Villkor för Cashare
Allmänna Villkor
KASSA

SAMMANFATTNING AV KASSAVILLKOR

Detta är en sammanfattning av de villkor som gäller för tjänsteleverantörer som använder cashare-appen. Det bör inte ersätta läsningen av den fullständiga versionen nedan.

 

Vi är Washare Limited, ett företag bildat och registrerat i England och Wales med företagsnummer 11638614 och med vårt säte i Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BD, Storbritannien. Hädanefter kallas vi “Vi”, “Oss” eller “Washare”. Du är, med förbehåll för din registrering, en “tjänsteleverantör” eller dig

 

Vi driver cashare-mobilapplikationen, Washare-mobilapplikationen och webbplatsen på www.washare.com, via vilken Du kan komma överens om att tillhandahålla tvätt, strykning och andra tjänster till tredjepartskunder.

 

Vi ansvarar för: (i) tillhandahållande av en plattform genom vilken Du kan acceptera förfrågningar om städtjänster från kunder; (ii) föra register över bokningar; och (iii) ta emot och hantera feedback, frågor och klagomål relaterade till accepterade bokningar och utses enligt dessa villkor som din kommersiella agent för att göra det. Vi kommer att samla in betalningar från kunder för dina räkning och framgångsrikt mottagande av betalning från oss från kunder kommer att göra anspråk på dig. Vi betalar sedan detta direkt till dig efter avdrag för eventuella avgifter från dig till oss.

 

Du ansvarar för städtjänsterna som du tillhandahåller kunder och kontraktet för dessa städtjänster är mellan dig och kunden. Vi är inte på något sätt ansvariga gentemot kunder för de städtjänster de får från dig. Du samtycker till att ditt förhållande till oss och kunden är en oberoende tredjepartsentreprenör och ingenting i dessa villkor ger dig en anställd, arbetare, agent eller partner till oss eller någon kund och du ska inte hålla dig utanför som sådan.

 

Du har ett antal skyldigheter gentemot oss i utbyte mot att ta emot plattformstjänsterna. Dessa beskrivs i detalj i den fullständiga versionen nedan men några viktiga är följand

 

Du samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter (inklusive vår provision).

Du samtycker till att tillhandahålla städtjänsterna med all rimlig omsorg, skicklighet och uppmärksamhet.

 

Du har all nödvändig utrustning som krävs för att utföra städtjänster, och sådan utrustning är av lämplig standard och underhålls ordentligt hela tiden.

Du har alltid på plats lämpligt försäkringsskydd för din tillhandahållande av städtjänsterna.

Du kommer att fullgöra alla dina skulder till skatter som uppstår genom att du utför städtjänster i enlighet med kraven i engelsk lag.

 

Läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem innan du använder plattformstjänsterna och / eller erbjuder att tillhandahålla städtjänster via Cashare-appen, eftersom de kommer att gälla för ditt förhållande till Washare och kunder. Dessa villkor begränsar bland annat vårt ansvar gentemot dig under vissa omständigheter (se avsnitt 9 nedan för detaljer). Om du inte håller med dessa villkor får du inte använda plattformstjänsterna eller tillhandahålla städtjänster till kunder.

 

Det finns andra villkor som kan gälla för dig: Observera att din användning av Cashare-appen också regleras av våra allmänna villkor för app- och webbplatsanvändning och vår integritetspolicy. Genom att fortsätta använda Cashare-appen bekräftar du att du accepterar dessa ytterligare villkor och policyer och att du samtycker till att följa dem. Om du inte håller med dessa ytterligare villkor och policyer får du inte använda Cashare-appen.

 

Dessa villkor kan ändras då och då och det är den aktuella versionen som finns tillgänglig i Cashare-appen som kommer att gälla för städtjänsterna när du accepterar en bokning. Vi kommer att meddela dig om ändringar av dessa villkor via e-post till den e-postadress som du har angett när du registrerar ditt konto hos oss. Det är upp till dig att meddela oss om eventuella ändringar av din valda e-postadress – om du vill göra det, kontakta oss på [email protected] så hjälper vi gärna.

