Upphovsrätt och immateriella rättigheter

 

På Washare respekterar och erkänner vi upphovsrättsliga och immateriella rättigheter och rättigheter i alla jurisdiktioner och både juridiska, moraliska, naturliga och andra rättigheter för individer som härrör från immateriella rättigheter.

På Washare strävar vi efter fullständig efterlevnad av immateriella rättigheter och strävar efter att producera och stödja originalinnehåll och processer som är unika för Washare utan att kränka andra personers (både naturliga och juridiska) rättigheter.

Washare eller dess dotterbolag och behållna ombud förbehåller sig rätten att förfölja alla åtgärder som är tillåtna enligt lag för brott mot dess upphovsrätt och immateriella rättigheter mot någon person (både naturlig och juridisk) i den utsträckning som lagen tillåter.

Washare förväntar sig att dess tjänstanvändare och andra respekterar sina upphovsrätt och immateriella rättigheter. Se avsnitt 13, 20 och 21 i Washares användarvillkor (som kan kompletteras eller ändras då och då) för en beskrivning av Washares allmänna ståndpunkt angående dess upphovsrätt och immateriella rättigheter.

På samma sätt, om du anser att Washare har åsidosatt dina upphovsrätt eller immateriella rättigheter, vänligen kontakta Washare för att fastställa grunden för ditt påstående. Washare kommer att försöka svara snabbt på påståenden om intrång i immateriella rättigheter.

Coming Soon