i uczestnicząc w Usługach Wash lub Usługach Kurierskich, zgadzasz się zaakceptować takie ryzyko i zgadzasz się, że Washare nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników Oprogramowania Washare lub uczestniczenia w Usługach Wash lub Usługach Kurierskich

Jesteś odpowiedzialny za użycie swojego konta użytkownika, a Washare wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieautoryzowanego użycia twojego konta użytkownika. Jeśli podejrzewasz, że jakakolwiek nieupoważniona osoba może korzystać z Twojego konta użytkownika lub podejrzewasz inne naruszenie bezpieczeństwa, zgadzasz się nas o tym natychmiast powiadomić.

Inne osoby mogą uzyskać informacje o Tobie, które dostarczysz, opublikujesz lub zamieścisz w oprogramowaniu Washare lub za pośrednictwem oprogramowania Washare (w tym wszelkie informacje profilowe, które podasz), wyślesz innym Użytkownikom lub udostępnisz bezpośrednio pralniom lub kurierom, a także wykorzystają takie informacje nękać cię lub skrzywdzić. Nie odpowiadamy za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które ujawnisz innym Użytkownikom w oprogramowaniu Washare lub w inny sposób. Proszę uważnie wybrać rodzaj informacji, które umieszczasz w oprogramowaniu Washare lub udostępniasz innym. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od formy działania, za działania lub zaniechania innych Użytkowników (w tym nieautoryzowanych użytkowników lub „hakerów”).

Opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści dotyczące Washare lub udostępniane za pośrednictwem Oprogramowania Washare, ale nie bezpośrednio przez nas, są opiniami ich autorów i niekoniecznie należy na nich polegać. Tylko tacy autorzy są odpowiedzialni za takie treści. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub innych treściach opublikowanych przez osoby trzecie, czy to w oprogramowaniu Washare, czy w inny sposób. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania materiałów umieszczonych w oprogramowaniu Washare i usuwania wszelkich takich materiałów, które według naszej wyłącznej opinii naruszają lub przypuszczalnie naruszają prawo lub niniejszą umowę lub które mogą być obraźliwe, niezgodne z prawem lub które mogą naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu Użytkowników lub innych osób

Dane lokalizacji dostarczane przez oprogramowanie Washare służą wyłącznie do podstawowych celów lokalizacyjnych i nie należy na nich polegać w sytuacjach, w których potrzebne są dokładne informacje o lokalizacji lub gdy błędne, niedokładne lub niekompletne dane o lokalizacji mogą prowadzić do śmierci, obrażeń ciała, szkód materialnych lub środowiskowych Ani Washare, ani żaden z jego dostawców treści nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, rzetelności ani aktualności danych lokalizacyjnych śledzonych lub wyświetlanych przez Oprogramowanie Washare. Wszelkie informacje, w tym dane geolokalizacyjne, które przesyłasz, udostępniasz lub publikujesz w oprogramowaniu Washare, mogą być dostępne dla Washare i niektórych Użytkowników Oprogramowania Washare

Washare zaleca korzystanie z oprogramowania Washare z planem danych z nieograniczonymi lub bardzo wysokimi limitami wykorzystania danych, a Washare nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, koszty lub opłaty dodatkowe związane z jakimkolwiek planem danych używanym do uzyskania dostępu do oprogramowania Washare

 1. UJAWNIENIE APPLE APP STORE

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do każdej wersji oprogramowania Washare nabytej w Apple App Store Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Tobą a Washare Apple, Inc. („Apple”) nie jest stroną niniejszej Umowy i nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do Oprogramowania Washare. Washare, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Oprogramowanie Washare i jego zawartość, jak określono poniżej. Jednak Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi stronami trzecimi. )) Po zaakceptowaniu niniejszej Umowy przez użytkownika Apple będzie mieć prawo (i będzie uważane za takie prawo) do wyegzekwowania niniejszej Umowy wobec użytkownika jako beneficjenta będącego stroną trzecią. Niniejsza Umowa obejmuje przez odniesienie Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania licencjonowanego Apple, dla celów której użytkownik jest „użytkownikiem końcowym”. W przypadku sprzeczności warunków Umowy licencyjnej użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji i niniejszej Umowy, warunki niniejszej Umowy mają pierwszeństwo.