 

FULL VERSION AV KASSAVILLKOR OCH VILLKOR

 

 

 

  1. Definitioner

1.1 När följande ord med stora bokstäver används i dessa villkor är det vad de kommer att betyda:

 

Konto: det elektroniska konto som du har skapat för att registrera din åtkomst till plattformstjänsterna.

Bokning: en bokning gjord av en kund i Washare-appen för städtjänster.

Cashare-appen: vår mobilapplikation kallad “Cashare” där personer som är registrerade och godkända av oss skapar en pool av tjänsteleverantörer som kan komma överens om att tillhandahålla städtjänster till kunder.

Avgifter: har den innebörd som ges i avsnitt 11.

Rengöringskontrakt: det avtal som du kommer att ha med en kund för städtjänster, som du ingått via Cashare-appen (genom att vi agerar som din agent) och av kunden via Washare-appen.

Rengöringstjänster: de tjänster som anges i bokningsformuläret som finns tillgängliga i Washare-appen då och då (inklusive exempelvis tvätt och strykning) och tillhandahålls av dig som tjänsteleverantör till kunder i enlighet med dessa villkor.

Kund: en tredje parts konsumentanvändare som är registrerad i vår Washare-app och med vilken du kan ingå en eller flera städavtal via Cashare

 

Plattformstjänster: de tjänster som Washare tillhandahåller dig från tid till annan enligt dessa villkor, inklusive: (i) tillhandahållande av en plattform genom vilken du kan acceptera förfrågningar om städtjänster från kunder; (ii) föra register över bokningar; (iii) agerar som din agent

 

. att ta emot och hantera feedback, frågor och klagomål relaterade till bokningar; och (iv) agera som din agent för att samla in betalning för städtjänster från kunder.

 

Tjänsteleverantör: en person som är registrerad i Cashare-appen för att tillhandahålla städtjänster enligt ett städavtal.

 

Villkor: dessa villkor gäller för tjänsteleverantörer som använder Cashare-appen, som ändras av oss då och då.

 

Plånbok: den digitala plånboken som tilldelats ditt konto och som kan krediteras av Washare med avgifter till dig och från vilka påföljder eller andra avgifter på grund av Washare kan dras av.

 

Washare-appen: vår mobilapplikation som heter “Washare” via vilken kunder kan begära och boka städtjänster

 

  • När vi använder orden “skrift” eller “skrivet” i dessa villkor kommer detta att inkludera e-post och meddelanden via Cashare-appen.

1.3 I dessa villkor betyder orden “inklusive” och “inkluderar” inklusive, men inte begränsat till “.

 

 

  1. Tillgänglighet, fel och felaktigheter

 

Vi uppdaterar ständigt omfattningen av plattformstjänsterna. Produkterna eller tjänsterna som är tillgängliga som en del av plattformstjänsterna kan vara felaktiga, föremål för felaktigheter eller otillgängliga, och vi kan uppleva förseningar i uppdateringen av information som rör plattformstjänsterna och i vår reklam på andra webbplatser eller plattformar inklusive i Washare-appen. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du uttryckligen till att varje erbjudande om en möjlighet att leverera en produkt eller tjänst till en kund inte utgör ett lagligt erbjudande som kan få juridiska konsekvenser. Vi kan inte garantera att informationen är korrekt eller fullständig, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande. Detta avsnitt ”Tillgänglighet, fel och felaktigheter” påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

 

  1. Ditt konto och användning av personlig information

 

3.1. För att använda eller komma åt plattformstjänsterna måste du skapa och registrera ett konto via Cashare-appen. Du måste vara minst 18 år för att skapa ett konto.

 

3.2. Kontoregistrering kräver att du skickar viss personlig information till Washare, såsom ditt namn, adress, e-postadress och mobilnummer, samt minst en giltig metod för att ta emot betalning som ett bankkonto hos en UK Bank. Du samtycker till att tillhandahålla och underhålla korrekt, fullständig och uppdaterad information i ditt konto.

 

Ditt underlåtenhet att behålla korrekt, fullständig och uppdaterad kontoinformation kan leda till att du inte kan komma åt och använda plattformstjänsterna eller Washares avslutande av ditt konto. Om inget annat tillåts av Washare skriftligen, får du bara ha ett konto. Du får inte auktorisera någon tredje part att använda ditt konto.

