Regulamin Cashare

Zasady i Warunki

GOTÓWKA

WYKONAWCZE PODSUMOWANIE REGULAMINU GOTÓWKI

To jest podsumowanie warunków obowiązujących usługodawców korzystających z aplikacji cashare. Nie powinno zastępować przeczytania pełnej wersji poniżej.

Jesteśmy Washare Limited, spółką zarejestrowaną w Anglii i Wales pod numerem 11638614, z siedzibą pod adresem Berkeley Square House, Berkeley Square, Londyn, W1J 6BD, Wielka Brytania. Odtąd nazywamy nas „My”, „Nas” lub „Washare”. Z zastrzeżeniem rejestracji jesteś „Dostawcą usług” lub „Ty”.

Obsługujemy aplikację mobilną cashare, aplikację mobilną washare oraz stronę internetową www.washare.com, za pośrednictwem której możesz wyrazić zgodę na świadczenie usług prania, prasowania i innych usług klientom zewnętrznym.

Jesteśmy odpowiedzialni za: (i) zapewnienie platformy, za pośrednictwem której mogą Państwo przyjmować zamówienia na usługi sprzątania od klientów; (ii) prowadzenie ewidencji rezerwacji; oraz (iii) otrzymywanie informacji zwrotnych, pytań i skarg związanych z przyjętymi rezerwacjami i zajmowanie się nimi i zgodnie z niniejszymi Warunkami są wyznaczeni jako Twój przedstawiciel handlowy do tego celu. Będziemy pobierać płatności od Klientów w Twoim imieniu, a pomyślne otrzymanie przez nas płatności od Klientów spłaci ich dług wobec Ciebie. Następnie zapłacimy Ci to bezpośrednio po potrąceniu wszelkich należnych nam opłat od Ciebie.

Jesteś odpowiedzialny za usługi sprzątania, które świadczysz klientom, a umowa na te usługi sprzątania jest zawarta między tobą a klientem. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klientów za usługi sprzątania, które otrzymują od Ciebie. Zgadzasz się, że twój związek z nami i klientem jest niezależnym wykonawcą będącym stroną trzecią i żadne postanowienie niniejszych Warunków nie uczyni Cię pracownikiem, pracownikiem, agentem lub partnerem Nas lub jakiegokolwiek Klienta i nie będziesz się za takiego uważać.

Masz wobec nas szereg zobowiązań w zamian za otrzymywanie usług platformy. Są one szczegółowo opisane w pełnej wersji poniżej, ale niektóre z nich są następujące:

 1. Zgadzasz się uiścić wszystkie obowiązujące opłaty (w tym naszą prowizję).
 2. Zgadzasz się świadczyć usługi sprzątania z należytą starannością, umiejętnościami i uwagą.
 • Posiadasz cały niezbędny sprzęt wymagany do wykonywania Usług Sprzątania, a sprzęt ten ma odpowiedni standard i jest przez cały czas odpowiednio konserwowany.
 1. Posiadasz przez cały czas odpowiednią ochronę ubezpieczeniową na świadczenie usług sprzątania.
 2. Spłacisz wszystkie swoje zobowiązania podatkowe wynikające z wykonywania usług sprzątania zgodnie z wymogami prawa angielskiego.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że je rozumiesz, zanim skorzystasz z usług platformy i / lub zaoferujesz świadczenie usług sprzątania za pośrednictwem aplikacji Cashare, ponieważ będą one miały zastosowanie do twoich relacji z Washare i klientami. Niniejsze Warunki ograniczają między innymi naszą odpowiedzialność wobec Ciebie w pewnych okolicznościach (szczegóły w klauzuli 9 poniżej). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z usług platformy ani świadczyć usług sprzątania klientom.

Istnieją inne warunki, które mogą Cię dotyczyć: pamiętaj, że korzystanie z aplikacji Cashare podlega również naszym Ogólnym warunkom korzystania z aplikacji i Strony internetowej oraz naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z aplikacji Cashare, potwierdzasz, że akceptujesz te dodatkowe warunki i zasady oraz zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z tymi dodatkowymi warunkami i zasadami, nie możesz korzystać z aplikacji Cashare.

Niniejsze Warunki mogą się zmieniać od czasu do czasu i jest to aktualna wersja dostępna w aplikacji Cashare, która będzie miała zastosowanie do Usług Sprzątania, gdy zaakceptujesz Rezerwację.

Powiadomimy Cię o zmianach w niniejszych Warunkach pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji konta u nas. Do Ciebie należy powiadomienie nas o wszelkich zmianach w wybranym przez Ciebie adresie e-mail – jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], a chętnie pomożemy.