 1. WYŁĄCZENIE SZKÓD; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku Washare, w tym nasze podmioty stowarzyszone, spółki zależne, rodzice, następcy i cesjonariusze, a także każdy z naszych odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów lub udziałowców (zbiorczo „Washare” dla celów tej sekcji), nie będzie odpowiedzialny wobec Ciebie za wszelkie przypadkowe, szczególne, przykładowe, karne, wynikowe lub pośrednie szkody (w tym szkody za usunięcie, uszkodzenie, utratę danych, utratę programów, brak przechowywania jakichkolwiek informacji lub innych treści utrzymywanych lub przesyłanych przez Oprogramowanie Washare, przerwy w świadczeniu usług lub na koszt zakupu usług zastępczych) wynikających z lub w związku z Oprogramowaniem Washare, Usługami prania, Usługami kurierskimi lub niniejszą Umową, jednakże powstających w tym zaniedbania, nawet jeśli my lub nasi agenci lub przedstawiciele znamy lub zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Oprogramowanie Washare może być używane przez ciebie do zamawiania i planowania usług prania z pralkami lub do zamawiania usług kurierskich u kurierów, ale zgadzasz się, że Washare nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności związanej z żadnymi usługami prania, usługami kurierskimi lub innymi usługami lub towarami dostarczone przez Pralnice lub Kurierzy w sposób inny niż wyraźnie określony w niniejszej Umowie. Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód Jeśli te przepisy mają zastosowanie do Ciebie, niektóre lub wszystkie z powyższych zastrzeżeń, wyłączeń lub ograniczeń mogą Cię nie dotyczyć i możesz mieć dodatkowe prawa

 1. OKRES

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą utworzenia konta użytkownika i obowiązuje do momentu rozwiązania zgodnie z warunkami w niej zawartymi. ((0))

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I UMOWA O ARBITRAŻ
  • Zgoda na wiążący arbitraż między Tobą a Washare

