Cashare Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

CASHARE

 

SAMENVATTING VAN CASHARE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Dit is een samenvatting van de voorwaarden die van toepassing zijn op dienstverleners die de Cashare App gebruiken. Het mag geen vervanging zijn voor het lezen van de volledige versie hieronder.

 

Wij zijn Washare Limited, een bedrijf opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 11638614 en met ons hoofdkantoor in Berkeley Square House, Berkeley Square, Londen, W1J 6BD, Verenigd Koninkrijk. Voortaan worden we aangeduid als “wij”, “ons” of “Washare”. U bent, onder voorbehoud van uw registratie, een “Dienstverlener” of “U”.

 

Wij beheren de mobiele applicatie cashare, de mobiele applicatie washare en de website www.washare.com, via welke U kunt instemmen met het leveren van was-, strijk- en andere diensten aan externe Klanten.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor: (i) het aanbieden van een platform waarmee U verzoeken om Schoonmaakdiensten   van Klanten kunt accepteren; (ii) bijhouden van boekingen; en (iii) het ontvangen en afhandelen van feedback, vragen en klachten met betrekking tot geaccepteerde boekingen en onder deze Voorwaarden worden aangesteld als uw handelsagent om dit te doen. Wij zullen namens U betalingen van Klanten innen en een succesvolle ontvangst van de betaling door ons van Klanten zal hun schuld aan U voldoen. Wij zullen dit dan rechtstreeks aan U betalen na aftrek van eventuele kosten die U aan ons verschuldigd bent.

 

U bent verantwoordelijk voor de Schoonmaakdiensten   die U aan Klanten levert en het contract voor die Schoonmaakdiensten   is tussen U en de Klant. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens Klanten voor de Schoonmaakdiensten   die ze van U ontvangen. U gaat ermee akkoord dat uw relatie met ons en de Klant die van een onafhankelijke externe contractant is en niets in deze voorwaarden zal U een werknemer, werknemer, agent of partner van ons of van een Klant maken en U zult uzelf niet als zodanig beschouwen.

 

U hebt een aantal verplichtingen jegens ons in ruil voor het ontvangen van de Platformdiensten. Deze worden in de volledige versie hieronder in detail uiteengezet, maar enkele belangrijke zijn de volgende:

 

U stemt ermee in om alle toepasselijke kosten te betalen (inclusief onze commissie).

 

U stemt ermee in de Schoonmaakdiensten   met alle redelijke zorg, vaardigheid en aandacht te verlenen.

 

U beschikt over alle benodigde apparatuur die nodig is om de Schoonmaakdiensten   uit te voeren, en dergelijke apparatuur is van een geschikte standaard en wordt te allen tijde goed onderhouden.

 

U hebt te allen tijde een passende verzekeringsdekking voor uw levering van de Schoonmaakdiensten  .

 

U ontslaat al uw verplichtingen ten aanzien van belastingen die voortvloeien uit uw uitvoering van Schoonmaakdiensten   in overeenstemming met de vereisten van de Engelse wetgeving.

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat U ze begrijpt voordat U de Platformdiensten gebruikt en / of aanbiedt om Schoonmaakdiensten   aan te bieden via de Cashare App, aangezien deze van toepassing zijn op uw relatie met Washare en met Klanten. Deze voorwaarden beperken onder andere onze aansprakelijkheid jegens U in bepaalde omstandigheden (zie clausule 9 hieronder voor details). Als U niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag U de Platformdiensten niet gebruiken of Schoonmaakdiensten   aan Klanten verlenen.

 

Er kunnen andere voorwaarden op U van toepassing zijn: houd er rekening mee dat uw gebruik van de Cashare App ook wordt beheerst door onze algemene voorwaarden voor app- en websitegebruik en ons privacybeleid. Door de Cashare App te blijven gebruiken, bevestigt U dat U deze aanvullende voorwaarden en beleidsregels accepteert en dat U ermee instemt deze na te leven. Als U niet akkoord gaat met deze aanvullende voorwaarden en beleidsregels, mag U de Cashare App niet gebruiken.

 

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen en het is de huidige versie die beschikbaar is op de Cashare App die van toepassing is op de Schoonmaakdiensten   wanneer U een boeking accepteert. We zullen U per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in deze voorwaarden op het e-mailadres dat U heeft opgegeven bij het registreren van uw account bij ons. Het is aan U om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in het door U gekozen e-mailadres – als U dat wilt, neem dan contact met ons op via [email protected] en we helpen U graag verder.