PEŁNA WERSJA WARUNKÓW GOTÓWKOWYCH

 1. Definicje
  • Kiedy w niniejszych Warunkach zostaną użyte następujące słowa pisane wielkimi literami, będą one miały następujące znaczenie:

Konto: konto elektroniczne utworzone przez Ciebie w celu zarejestrowania Twojego dostępu do Usług Platformy.

Rezerwacja: rezerwacja dokonana przez Klienta w aplikacji Washare na usługi sprzątania.

Aplikacja Cashare: nasza aplikacja mobilna o nazwie „Cashare”, w ramach której zarejestrowane i zatwierdzone przez nas osoby tworzą pulę Usługodawców, którzy mogą wyrazić zgodę na świadczenie Usług Sprzątania Klientom.

Opłaty: ma znaczenie podane w punkcie 1.

Umowa o sprzątanie: umowa, którą będziesz mieć z klientem na usługi sprzątania, zawarta przez Ciebie za pośrednictwem aplikacji Cashare (poprzez nas działającego jako Twój agent) i przez klienta za pośrednictwem aplikacji Washare.

Usługi sprzątania: usługi wymienione w formularzu rezerwacji dostępnym od czasu do czasu w aplikacji Washare (w tym na przykład pranie i prasowanie) i świadczone przez Ciebie, jako Usługodawcę, Klientom zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Klient: osoba trzecia będąca konsumentem zarejestrowana w naszej aplikacji Washare, z którą możesz zawrzeć jedną lub więcej Umów o sprzątanie za pośrednictwem Cashare.

Usługi Platformy: usługi świadczone okresowo przez Washare na rzecz Ciebie na mocy niniejszych Warunków, w tym: (i) udostępnienie platformy, za pośrednictwem której możesz przyjmować prośby o Usługi Sprzątania od Klientów; (ii) prowadzenie ewidencji Rezerwacji; (iii) działanie jako Twój agent w celu otrzymywania i rozpatrywania opinii, pytań i skarg związanych z Rezerwacjami; oraz (iv) działanie jako Twój agent w celu pobierania płatności za Usługi Sprzątania od Klientów.

Usługodawca: osoba zarejestrowana w aplikacji Cashare w celu świadczenia usług sprzątania w ramach umowy o sprzątanie.

Warunki: niniejsze warunki mające zastosowanie do Usługodawców korzystających z Aplikacji Cashare, okresowo przez nas zmieniane.

Portfel: cyfrowy portfel przypisany do Twojego Konta, na który Washare może przelać należne Ci opłaty i od którego mogą zostać potrącone kary lub inne opłaty należne Washare.

Washare App: nasza aplikacja mobilna o nazwie „Washare”, za pośrednictwem której Klienci mogą zamówić i zarezerwować usługi sprzątania.

 • Kiedy używamy w niniejszych Warunkach słów „pisanie”, będzie to obejmować wiadomości e-mail i powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Cashare.
 • W niniejszych Warunkach słowa „w tym” i „obejmuje” oznaczają „w tym między innymi”.
 1. Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy zakres Usług Platformy. Produkty lub usługi dostępne w ramach Usług Platformy mogą być źle wycenione, mogą być niedokładne lub niedostępne, a ponadto możemy napotkać opóźnienia w aktualizowaniu informacji dotyczących Usług Platformy oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych lub platformach, w tym w aplikacji Washare. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Użytkownik wyraźnie zgadza się, że jakakolwiek oferta możliwości dostarczenia produktu lub usługi Klientowi nie stanowi oferty prawnej mogącej pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Ta sekcja „Dostępność, błędy i nieścisłości” nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