Ty i Washare wzajemnie zgadzacie się zrzec się naszych praw do rozstrzygania sporów w sądzie przez sędziego lub ławę przysięgłych i zgadzacie się rozwiązywać wszelkie spory w drodze arbitrażu, jak określono poniżej. Niniejsza umowa arbitrażowa („Umowa o arbitraż”) podlega federalnej ustawie o arbitrażu i obowiązuje po wygaśnięciu Umowy lub zakończeniu relacji z Washare. Wszelkie postępowania arbitrażowe na podstawie niniejszej Umowy będą się odbywać indywidualnie; arbitraż zbiorowy i pozwy zbiorowe są niedozwolone. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych poniżej, niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do wszystkich Roszczeń (zdefiniowanych poniżej) między Tobą a Washare, w tym podmiotów stowarzyszonych Washare, spółek zależnych, rodziców, następców i cesjonariuszy oraz każdego z kierowników, dyrektorów, pracowników, agentów lub udziałowców Washare. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma również zastosowanie do roszczeń między Tobą a dostawcami usług Washare, w tym między innymi dostawcami kontroli przeszłości i podmiotami przetwarzającymi płatności; a tacy usługodawcy będą uważani za zamierzonych beneficjentów będących stronami trzecimi niniejszej Umowy arbitrażowej.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych poniżej, wszystkie spory i roszczenia między nami (każde „Roszczenie” i łącznie „Roszczenia”) będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu wyłącznie między Tobą a Washare. Roszczenia te obejmują między innymi wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje, oparte na przeszłych, obecnych lub przyszłych wydarzeniach, wynikające lub związane z: niniejszą Umową i jej wcześniejszymi wersjami (w tym naruszenie, wypowiedzenie, wykonanie, ich interpretacja lub ważność), Oprogramowanie Washare, promocje Washare, karty podarunkowe, polecenia lub programy lojalnościowe, wszelkie inne towary lub usługi udostępnione za pośrednictwem Oprogramowania Washare lub skierowania do towarów lub usług udostępnionych za pośrednictwem Oprogramowania Washare, Twoje relacje z Washare , grożące lub rzeczywiste zawieszenie, dezaktywacja lub zamknięcie Twojego Konta Użytkownika lub niniejszej Umowy, kontrole przeszłości przeprowadzone przez Washare lub w jej imieniu, płatności dokonane przez Ciebie lub wszelkie płatności dokonane lub rzekomo Ci winne, wszelkie promocje lub oferty złożone przez Washare, wszelkie prawo miejskie, powiatowe, stanowe lub federalne dotyczące godzin pracy, tajemnice handlowe, nieuczciwa konkurencja, odszkodowanie, przerwy i okresy odpoczynku, zwrot kosztów, bezprawne wypowiedzenie, di dyskryminacja, nękanie, odwet, oszustwo, zniesławienie, niepokój emocjonalny, naruszenie jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej umowy lub przymierza, roszczenia wynikające z federalnych lub stanowych przepisów o ochronie konsumentów; roszczenia wynikające z przepisów antymonopolowych, roszczenia wynikające z Ustawy o ochronie konsumentów telefonicznych oraz Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej; oraz roszczenia wynikające z ustawy Uniform Trade Secrets Act, Civil Rights Act z 1964 r., Americans With Disabilities Act, Age Discrimination in Employment Act, Older Workers Benefit Protection Act, Family Medical Leave Act, Fair Labour Standards Act, Employee Retirement Income Security Act (z wyjątkiem w przypadku indywidualnych roszczeń o świadczenia pracownicze w ramach dowolnego planu świadczeń sponsorowanego przez Washare i objętego ustawą o zabezpieczeniu dochodów emerytalnych pracowników z 1974 r lub finansowanego z ubezpieczenia) oraz statutów stanowych, jeśli takie istnieją, dotyczących tych samych lub podobnych zagadnień oraz wszystkich innych federalnych i stanowe roszczenia ustawowe i prawa zwyczajowe. Wszelkie spory dotyczące zdolności arbitrażowej Roszczenia (w tym spory dotyczące zakresu, stosowalności, wykonalności, odwołalności lub ważności Umowy o arbitraż) będą rozstrzygane przez arbitra, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych poniżej.

Wyrażając zgodę na arbitraż, rozumiesz, że Ty i Washare zrzekacie się prawa do pozywania w sądzie lub rozprawy z ławą przysięgłych w sprawie wszystkich Roszczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie określono inaczej w niniejszej Umowie arbitrażowej. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma na celu wymaganie arbitrażu w przypadku każdego roszczenia lub sporu, które może być zgodnie z prawem poddane arbitrażowi, z wyjątkiem tych roszczeń i sporów, które zgodnie z warunkami niniejszej Umowy arbitrażowej są wyraźnie wyłączone z wymogu arbitrażu.

 • Zakaz pozwów zbiorowych i niesindywidualizowane ulgi

Rozumiesz i zgadzasz się, że zarówno Ty, jak i Washare możecie wnosić roszczenia w postępowaniu arbitrażowym przeciwko sobie tylko w charakterze indywidualnym, a nie na zasadzie zbiorowej, zbiorowej lub przedstawicielskiej („Zrzeczenie się pozwu zbiorowego”). Rozumiesz i zgadzasz się, że ty i Washare zrzekacie się prawa do prowadzenia lub rozstrzygania sporu jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek domniemanym postępowaniu zbiorowym, zbiorowym lub przedstawicielskim