 

VOLLEDIGE VERSIE VAN CASHARE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Definities

 

1.1 Als de volgende woorden met hoofdletters in deze voorwaarden worden gebruikt, is dit wat ze betekenen:

 

Account: het elektronische account dat door U is aangemaakt om uw toegang tot de Platformdiensten te registreren.

 

Boeking: een boeking gemaakt door een Klant op de Washare App voor Schoonmaakdiensten  .

 

Cashare App: onze mobiele applicatie genaamd “Cashare” waarbij personen die door ons geregistreerd en goedgekeurd zijn een pool van Dienstverleners creëren die ermee instemmen om Schoonmaakdiensten   aan Klanten te verlenen.

 

Kosten: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 1.

 

Schoonmaakcontract: het contract dat U met een Klant heeft voor Schoonmaakdiensten  , zoals door U aangegaan via de Cashare App (waarbij wij als uw agent optreden) en door de Klant via de Washare App.

 

Schoonmaakdiensten  : de diensten zoals vermeld op het boekingsformulier dat van tijd tot tijd beschikbaar is op de Washare App (inclusief bijvoorbeeld wassen en strijken) en die door U, als Dienstverlener, aan Klanten worden geleverd in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 

Klant: een externe consumentgebruiker die is geregistreerd op onze Washare App en met wie U een of meerdere Schoonmaakcontracten kunt aangaan via de Cashare.

 

Platformdiensten: de diensten die Washare U van tijd tot tijd onder deze Voorwaarden levert, waaronder: (i) het aanbieden van een platform waarmee U verzoeken om Schoonmaakdiensten   van Klanten kunt accepteren; (ii) bijhouden van boekingen; (iii) optreden als uw agent om feedback, vragen en klachten met betrekking tot Boekingen te ontvangen en af te handelen; en (iv) optreden als uw agent om betaling voor Schoonmaakdiensten   van Klanten te innen.

 

Dienstverlener: een persoon die op de Cashare App is geregistreerd om Schoonmaakdiensten   te verlenen onder een Schoonmaakcontract.

 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Dienstverleners die de Cashare App gebruiken, zoals van tijd tot tijd door Ons gewijzigd.

Wallet: de digitale portemonnee die aan uw Account is toegewezen en die door Washare kan worden gecrediteerd met aan U verschuldigde kosten en waarvan boetes of andere vergoedingen die aan Washare zijn verschuldigd, kunnen worden afgetrokken.

 

Washare App: onze mobiele applicatie genaamd “Washare” waarmee Klanten Schoonmaakdiensten   kunnen aanvragen en boeken.

 

1.2 Wanneer we de woorden “schrijven” of “geschreven” gebruiken in deze Voorwaarden, omvat dit e-mail en meldingen via de Cashare App.

 

1.3 In deze voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “inclusief” “inclusief, maar niet beperkt tot”.

 

 1. Beschikbaarheid, fouten en Onnauwkeurigheden

 

We werken de reikwijdte van de Platformdiensten voortdurend bij. De producten of services die beschikbaar zijn als onderdeel van de Platform Services kunnen verkeerd geprijsd zijn, onderhevig aan onnauwkeurigheden of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ervaren bij het bijwerken van informatie met betrekking tot de Platform Services en in onze advertenties op andere websites of platforms, inclusief op de Washare App. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat U er uitdrukkelijk mee akkoord dat elk aanbod van een mogelijkheid om een product of dienst aan een Klant te leveren, geen legaal aanbod vormt dat juridische gevolgen kan hebben. We kunnen en zullen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services, niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Deze sectie “Beschikbaarheid, Fouten en Onnauwkeurigheden” heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

 1. Uw account en gebruik van persoonlijke informatie

 

3.1. Om gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Platform Services, moet U een account aanmaken en registreren via de Cashare App. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een account aan te maken.

 

3.2. Accountregistratie vereist dat U bepaalde persoonlijke informatie aan Washare verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer, evenals ten minste één geldige methode om betaling te ontvangen, zijnde een bankrekening bij een Britse bank. U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie in uw account te verstrekken en te onderhouden. Als U er niet in slaagt om nauwkeurige, volledige en up-to-date accountinformatie bij te houden, kan dit ertoe leiden dat U geen toegang krijgt tot en geen gebruik kunt maken van de Platformdiensten of dat Washare uw Account beëindigt. Tenzij anders schriftelijk toegestaan door Washare, mag U slechts één account hebben. U mag geen derde partij machtigen om uw account te gebruiken.