 1. Twoje konto i wykorzystanie danych osobowych
  • Aby korzystać z usług platformy lub uzyskać do nich dostęp, należy utworzyć i zarejestrować konto za pośrednictwem aplikacji Cashare. Aby założyć konto, musisz mieć co najmniej 18 lat.
  • Rejestracja konta wymaga podania do Washare pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu komórkowego, a także co najmniej jednej ważnej metody otrzymywania płatności za pomocą rachunku bankowego prowadzonego w brytyjskim banku. Zgadzasz się dostarczać i utrzymywać dokładne, kompletne i aktualne informacje na swoim Koncie. Brak utrzymania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji o Koncie może skutkować brakiem dostępu do Usług Platformy i ich używania lub zamknięciem Konta Washare. O ile Washare nie zezwoli inaczej na piśmie, możesz posiadać tylko jedno Konto. Nie możesz upoważniać osób trzecich do korzystania ze swojego konta.
  • Twoje Konto będzie dostępne poprzez wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika oraz hasło wybrane przez Ciebie podczas tworzenia Konta. Możesz od czasu do czasu zmienić swoje hasło w dogodnym dla siebie czasie. Zawsze jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do swojego Konta oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu do Twojego hasła lub Konta w wyniku nieprzestrzegania niniejszych Warunków.
  • Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.
  • Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu ani żadnej nazwy użytkownika, która nie jest legalnie dostępna do użytku, takich jak (bez ograniczeń) nazwa lub znak towarowy, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Bez odpowiedniego upoważnienia lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.
  • Mamy prawo do zablokowania dowolnej nazwy użytkownika lub hasła w dowolnym momencie, jeśli, według naszej uzasadnionej opinii, nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.
  • Tworząc Konto, zgadzasz się, że Washare może wysyłać Ci powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Cashare, e-mailem lub wiadomościami tekstowymi (SMS) w ramach normalnej działalności biznesowej Usług Platformy.
  • W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Usług Platformy lub w celu wykonania Usług sprzątania na rzecz Klienta, i zgadzasz się, że możesz odmówić dostępu do Usług Platformy lub z nich korzystać lub odmówić zgody na świadczyć usługi sprzątania, jeśli odmówisz przedstawienia dowodu tożsamości.
  • Wykorzystamy Twoje dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w celu: świadczyć Usługi Platformy; i przetwarzać płatności na Państwa rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami.
  • Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej, w tym Klientom, którzy będą mogli komunikować się z Tobą za pośrednictwem aplikacji Cashare w celu wykonania umowy sprzątania. W tym zakresie Klienci będą mieli ograniczony dostęp do informacji i treści znajdujących się na Twoim Koncie.
  • Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności pod adresem https://www.washare.com/privacy-policy/.
 2. Zasady dotyczące treści generowanych przez użytkowników i dopuszczalnego użytkowania
  • Jeśli i gdzie pozwala na to funkcjonalność aplikacji Cashare, możesz (za pośrednictwem swojego konta) przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać informacje zwrotne o Klientach. Wszelkie takie treści dostarczone przez Ciebie za pośrednictwem Twojego Konta pozostają Twoją własnością. Jednak przekazując Washare tę zawartość, zgadzasz się udzielić Washare światowej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od tantiem licencji, z prawem do udzielania pod licencji, używania, kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania , publicznie wykonywać i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać takich treści we wszystkich formatach i kanałach dystrybucji znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych (w tym w witrynach i usługach osób trzecich), bez dalszego powiadamiania lub zgody Użytkownika oraz bez wymogu zapłaty na rzecz Ty lub inna osoba lub podmiot.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji wszelkich dostarczonych przez Ciebie treści (lub usunięcia wcześniej opublikowanych treści bez powiadomienia), jeśli nie są one zgodne z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji o odmowie publikacji (lub usunięciu wcześniej opublikowanych) treści dostarczonych przez Ciebie. Zastrzegamy sobie również prawo do zamknięcia konta i / lub zablokowania możliwości publikowania treści generowanych przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji Cashare, jeśli naruszysz warunki naszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.
  • Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że aplikacja Washare zawiera funkcję przeglądania, która po włączeniu umożliwia Klientom przesyłanie opinii na temat Usług sprzątania świadczonych przez poszczególnych Usługodawców. Należy pamiętać, że nie można zrezygnować z tej funkcji i od czasu do czasu może ona zawierać negatywne recenzje i / lub opinie klientów, na które Washare nie ma wpływu. Poglądy i opinie wyrażane przez Klientów dotyczą poszczególnych osób przesyłających treści tworzone przez użytkowników, a nie Washare i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie treści tworzone przez użytkowników. Jeśli jednak uznasz, że jakiekolwiek treści generowane przez użytkowników w aplikacjach Washare lub Cashare są w jakikolwiek sposób obraźliwe, obsceniczne, zniesławiające, rasistowskie, szkodliwe, niedokładne, niezgodne z prawem, nielegalne lub wprowadzające w błąd w jakikolwiek sposób, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres [email protected] z tematem „Kontrowersyjna treść”. Po otrzymaniu Twojej skargi możemy usunąć, zmienić lub zablokować dostęp do treści generowanych przez użytkowników, których dotyczy skarga.
  • Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Washare może, ale nie jest zobowiązane, przeglądać, monitorować lub usuwać takie treści według własnego uznania, w dowolnym czasie iz dowolnego powodu, bez powiadomienia.
 3. Usługi App Store stron trzecich

Apple Inc. i Google Inc. (i / lub ich odpowiednie międzynarodowe spółki zależne i stowarzyszone) będą zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Warunków, jeśli uzyskasz dostęp do Usług Platformy za pomocą aplikacji opracowanej odpowiednio dla urządzeń mobilnych z systemem Apple iOS lub Android. Ci beneficjenci będący osobami trzecimi nie są odpowiedzialni za świadczenie ani wsparcie jakichkolwiek usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji Cashare. Twój dostęp do Usług Platformy za pomocą tych urządzeń podlega warunkom określonym w odpowiednich warunkach świadczenia usług przez beneficjenta będącego stroną trzecią.