Arbiter nie ma uprawnień do rozpatrywania lub rozstrzygania roszczeń ani do wydawania zadośćuczynienia na jakiejkolwiek podstawie innej niż indywidualna Arbiter nie będzie miał uprawnień do rozpatrywania lub rozstrzygania roszczeń ani do wydawania zadośćuczynienia na zasadach klasowych, zbiorowych lub reprezentacyjnych. Arbiter może przyznać zadośćuczynienie deklaratoryjne lub nakazowe tylko na korzyść indywidualnej strony ubiegającej się o zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia wynikającego z indywidualnych roszczeń tej strony

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, Umowy o arbitraż lub Zasad JAMS, spory dotyczące zakresu, stosowalności, wykonalności, odwołalności lub ważności Zrzeczenia się pozwu zbiorowego mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd cywilny właściwej jurysdykcji, a nie przez arbitra W każdym przypadku, w którym: (1) spór jest wniesiony jako powództwo zbiorowe, zbiorowe lub reprezentacyjne oraz (2) istnieje prawomocne orzeczenie sądowe, że Zrzeczenie się roszczenia zbiorowego jest niewykonalne w odniesieniu do jakiegokolwiek Roszczenia lub konkretnego środka Roszczenie (takie jak wniosek o publiczny nakaz sądowy), wówczas to roszczenie lub szczególny środek prawny (i tylko to roszczenie lub określony środek) zostanie oddzielone od wszelkich pozostałych roszczeń i / lub środków i może zostać wniesione do sądu cywilnego właściwej jurysdykcji, ale Zrzeczenie się roszczeń zbiorowych będzie egzekwowane w postępowaniu arbitrażowym na zasadzie indywidualnej w odniesieniu do wszystkich innych roszczeń lub środków zaradczych w najszerszym możliwym zakresie

 • Zasady rządzące arbitrażem

Wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone zgodnie z niniejszą Umową arbitrażową będą administrowane przez JAMS zgodnie z jej Kompleksowymi zasadami i procedurami arbitrażowymi. Wyrok w sprawie Nagrody może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Klauzula ta nie wyklucza możliwości dochodzenia przez strony tymczasowych środków na rzecz arbitrażu w sądzie o odpowiedniej jurysdykcji.

W ramach arbitrażu zarówno Ty, jak i Washare będziecie mieli możliwość rozsądnego odkrycia nieuprzywilejowanych informacji, które są istotne dla Roszczenia Arbiter może przyznać dowolne zindywidualizowane środki zaradcze, które byłyby dostępne w sądzie Arbiter może przyznać zadośćuczynienie deklaratoryjne lub nakazowe tylko na korzyść indywidualnej strony ubiegającej się o zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia wynikającego z indywidualnych roszczeń tej strony Arbiter przedstawi pisemne uzasadnienie decyzji arbitra, w którym wyjaśni przyznaną nagrodę oraz ustalenia i wnioski, na których opiera się decyzja

Arbiter zadecyduje co do istoty wszystkich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem i uszanuje wszelkie roszczenia dotyczące przywilejów uznanych przez prawo Orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące, a orzeczenie w sprawie orzeczenia arbitra może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym dla jego jurysdykcji, pod warunkiem, że orzeczenie może zostać zaskarżone do sądu właściwej jurysdykcji.

 • Opłaty i nagrody arbitrażowe

Opłaty za zgłoszenie i arbitraż będą regulowane odpowiednimi Zasadami JAMS

 • Miejsce i sposób arbitrażu

O ile Ty i Washare nie uzgodnicie inaczej, wszelkie przesłuchania arbitrażowe między Washare a Washee będą odbywać się w hrabstwie twojego adresu rozliczeniowego, a wszelkie przesłuchania arbitrażowe między Washare a pralką będą odbywać się w hrabstwie, w którym pralka świadczy usługi prania, oraz wszelkie rozprawy arbitrażowe między Washare a kurierem będą odbywać się w hrabstwie, w którym kurier świadczy usługi kurierskie. Jeśli arbitraż JAMS jest niedostępny w Twoim hrabstwie, przesłuchania arbitrażowe odbędą się w najbliższej dostępnej lokalizacji dla arbitrażu JAMS. Twoje prawo do przesłuchania zostanie określone w Regulaminie JAMS