 

3.3. Du kommer åt ditt konto via ett användarnamn som du har valt och ett lösenord som du har valt när du skapar ditt konto. Du kan ändra ditt lösenord då och då när det passar dig. Du är alltid ansvarig för att skydda och skydda lösenordet som du använder för att komma åt ditt konto och för aktiviteter eller åtgärder som rör ditt lösenord.

 

3.4. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada till följd av obehörig åtkomst till ditt lösenord eller konto till följd av bristande efterlevnad av dessa villkor.

 

3.5. Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

 

3.6. Du får inte använda, som ett användarnamn, namnet på en annan person eller enhet eller något användarnamn som inte är lagligt tillgängligt för användning såsom (utan begränsning) ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter än Du utan lämpligt tillstånd, eller ett namn som annars är stötande, vulgärt eller obscent.

 

3.7. Vi har rätt att inaktivera användarnamn eller lösenord när som helst om du enligt vår rimliga åsikt inte har följt någon av bestämmelserna i dessa villkor.

 

3.8. Genom att skapa ett konto samtycker du till att Washare kan skicka meddelanden till dig via Cashare-appen, via e-post eller via SMS (SMS) som en del av den vanliga affärsverksamheten för plattformstjänsterna.

 

3.9. I vissa fall kan du bli ombedd att tillhandahålla bevis på din identitet för att få åtkomst till eller använda plattformstjänsterna eller för utförande av städtjänster till en kund, och du samtycker till att du kan nekas åtkomst till eller användning av plattformstjänsterna eller nekas tillstånd att tillhandahålla städtjänster om du vägrar att tillhandahålla bevis på identitet.

 

3.10. Vi kommer att använda din personliga information som du tillhandahåller oss för att:

 

tillhandahålla plattformstjänsterna; och

behandla betalningar till dig i enlighet med dessa villkor.

3.11. Vi kommer inte att ge dina personuppgifter till någon tredje part inklusive kunder som kommer att kunna kommunicera med dig via Cashare-appen för utförandet av städavtalet. I den mån kommer kunderna att ha begränsad tillgång till information och innehåll som visas på ditt konto.

 

3.12. För mer information om hur vi använder din personliga information, se vår sekretesspolicy på https://www.washare.com/privacy-policy/.

 

4                 Användargenererat innehåll och acceptabel användningspolicy

 

4.1. Om och där funktionerna i Cashare-appen tillåter kan du (via ditt konto) skicka in, ladda upp, publicera eller på annat sätt tillhandahålla feedback om kunder. Allt sådant innehåll som tillhandahålls av dig via ditt konto förblir din egendom. Genom att tillhandahålla detta innehåll till Washare samtycker du dock till att bevilja Washare en världsomspännande, evig, oåterkallelig, överförbar, royaltyfri licens, med rätt att underlicensiera, använda, kopiera, modifiera, skapa derivat av, distribuera, offentligt visa , offentligt utföra och på annat sätt utnyttja sådant innehåll i alla format och distributionskanaler som nu är kända eller hädanefter utformade (inklusive på tredjepartswebbplatser och tjänster), utan ytterligare meddelande till eller samtycke från dig, och utan krav på betalning till Du eller någon annan person eller enhet.

 

4.2. Vi förbehåller oss rätten att vägra att publicera sådant innehåll som tillhandahålls av dig (eller ta bort tidigare publicerat innehåll utan föregående meddelande) om det inte följer vår policy för godtagbar användning. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av ett sådant beslut att vägra att publicera (eller ta bort tidigare publicerat) innehåll som tillhandahålls av dig. Vi förbehåller oss också rätten att stänga ditt konto och / eller förbjuda dig från att kunna publicera användargenererat innehåll via Cashare-appen om du bryter mot villkoren i vår policy för acceptabel användning.