 1. Zamknięcie konta
  • Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje Konto natychmiast po wypowiedzeniu, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego i całkowitego uznania, w tym w przypadku naruszenia niniejszych Warunków. Zamknięcie konta oznacza, że ​​nie będziesz mógł korzystać z usług platformy oferowanych za pośrednictwem aplikacji Cashare ani uzyskiwać do nich dostępu. Po wypowiedzeniu Twoje prawo do dostępu do Usług Platformy natychmiast wygaśnie, a wartość Portfela na Twoim Koncie zostanie zwrócona na Twoje konto bankowe podane zgodnie z punktem 3.2 pomniejszone o: wszelkie kwoty, które jesteśmy uprawnieni do zatrzymania lub odliczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym na podstawie klauzul 12 i 14; i rozsądne potrącenie naszych kosztów administracyjnych za zamknięcie Twojego konta.
  • Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz to zrobić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że w tym czasie nie masz żadnych „aktualnych” rezerwacji i / lub niekompletnych kontraktów na sprzątanie.
  • Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowań i ograniczeń odpowiedzialności.
  • Nasze prawo do zamknięcia Twojego Konta zgodnie z 6.1 pozostaje bez uszczerbku dla Twoich ustawowych praw, w tym Equality Act 2010.
 2. Świadczenie usług Platformy

Washare świadczy Ci Usługi Platformy. Usługi platformy obejmują:

 1. Przyjmowanie, jako ujawnionego przedstawiciela, Rezerwacji żądanych przez Klientów zgodnie z niniejszymi Warunkami, co prowadzi do zawarcia Umowy Sprzątania między Tobą a odpowiednim Klientem na warunkach określonych w punkcie 8, ale bez uszczerbku dla praw Washare według jej wyłącznego i absolutnego uznania i jako Twój agent do odrzucenia takiej prośby i / lub anulowania zaakceptowanej Rezerwacji;
 2. Monitorowanie postępu umowy sprzątania zarezerwowanej za pośrednictwem aplikacji Cashare poprzez wprowadzanie danych przez Ciebie;
 • Prowadzenie ewidencji Rezerwacji; i
 1. Otrzymywanie i rozpatrywanie opinii, pytań i skarg związanych z Rezerwacjami przyjętymi w Twoim imieniu i jako Twój agent przez Washare.
 2. Twoja umowa na sprzątanie z klientem i Twoje wykonanie usług sprzątania
  • Twój stan
   • Washare nie jest dostawcą usług prania, prasowania ani innych podobnych usług i nie wykonuje usług sprzątania. Washare zapewnia platformę technologiczną, która umożliwia zarejestrowanym Usługodawcom i Klientom odpowiednio świadczenie i otrzymywanie usług, w tym pranie i prasowanie, w ramach umowy dotyczącej dalszego sprzątania zawartej między Usługodawcą a Klientem.
   • Usługi sprzątania są świadczone przez Ciebie na podstawie Umowy o sprzątanie zawartej między Tobą a Klientem poprzez korzystanie z Usług Platformy.
   • Washare nie jest stroną umowy o sprzątanie i działa jako jawny agent w Twoim imieniu, przekazując Twoją zgodę na zawarcie umowy o sprzątanie z odpowiednim Klientem. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza nas i Ciebie jako partnerów, współwłaścicieli lub współwłaścicieli.
   • Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie Usługi Sprzątania są świadczone przez Ciebie jako niezależnego wykonawcę będącego stroną trzecią, który nie jest zatrudniony przez Washare ani nie jesteś „Pracownikiem” w rozumieniu któregokolwiek z sekcji 230 (3) (b) Ustawy o prawach pracy z 1996 roku, Przepisy dotyczące czasu pracy z 1998 r., lub ustawa o krajowej płacy minimalnej z 1998 r. lub w inny sposób i zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z wszelkich roszczeń związanych z zatrudnieniem lub roszczeń związanych ze statusem pracownika (w tym rozsądnych kosztów i wydatków) wniesione przez Ciebie w związku ze świadczeniem Usług Sprzątania. Zgadzasz się, że będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za uregulowanie wszystkich zobowiązań z tytułu podatku od wartości dodanej, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne (łącznie „podatki”) wynikających z wykonania przez Ciebie Usług sprzątania oraz w ramach wszystkich Umów sprzątania zawartych przez Ciebie z dowolnym Klientem i zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie takie Podatki oraz przed wszystkimi uzasadnionymi kosztami, wydatkami i wszelkimi karami, grzywnami lub odsetkami poniesionymi lub należnymi przez nas w związku z Podatkami. Możemy zaspokoić powyższe odszkodowania (w całości lub w części) poprzez odliczenie od wszelkich płatności należnych Państwu na podstawie niniejszych Warunków.
   • Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:
 1. możliwości świadczenia Usług Sprzątania i zawierania Umów Sprzątania z Klientami udostępnionymi za pośrednictwem Aplikacji Cashare są oferowane wielu Usługodawcom, z których niektórzy lub wszyscy mogą znajdować się w Twojej okolicy, bez minimalnego poziomu lub jakiegokolwiek wykorzystania Twojego Sprzątania Usługi są gwarantowane;
 2. Nie musisz wykonywać żadnych Usług Sprzątania ani nie musisz akceptować żadnej możliwości świadczenia Usług Sprzątania, z wyjątkiem tego, że musisz wypełniać swoje zobowiązania wynikające z poszczególnych Umów Sprzątania zawartych przez Ciebie z Klientami;
 • Użytkowanie Twojego sprzętu do celów komercyjnych, czyli wykonywania kontraktów na sprzątanie, może spowodować unieważnienie jakiejkolwiek gwarancji producenta lub innej gwarancji na ten sprzęt i jest ono używane na własne ryzyko; i
 1. Washare nie jest zobowiązane do weryfikowania tożsamości ani w żaden inny sposób do badania lub przeprowadzania jakichkolwiek kontroli przeszłości jakiegokolwiek Klienta i że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo i ochronę w odniesieniu do wszelkich interakcji z jakimkolwiek Klientem.
  • Wykonywanie usług porządkowych
   • W dniu akceptacji niniejszych Warunków i za każdym razem, gdy zawierasz Umowę o sprzątanie, oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się wobec nas oraz zgadzasz się, że:
 1. Będziesz wykonywać Usługi Sprzątania wymagane w ramach każdej Umowy Sprzątania z należytą wprawą, troską i uwagą;
 2. Zachowasz spokój, uprzejmość i uprzejmość wobec każdego Klienta i będziesz wykonywać wszystkie Usługi Sprzątania w sposób, który nie będzie przeszkadzał, dokuczał lub uciążliwy dla innych w otaczającym środowisku lub w pobliżu, czy to w dzielnicy mieszkalnej, czy w inny sposób;
 • Posiadasz wymagane umiejętności, doświadczenie i cały sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania Usług Sprzątania wymaganych w ramach każdej Umowy Sprzątania;
 1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i konserwację całego sprzętu wymaganego do wykonania umowy czyszczenia i za wszelkie straty lub uszkodzenia takiego sprzętu na własny koszt;