 • Wyjątek od arbitrażu

Niniejsza umowa arbitrażowa nie wymaga arbitrażu w przypadku następujących rodzajów roszczeń: (1) powództwa o drobne roszczenia wnoszone indywidualnie, które wchodzą w zakres właściwości takiego sądu; (2) roszczenia o odszkodowanie pracownicze, państwowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; oraz (3) roszczenia, które nie mogą być przedmiotem arbitrażu na podstawie ogólnie obowiązującego prawa, które nie zostało zniesione przez FAA.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy arbitrażowej nie stoi na przeszkodzie złożeniu raportu lub wniesieniu roszczenia lub zarzutu do Komisji ds. Równych Możliwości Zatrudnienia, Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych, Komisji Giełd Papierów Wartościowych, Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy („NLRB”) lub Urzędu ds. Zgodności z Kontraktami Federalnymi Programy lub podobna agencja lokalna, stanowa lub federalna, a żadne postanowienie niniejszej Umowy arbitrażowej nie będzie uważane za wykluczające lub zwalniające stronę z wniesienia skargi administracyjnej przed jakąkolwiek agencją w celu wypełnienia zobowiązania strony do wyczerpania środków administracyjnych przed wniesieniem roszczenia w arbitraż Jeśli jednak wystąpisz z roszczeniem administracyjnym, możesz dochodzić lub odzyskać odszkodowanie pieniężne dowolnego rodzaju zgodnie z niniejszym postanowieniem dotyczącym arbitrażu, a świadomie i dobrowolnie zrzekasz się prawa do dochodzenia lub dochodzenia odszkodowania pieniężnego dowolnego rodzaju na podstawie skargi administracyjnej z wyjątkiem skargi złożonej przez NLRB. Jeżeli bierzesz udział w postępowaniu NLRB, możesz odzyskać odszkodowanie pieniężne tylko wtedy, gdy takie odszkodowanie nie wynika z roszczenia lub nie odnosi się do roszczenia rozstrzygniętego wcześniej na podstawie niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu lub rozstrzygniętego przez Ciebie. Podobnie, nie możesz odzyskać odszkodowania pieniężnego na mocy niniejszych Przepisów dotyczących arbitrażu, jeśli takie roszczenie zostało już rozstrzygnięte w NLRB. Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani Umowy arbitrażowej nie zabrania udziału użytkownika w dochodzeniu prowadzonym przez agencję rządową w sprawie zgłoszenia, roszczenia lub zarzutu w inny sposób objętych niniejszym postanowieniem dotyczącym arbitrażu.

 • Rozdzielność postanowień

Oprócz postanowień dotyczących rozdzielności w podpunkcie 18.2 powyżej, w przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy arbitrażowej zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną na mocy obowiązującego prawa, którego nie uchybi FAA, takie postanowienie zostanie zerwane, a pozostała część Umowy o arbitraż zostanie wydana pełna siła i efekt.

 • Opcjonalny proces negocjacji przedarbitrażowych

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek arbitrażu lub postępowania, Ty i Washare możecie zgodzić się na pierwszą próbę nieformalnego negocjowania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji między stronami przez 90 dni, chyba że ten okres zostanie wspólnie przedłużony przez Ciebie i Washare. Strona, która zamierza ubiegać się o negocjacje na mocy niniejszej podsekcji, musi najpierw przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze („Zawiadomienie”). Powiadomienie musi (1) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (2) przedstawiają konkretną żądaną pomoc. Wszystkie oferty, obietnice, postępowanie i oświadczenia, ustne lub pisemne, składane w trakcie negocjacji przez którąkolwiek ze stron, ich agentów, pracowników i prawników są poufne, uprzywilejowane i niedopuszczalne w jakimkolwiek celu, w tym jako dowód odpowiedzialności lub do wniesienia oskarżenia w postępowaniu arbitrażowym lub innym postępowaniu z udziałem stron, pod warunkiem że dowody, które są w inny sposób dopuszczalne lub możliwe do wykrycia, nie zostaną uznane za niedopuszczalne lub niemożliwe do wykrycia w wyniku ich wykorzystania w negocjacjach.