 

4.3. Du godkänner härmed och accepterar att Washare-appen innehåller en granskningsfunktion som, när den är aktiverad, tillåter kunder att lämna feedback om städtjänster som tillhandahålls av enskilda tjänsteleverantörer. Du bör notera att den här funktionen kanske inte har valts ut och kan ibland innehålla negativa recensioner och / eller feedback från kunder, som ligger utanför Washares kontroll. Visningar och åsikter som uttrycks av kunder är de som individen skickar det användargenererade innehållet, inte de från Washare och vi tar inget ansvar för sådant användargenererat innehåll. Om du finner att användargenererat innehåll på Washare- eller Cashare-apparna på något sätt är stötande, obscent, ärekränkande, rasistiskt, skadligt, felaktigt, olagligt, olagligt eller vilseledande på något sätt, vänligen meddela oss genom att mejla oss på info @ washare.com med ämnesrubriken “Stötande innehåll”. Vid mottagandet av ditt klagomål kan vi ta bort, ändra eller blockera åtkomst till det användargenererade innehållet som klagas över.

 

4.4. I enlighet med tillämplig lag kan Washare, men inte vara skyldig att, granska, övervaka eller ta bort sådant innehåll efter Washares eget gottfinnande och när som helst och av någon anledning utan förvarning till dig.

 

  1. Tredjeparts App Store-tjänster

 

Apple Inc. och Google Inc. (och / eller deras tillämpliga internationella dotterbolag och dotterbolag) kommer att vara tredjepartsmottagare till dessa villkor om du öppnar plattformstjänsterna med en applikation utvecklad för Apple iOS- eller Android-drivna mobila enheter. Dessa tredjepartsmottagare är inte ansvariga för tillhandahållande eller support av tjänster som är tillgängliga via Cashare-appen. Din tillgång till plattformstjänsterna med dessa enheter är föremål för de villkor som anges i tillämpliga tredjepartsmottagares användarvillkor.

 

  1. Uppsägning av ditt konto

 

6.1. Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart efter varsel, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken som helst anledning enligt vårt eget och absoluta gottfinnande, inklusive om du bryter mot dessa villkor. Uppsägning av ditt konto innebär att du inte kommer att kunna använda eller komma åt de plattformstjänster som erbjuds via Cashare-appen. Efter upphörande upphör din rätt att få tillgång till plattformstjänsterna omedelbart och värdet av plånboken i ditt konto kommer att återlämnas till ditt bankkonto som anges i avsnitt 3.2 minus:

 

alla belopp som vi har rätt att behålla eller dra av i enlighet med dessa villkor inklusive under klausulerna 12 och 14; och

ett rimligt avdrag för våra administrationskostnader för att stänga ditt konto.

6.2. Om du vill avsluta ditt konto kan du göra det när som helst, förutsatt att du vid den tidpunkten inte har några ”live” bokningar och / eller ofullständiga rengöringskontrakt.

 

6.3. Alla bestämmelser i dessa villkor som enligt sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive ägarbestämmelser, ansvarsfriskrivning, skadestånd och begränsningar av ansvar.

 

6.4. Vår rätt att säga upp ditt konto enligt 6.1 påverkar inte dina lagstadgade rättigheter inklusive Equality Act 2010.

 

  1. Tillhandahållandet av plattformstjänsterna

 

7.1. Washare tillhandahåller plattformstjänsterna till dig. Plattformstjänsterna inkluderar:

 

Acceptera, som din avslöjade agent, bokningar som begärs av kunder i enlighet med dessa villkor och därmed ge upphov till ett städavtal mellan dig och den relevanta kunden på de villkor som anges i klausul 8, men utan att det påverkar Washares rättigheter efter eget gottfinnande och som din agent att de

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ditt städavtal med kunden och ditt utförande av städtjänsterna

 

A        din Status

 

8.1. Washare tillhandahåller inte tvätt, strykning eller andra liknande tjänster och utför inte städtjänsterna. Washare tillhandahåller en teknikplattform som gör det möjligt för registrerade tjänsteleverantörer och kunder att tillhandahålla respektive ta emot tjänster inklusive tvätt och strykning genom ett vidare städavtal mellan en tjänsteleverantör och en kund.

 

8.2. Rengöringstjänsterna tillhandahålls av dig enligt det städavtal som är mellan dig och kunden genom din användning av plattformstjänsterna.

 

8.3. Washare är inte part i städavtalet och fungerar som ett avslöjat ombud för dig när du kommunicerar ditt avtal om att ingå ett städavtal med relevant kund. Ingenting i dessa villkor ska utgöra oss och dig som partner, samägare eller delägare.