 2. Nie zezwalasz żadnej stronie trzeciej na wykonywanie lub wykonywanie jakiejkolwiek części Usług sprzątania w Twoim imieniu;
 3. Świadcząc Usługi Sprzątania, nie będziesz powodować uciążliwości, irytacji, niedogodności ani szkód majątkowych, zarówno dla Klienta, jak i jakiejkolwiek innej strony;
 • Zapewnisz klientowi rozsądny okres na sprawdzenie wszystkich wyczyszczonych przez Ciebie ubrań, zanim będą one zobowiązane do opuszczenia punktu odbioru (jeśli zgodnie z Umową o sprzątanie odbiorą swoje ubrania) lub swojej siedziby (jeśli zgodnie z Umową na sprzątanie, ich ubrania zostaną upuszczone) przez Ciebie);
 • Natychmiast powiadomisz nas o wszelkich skargach, które otrzymasz od Klienta lub innej strony trzeciej w związku z Usługami sprzątania, wysyłając e-mail na adres [email protected];
 1. Spłacisz wszystkie swoje zobowiązania z tytułu Podatków wynikających z wykonywania Kontraktów Sprzątania zgodnie z wymogami prawa angielskiego;
 2. Uzyskasz i utrzymasz odpowiednią ochronę ubezpieczeniową w celu świadczenia usług sprzątania; i
 3. Po zawarciu umowy sprzątania z klientem, zgadzasz się nie zawierać żadnych ustaleń dotyczących świadczenia równoważnych lub podobnych usług z tym klientem, poza aplikacją Cashare.
  • Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zabrania Państwu angażowania się, troszczenia się lub posiadania jakiegokolwiek interesu finansowego w jakimkolwiek charakterze w jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej, handlowej, zawodowej w okresie obowiązywania niniejszych Warunków lub po ich wygaśnięciu, pod warunkiem, że taka działalność nie powoduje naruszenia jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków.
  • Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, w szczególności klauzul od 8.B.6 (i) do 8.B.6 (xi) powyżej, będziesz mieć kontrolę nad sposobem, w jaki Usługi sprzątania są świadczone Klientowi.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności – przeczytaj uważnie
  • Z zastrzeżeniem punktu 9.2, maksymalna łączna odpowiedzialność Washare wobec Ciebie na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, czy to w umowie, czynach niedozwolonych (w tym zaniedbania), naruszeniu ustawowego obowiązku czy w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy 100 GBP. Ponadto Washare nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec Ciebie (z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób) za:
 5. wszelkie straty lub uszkodzenia mienia Twojej lub innej osoby w związku z wykonywaniem przez Ciebie Usług Sprzątania lub jakiejkolwiek Rezerwacji zaakceptowanej przez Washare w Twoim imieniu;
 6. każda rezerwacja anulowana przez Klienta (inna niż określona w punkcie 13);
 • wszelkie straty, szkody, koszty, wydatki lub odpowiedzialność poniesiona przez kogokolwiek innego niż Ty w związku z korzystaniem z Aplikacji Cashare;
 1. jakąkolwiek utratę dochodów lub zysków, utratę kontraktów, utratę możliwości, utratę biznesu lub wartości firmy lub inne straty niematerialne lub jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w jakikolwiek sposób (nawet jeśli Washare został poinformowany przez Ciebie o możliwość takiej utraty lub uszkodzenia); lub
 2. wszelkie inne straty, szkody, koszty, wydatki lub odpowiedzialność, które ponosisz w związku z Usługami Platformy, z wyjątkiem przypadków, w których Washare nie wykona swoich zobowiązań wobec Ciebie z takim stopniem umiejętności i staranności, jakiego racjonalnie i normalnie oczekuje się od sumienny i profesjonalny dostawca usług podobnych do Usług Platformy.
 3. Zgadzasz się, że ograniczenia określone w niniejszym punkcie 9.1 są uczciwe i rozsądne, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że aplikacja Cashare i Usługi platformy są świadczone Tobie bezpłatnie oraz że Washare otrzyma opłatę tylko w przypadku, gdy Ty zawrzeć i wykonać kontrakt na sprzątanie.
  • Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Washare za oszustwo, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez jej zaniedbanie lub umyślne zaniedbanie lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność w zakresie, w jakim nie można jej wykluczyć ani ograniczyć na mocy prawa.
 4. Prawo właściwe
  • Niniejsze Warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.
  • Wszelkie spory, roszczenia lub kwestie sporne wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych w klauzuli 14.1, w którym to przypadku postanowienia pozostałej części klauzuli 14 stosuje się w pierwszej kolejności.
 5. Płatność i potrącenia z płatności
  • Wykonanie umowy na sprzątanie uprawnia Cię do otrzymania od klienta płatności w wysokości wyszczególnionej w aplikacji Cashare w momencie akceptacji przez Ciebie odpowiedniej umowy na sprzątanie („Opłaty”). Po wykonaniu przez Ciebie usług sprzątania w ramach umowy sprzątania, ułatwimy Ci odbiór Opłat w imieniu klienta jako ujawniony agent płatności dla klienta i jako ujawniony agent windykacyjny dla Ciebie.