 1. POUFNOŚĆ

Zgadzasz się nie wykorzystywać żadnych technicznych, finansowych, strategicznych i innych zastrzeżonych i poufnych informacji dotyczących działalności, operacji i właściwości Washare, informacji o Użytkowniku udostępnionych Ci w związku z korzystaniem z Oprogramowania przez takiego Użytkownika, które mogą zawierać imię i nazwisko Użytkownika , adres, dane kontaktowe i zdjęcie („Informacje poufne”) ujawnione Państwu przez Washare do Państwa własnego użytku lub w jakimkolwiek celu innym niż tu rozważany. Nie będziesz ujawniać ani zezwalać na ujawnianie jakichkolwiek Informacji Poufnych stronom trzecim i zgadzasz się nie przechowywać oddzielnie i poza Oprogramowaniem Washare żadnych informacji Użytkownika uzyskanych z Oprogramowania Washare. Zgadzasz się podjąć wszelkie rozsądne środki w celu ochrony tajemnicy i uniknięcia ujawnienia lub wykorzystania Informacji poufnych Washare, aby zapobiec ich dostaniu się do domeny publicznej. Niezależnie od powyższego, nie będziesz ponosić odpowiedzialności wobec Washare w odniesieniu do jakichkolwiek Informacji Poufnych, które możesz udowodnić: były w domenie publicznej w momencie ich ujawnienia przez Washare lub weszły do domeny publicznej bez Twojej winy; były Państwu znane bez ograniczeń w momencie ich ujawnienia, na co wskazują pliki istniejące w momencie ich ujawnienia; jest ujawniany za uprzednią pisemną zgodą Washare; zostanie Ci znany, bez ograniczeń, ze źródła innego niż Washare bez naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy i w inny sposób bez naruszenia praw Washare; lub zostały ujawnione zgodnie z nakazem lub wymogiem sądu, agencji administracyjnej lub innego organu rządowego, pod warunkiem jednak, że niezwłocznie powiadomisz o takim nakazie sądowym lub wymaganiu Washare, aby umożliwić Washare uzyskanie nakazu ochrony lub w inny sposób zapobiec lub ograniczyć takie ujawnianie

 1. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH / DMCA

Washare szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i żąda, aby użytkownicy oprogramowania zrobili to samo. Jeśli uważasz, że Twoja praca jest używana w oprogramowaniu w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, możesz nas o tym powiadomić, przekazując naszemu agentowi ds. Praw autorskich następujące informacje na piśmie:

 • elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela;
 • identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
 • identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić Washare zlokalizowanie materiału (na przykład poprzez podanie adresu URL do materiału);
 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie przez Ciebie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
 • oświadczenie, że informacje zawarte w Twoim powiadomieniu są dokładne oraz oświadczenie, złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Nasz wyznaczony agent, który ma otrzymywać powiadomienia o domniemanym naruszeniu, jest dostępny pod adresem

Agent ds.Praw autorskich

WASHARE LLC

311 W 43rd St., Office 12-113

New York, NY 10036

Zgodnie z naszą polityką zamykamy w odpowiednich okolicznościach konto użytkownika z powodu powtarzającego się naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, a także zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta użytkownika nawet w przypadku jednego naruszenia