 

8.4. Du erkänner att alla städtjänster tillhandahålls av dig som en oberoende tredjepartsentreprenör som inte är anställd av Washare och inte heller är du en “arbetare” i den mening som avses i avsnitt 230 (3) (b) i Employment Rights Act 1996, arbetstidsföreskrifterna 1998, inte heller den nationella minimilönelagen 1998 eller på annat sätt och du samtycker till att skada oss och hålla oss skadliga för eventuellt ansvar som uppstår till följd av anställningsrelaterade anspråk eller anspråk baserade på arbetstagarstatus (inklusive rimliga kostnader och kostnader) anförda av dig i samband med tillhandahållandet av städtjänsterna. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för fullgörande av all mervärdesskatt, inkomstskatt och nationell försäkringsavgiftsskuld (tillsammans ”skatter”) som uppstår till följd av din utföring av städtjänsterna och under alla städavtal som du har ingått med någon kund. och samtycker till att skada oss och hålla oss skadliga med avseende på sådana skatter och mot alla rimliga kostnader, utgifter och alla böter, böter eller räntor som uppkommit eller betalas av oss i samband med skatterna. Vi kan uppfylla ovanstående ersättningar (helt eller delvis) genom avdrag från alla betalningar som du betalar enligt dessa villkor.

 

8.5. Du erkänner och håller med om att:

 

möjligheter att tillhandahålla städtjänster och att ingå städavtal med kunder som görs tillgängliga via Cashare-appen erbjuds till flera tjänsteleverantörer, varav några eller alla kan vara inom ditt lokala område, och ingen miniminivå eller faktiskt något utnyttjande av din städning Tjänster garanteras;

 

Du är inte skyldig att utföra några städtjänster och du måste inte heller acceptera någon möjlighet att tillhandahålla städtjänster förutom att du måste fullgöra dina skyldigheter enligt de individuella städavtal som du har ingått med kunder;

 

användningen av din utrustning i kommersiellt syfte att utföra rengöringskontrakt kan ogiltigförklara tillverkarens eller andra garantier på utrustningen och den används på egen risk; och

 

Washare är inte skyldigt att verifiera identiteten eller på annat sätt undersöka eller utföra bakgrundskontroller av någon kund och att du ensam ansvarar för din fysiska och mentala säkerhet och säkerhet i samband med någon interaktion med någon kund.

 

B Utförande av städtjänster

 

8.6. På dagen för ditt godkännande av dessa villkor och vid varje tillfälle du slutar ett städavtal, representerar du, garanterar och åtar dig oss och godkänner att:

 

Du kommer att utföra de städtjänster som krävs enligt varje städavtal med all skicklighet, omsorg och uppmärksamhet;

Du kommer att förbli lugn, artig och artig mot alla kunder och kommer att utföra alla städtjänster på ett sätt som inte orsakar störningar, irritation eller olägenhet för andra i den omgivande miljön eller omgivningen, vare sig i ett bostadsområde eller på annat sätt;

Du har den skicklighet, erfarenhet och all nödvändig utrustning som krävs för att korrekt utföra de städtjänster som krävs enligt varje städavtal;

Du är ensam ansvarig för tillhandahållandet och underhållet av all utrustning som krävs för att utföra ett rengöringskontrakt och att förlust eller skada på sådan utrustning sker på din egen bekostnad;

Du tillåter inte någon tredje part att utföra eller utföra någon del av städtjänsten för dina räkning;

Du kommer inte, när du tillhandahåller städtjänsterna, orsaka olägenheter, irritationer, besvär eller egendomsskador, vare sig för kunden eller någon annan part;

Du kommer att ge kunden en rimlig tid att inspektera alla kläder som du har rengjort innan de måste lämna sin insamlingsplats (om de hämtar sina kläder i enlighet med städavtalet) eller du deras lokaler (om deras kläder tappas av dig);

Du kommer omedelbart att meddela oss om eventuella klagomål som du får från en kund eller annan tredje part i samband med städtjänsterna genom att mejla oss på [email protected];

Du kommer att fullgöra alla dina skulder till skatter som uppstår på grund av att du utför städavtal i enlighet med kraven i Eng

 

Coming Soon