  • Wpłata Opłat do Twojego Portfela w sposób opisany w punkcie 11.1 będzie traktowana tak samo, jak płatność dokonana bezpośrednio na Twój rachunek przez Klienta. Opłaty i płatności Opłat będą obejmować obowiązujące podatki (w tym VAT), za które Użytkownik może być zobowiązany, jeśli jest to wymagane przez prawo. Płatność zostanie dokonana z Twojego Portfela na Twoje konto bankowe nie później niż 14 dni od późniejszego zakończenia wykonania odpowiedniej Umowy o sprzątanie i otrzymania środków od Klienta (z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego punktu 11) i jest ostateczna i bezzwrotne, chyba że Washare zdecyduje inaczej, działając rozsądnie.
  • W stosunkach między Tobą a Washare, Washare zastrzega sobie prawo do ustalania, usuwania i / lub zmiany Opłat za dowolne lub wszystkie Usługi Platformy i / lub Usługi Sprzątania w dowolnym momencie według własnego uznania Washare. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że opłaty mogą ulegać znacznym wahaniom w okresach wysokiego lub niskiego popytu ze strony Klientów, ogólnie lub w jakimkolwiek określonym obszarze geograficznym.
  • W zamian za świadczenie Użytkownikowi Usług Platformy i umożliwienie nam zawarcia Umów Sprzątania, będziemy uprawnieni do opłaty („Opłata za mycie”), jak określono poniżej.
  • Opłata za Washare będzie kwotą równą 25% ceny zapłaconej przez Klienta za Usługi Sprzątania w ramach każdej Umowy Sprzątania i zostanie odjęta od tej kwoty przez Washare przed zapłaceniem Ci Opłat. Kwota netto wyświetlana jako należne Ci opłaty jest pokazana w aplikacji Cashare w momencie zawarcia umowy na sprzątanie.
  • Prowadzimy system depozytowy w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w punkcie 12 lub 14 i jesteś nam winien pieniądze. Aby utworzyć depozyt, będziemy odejmować 10,00 GBP od każdej płatności na rzecz Ciebie, do momentu, aż zatrzymamy łącznie 100,00 GBP Twojego depozytu. Depozyt ten będzie widoczny jako oddzielne saldo kredytu w Twoim Portfelu. Przyjmujesz do wiadomości, że
 • możemy wykorzystać część lub całość tego depozytu na jakąkolwiek odpowiedzialność, którą możesz mieć, gdy mają zastosowanie okoliczności opisane w punktach 12 lub 14; oraz
 • Będziemy odejmować 10,00 GBP z przyszłych płatności Opłat na rzecz Ciebie, dopóki saldo Twojego depozytu nie osiągnie ponownie 100,00 GBP.
  • Kaucja zostanie zwrócona, gdy zakończysz rejestrację jako Usługodawca w aplikacji Cashare lub gdy taka rejestracja zostanie zakończona, pomniejszona o wszelkie kwoty należne nam w związku z Twoją odpowiedzialnością określoną w punktach 12 lub 14
 1. Opóźnienie lub anulowanie Rezerwacji przez Ciebie
  • Możesz anulować Umowę o sprzątanie w ciągu pięciu (5) minut od dokonania Rezerwacji przez Klienta. Jeśli anulujesz umowę o sprzątanie po tym okresie, zostaniesz obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 3,00 GBP, którą należy zapłacić klientowi. Nie możesz anulować umowy sprzątania po otrzymaniu przedmiotów, które są przedmiotem usług sprzątania.
  • Jeśli nie zaakceptujesz przedmiotów do czyszczenia lub nie odbierzesz przedmiotów do czyszczenia od Klienta (jeśli dotyczy) w ciągu jednej (1) godziny od wymaganego czasu ich dostawy lub odbioru (jeśli dotyczy), zostaniesz obciążony opłatą w wysokości 50 pensów za godzinę opóźnienia (lub jej część), z których całość będzie płatna na rzecz Klienta. W przypadku opóźnienia wynoszącego dwie godziny lub więcej, Kontrakt na sprzątanie zostanie uznany za anulowany, a także zostaniesz obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 3,00 GBP, którą należy zapłacić Klientowi.
  • Jeśli nie zapewnisz usług sprzątania w ramach umowy o sprzątanie, zostaniesz obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 3,00 GBP, którą należy zapłacić klientowi.
  • Jeśli nie zwrócisz towarów Klientowi w ciągu jednej (1) godziny od terminu ich zwrotu, zostaniesz obciążony opłatą w wysokości 3,00 GBP za każdy dzień opóźnienia (lub jego część) do maksymalnej kwoty 100,00 GBP, z czego będzie płatne na rzecz Klienta.
  • Wszelkie opłaty lub inne kwoty płatne przez Ciebie na podstawie niniejszego punktu 12 zostaną potrącone z Twojego Portfela lub, jeśli w Twoim Portfelu nie ma wystarczających środków, z wszelkich kolejnych płatności na rzecz Ciebie, do których w innym przypadku byłbyś uprawniony. To prawo do odliczenia jest dodatkiem do wszelkich innych praw lub środków zaradczych, które możemy mieć na mocy niniejszych Warunków, w tym na mocy klauzuli 15.
 2. Opóźnienie lub anulowanie Rezerwacji przez Klienta
  • Klient może anulować Rezerwację w ciągu pięciu (5) minut od jej złożenia. Jeśli Klient zrezygnuje po tym okresie, zostanie obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 3,00 GBP, którą należy uiścić jako opłaty.
  • Jeśli Klient nie dostarczy Ci przedmiotów lub nie umożliwi odbioru przedmiotów przez Ciebie w ciągu jednej (1) godziny od wymaganego terminu ich dostarczenia lub odbioru (jeśli dotyczy), Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 pensów za godzinę opóźnienia (lub jej część), która zostanie zapłacona Użytkownikowi jako opłaty. W przypadku opóźnienia wynoszącego dwie godziny lub więcej, Umowa na sprzątanie zostanie uznana za anulowaną, a Klient zostanie również obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 3,00 GBP, którą należy uiścić Użytkownikowi jako Opłaty.