 1. POWIADOMIENIA I INFORMACJE KONTAKTOWE

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, Washare przekaże Ci wszelkie powiadomienia, umieszczając je w Witrynie lub za pośrednictwem Oprogramowania Upoważniasz również Washare do wysyłania zawiadomień (w tym zawiadomień o wezwaniach sądowych lub innych procesach prawnych, jeśli takie istnieją) pocztą elektroniczną na adres e-mail, który mamy dla Ciebie zarejestrowany Musisz utrzymywać aktualny adres e-mail u nas, a zostanie uznane, że otrzymałeś powiadomienie, gdy zostało wysłane przez Washare pocztą elektroniczną, niezależnie od tego, czy zostało przez Ciebie odebrane Washare może również przesłać powiadomienie na inny adres fizyczny, który nam podasz. Musisz utrzymywać aktualny adres fizyczny, a każde powiadomienie wysłane przez Washare na adres fizyczny, który ostatnio podałeś, jest skuteczne Z wyjątkiem powiadomień związanych z usuwaniem materiałów objętych licencją i naruszeniem praw autorskich, jak opisano w niniejszym dokumencie, należy przesłać nam wszelkie zawiadomienia, wysyłając je na nasz adres dla informacji prawnych, który jest: 2803 Philadelphia Pike, Suite B # 369, Claymont, DE 19703

 1. DODATKOWE WARUNKI
  • Zgodność z prawem

Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych Dostęp do oprogramowania przez określone osoby lub w niektórych krajach może być niezgodny z prawem.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, nieważna lub niewykonalna część zostanie nadana w najszerszym możliwym zakresie, a pozostała część pozostanie w pełnej mocy, pod warunkiem, że podział ryzyka opisany w niniejszych Warunkach obowiązuje w najszerszym możliwym zakresie.

Niniejsze Warunki dotyczą Ciebie i nie możesz ich przenosić, cedować ani delegować nikomu bez wyraźnej pisemnej zgody Washare. Wszelkie próby cesji, przeniesienia lub delegowania niniejszych Warunków bez wyraźnej pisemnej zgody Washare będą nieważne. Washare ma prawo do przenoszenia, przypisywania i delegowania niniejszych Warunków jednej lub kilku stronom trzecim bez Twojej zgody.

 • Jurysdykcja; Wybór prawa; Ograniczenia eksportu.

To Oprogramowanie jest kontrolowane przez nas z naszych biur w Stanach Zjednoczonych i jest skierowane do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do oprogramowania z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Nie możesz używać ani eksportować czegokolwiek z Oprogramowania z naruszeniem praw i przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych lub Warunków. Niniejsze Warunki oraz wszelkie świadczenia i roszczenia wszelkiego rodzaju między nami są regulowane i egzekwowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia w USA, bez względu na jakiekolwiek konflikty zasad prawnych, które skutkowałyby zastosowaniem prawa innej jurysdykcji. Ty i Washare podlegacie wyłącznej osobistej jurysdykcji i właściwości sądów stanowych i federalnych w Orange County w Kalifornii.

Nagłówki paragrafów w niniejszych Warunkach mają na celu ułatwienie ich odczytania i nie mają wiążącego skutku. Użyte w niniejszych Warunkach słowa „obejmują” i „w tym” mają charakter ilustracyjny, a nie wyczerpujący.

 • Całość porozumienia.

Niniejsze Warunki (w tym zawarte w nich warunki) oraz wszelkie zasady i wytyczne opublikowane w Oprogramowaniu przez Washare stanowią całość umowy („Całość Umowy”) między Tobą a Washare w odniesieniu do użytkowania Oprogramowania i zastępują wszystkie równoczesne i wcześniejsze umowy między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i żadna ze stron nie polegała na żadnych oświadczeniach złożonych przez drugą stronę, które nie zostały wyraźnie określone w Całości Umowy.

 • Brak zrzeczenia się.

Niepowodzenie którejkolwiek ze stron w wykonywaniu lub wyegzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków, w tym brak działania w związku z naruszeniem, nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia ani prawa tej strony do działania w odniesieniu do późniejszych lub podobnych naruszenia. Sugerujemy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków w celach archiwalnych.

 

Coming Soon