  • Klient nie może anulować umowy na sprzątanie po otrzymaniu przedmiotów, które są przedmiotem usług sprzątania.
  • Jeśli Klient nie odbierze przedmiotów od Ciebie w ciągu jednej (1) godziny od terminu ich odbioru, Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 1,00 GBP za każdy dzień opóźnienia (lub jego część) do maksymalnej kwoty 30,00 GBP, która będzie być płatne na Państwa jako opłaty. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 30 dni, masz prawo do pozbycia się rzeczy bez żadnej odpowiedzialności wobec klienta.
 3. Spory i straty / uszkodzenia odzieży klienta
  • Washare stosuje procedurę rozstrzygania sporów, na którą zgadzasz się, akceptując niniejsze Warunki, w odniesieniu do wszelkich sporów między Tobą a jakimkolwiek Klientem, dotyczących jakości wykonania Umowy Sprzątania oraz wszelkich uszkodzeń lub utraty odzieży Klientów (czy to rzeczywistych, czy domniemany) będąc w posiadaniu.
  • W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów między Tobą a jakimkolwiek Klientem, dotyczących jakości wykonania Umowy na sprzątanie lub jakiegokolwiek uszkodzenia / utraty odzieży Klienta, gdy jesteś w Twoim posiadaniu, Washare może według własnego uznania i działając w dobrej wierze określić wynik takiego roszczenia lub sporu i może odliczyć od wszelkich kwot w Twoim Portfelu lub przyszłych płatności na rzecz Ciebie w następujący sposób:
   jeśli spór dotyczy jakości wykonania umowy na sprzątanie, ale nie dotyczy uszkodzenia lub utraty odzieży Klienta (rzeczywistego lub rzekomego), Washare może odliczyć kwotę w zakresie 0-100% kwot, które w innym przypadku byłyby płatne na rzecz Ciebie w ramach tej umowy o sprzątanie; i
   w przypadku gdy spór dotyczy uszkodzenia lub utraty odzieży Klienta (rzeczywistego lub domniemanego), Washare może odliczyć większą z następujących kwot:
 4. 0-100% kwot, które w innym przypadku byłyby płatne na Twoją rzecz na podstawie tej umowy o sprzątanie; oraz
 5. suma 50,00 GBP za sztukę odzieży będącej przedmiotem roszczenia, ale zawsze podlega łącznemu limitowi 100,00 GBP za każdą Umowę na sprzątanie
 6. Zrzeczenie się i odszkodowanie
  • Usługi Platformy są świadczone „tak jak są” i „w miarę dostępności”. Washare zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych warunkach, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji. Ponadto Washare nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji dotyczących niezawodności, terminowości, jakości i przydatności lub dostępności Usług Platformy ani że Usługi Platformy będą działać nieprzerwanie lub bez błędów.
  • Niezależnie od postanowień klauzuli 14, zgadzasz się zwolnić Washare z wszelkich roszczeń, żądań, strat, zobowiązań i wydatków (w tym opłat prawnych) wynikających z lub w związku z:
 • Twoim zapewnieniem Sprzątania Usługi dla klienta;
 • naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków;
 • wykorzystanie Twoich treści przez Washare zgodnie z opisem w punkcie 4.1 powyżej; lub
 • naruszenie przez użytkownika praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym Klientów i Usługodawców.
 1. Program poleceń
  • Po założeniu konta będziesz uprawniony do otrzymywania od nas prowizji w odniesieniu do każdej osoby, którą polecisz w aplikacji Cashare i która pomyślnie zarejestruje się jako dostawca usług („nowy uczestnik”).
  • Prowizja płatna przez nas stanowi równowartość 5% wszystkich kwot zarobionych przez Nowego Dołączającego przez okres sześciu miesięcy od daty rejestracji konta w aplikacji Cashare.
   3. Przekażemy Ci kod polecający, który nowy uczestnik musi podać nam podczas rejestracji swojego konta, abyś mógł otrzymać prowizję.
 2. Różne
  • Nie możesz scedować ani przenieść niniejszych Warunków w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Washare. Wyrażasz zgodę, aby Washare dokonało cesji lub przeniesienia niniejszych Warunków w całości lub w części, w tym na:
 • spółkę zależną lub stowarzyszoną;
 • jednostka przejmująca kapitał, przedsięwzięcie lub aktywa Washare; lub
 • następca przez fuzję lub przejęcie.
  • Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie lub jego część, o ile można je oddzielić od pozostałych postanowień, zostanie uznane za pominięte w niniejszych Warunkach i w żaden sposób nie wpływa na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
  • O ile nie określono inaczej w powyższej sekcji zatytułowanej „Istnieją inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie”, niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Washare i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, porozumienia lub ustalenia między Tobą a Washare, czy to ustne lub na piśmie, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Niepowodzenie którejkolwiek ze stron w wyegzekwowaniu lub wykonaniu w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres któregokolwiek z postanowień lub jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego postanowienia lub prawa i będzie w żaden sposób nie wpływa na prawo tej strony do późniejszego egzekwowania lub wykonywania go.
  • Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa do egzekwowania żadnego z postanowień niniejszych Warunków.

 

 

 

Coming Soon