 

3.3. Uw account is toegankelijk via een gebruikersnaam die U hebt gekozen en een wachtwoord dat U hebt gekozen bij het aanmaken van uw account. U kunt uw wachtwoord van tijd tot tijd op uw gemak wijzigen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beschermen en beschermen van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot uw account en voor alle activiteiten of acties met betrekking tot uw wachtwoord.

 

3.4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord of account als gevolg van niet-naleving van deze voorwaarden.

 

3.5. U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer U zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

 

3.6. U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een gebruikersnaam die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, zoals (zonder beperking) een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan U zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

 

3.7. We hebben het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord op elk moment uit te schakelen als u, naar onze redelijke mening, niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

 

3.8. Door een Account aan te maken, stemt U ermee in dat Washare U meldingen kan sturen via de Cashare App, via e-mail of via tekst (sms) berichten als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van de Platformdiensten.

 

3.9. In bepaalde gevallen kan U worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Platformdiensten of voor het uitvoeren van Schoonmaakdiensten   aan een Klant, en U gaat ermee akkoord dat U de toegang tot of het gebruik van de Platformdiensten geweigerd kan worden Schoonmaakdiensten   leveren als U weigert een identiteitsbewijs te verstrekken.

 

3.10. We zullen uw persoonlijke informatie die U ons verstrekt gebruiken om:

 

de Platformdiensten leveren; en

betalingen aan U verwerken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.11. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, inclusief Klanten die met U kunnen communiceren via de Cashare App voor de uitvoering van het schoonmaakcontract. In dat opzicht hebben Klanten beperkte toegang tot informatie en inhoud op uw account.

 

3.12. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken op https://www.washare.com/privacy-policy/.

 

 1. Gebruikers Gegenereerde Inhoudand en Aanvaardbaar Gebruik Beleid

 

4.1. Indien en waar de functionaliteit van de Cashare App dit toelaat, mag U (via uw Account) feedback over Klanten indienen, uploaden, publiceren of anderszins beschikbaar stellen. Dergelijke inhoud die U via uw account verstrekt, blijft uw eigendom. Door deze inhoud echter aan Washare te verstrekken, stemt U ermee in om Washare een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie te verlenen, met het recht om een sublicentie te verlenen, om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken te maken, te verspreiden, openbaar weer te geven. , dergelijke inhoud in het openbaar uitvoeren en anderszins exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of hierna worden bedacht (inclusief op sites en services van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder de vereiste van betaling aan U of een andere persoon of entiteit.

 

4.2. We behouden onze recht voor om te weigeren dergelijke inhoud die door U wordt verstrekt te publiceren (of eerder gepubliceerde inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen) als deze niet voldoet aan onze Aanvaardbaar Gebruik Beleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing om te weigeren om door U verstrekte inhoud te publiceren (of eerder gepubliceerde inhoud te verwijderen). We behouden ons ook het recht voor om uw account te sluiten en / of U te verbieden om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsen via de Cashare App als U de voorwaarden van ons Aanvaardbaar Gebruik Beleid.

 

4.3. U erkent en accepteert hierbij dat de Washare App een beoordelingsfunctie bevat waarmee Klanten, indien ingeschakeld, feedback kunnen plaatsen over de Schoonmaakdiensten   die door individuele Dienstverleners worden geleverd. Houd er rekening mee dat deze functie mogelijk niet is afgemeld en van tijd tot tijd negatieve recensies en / of feedback van Klanten kan bevatten, waarover Washare geen controle heeft. De meningen en meningen van Klanten zijn die van de persoon die de door gebruikers gegenereerde inhoud indient, niet die van Washare en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud. Als U echter door gebruikers gegenereerde inhoud op de Washare- of Cashare Apps op enigerlei wijze beledigend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onnauwkeurig, onwettig, illegaal of misleidend vindt, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar [email protected]  met het onderwerp “Aanstootgevende inhoud”. Na ontvangst van uw klacht kunnen we de door de gebruiker gegenereerde inhoud waarover geklaagd wordt verwijderen, wijzigen of blokkeren.

 

4.4. Onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, kan Washare, maar is niet verplicht, dergelijke inhoud naar eigen goeddunken van Washare en op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u, beoordelen, controleren of verwijderen.

 

 1. App Store-services van Derden

 

Apple Inc. en Google Inc. (en / of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen) zijn begunstigden van deze voorwaarden als U toegang krijgt tot de Platformdiensten met een applicatie die is ontwikkeld voor respectievelijk Apple iOS- of Android-aangedreven mobiele apparaten. Deze derde begunstigden zijn niet verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van enige diensten die beschikbaar zijn via de Cashare App. Uw toegang tot de Platformdiensten met behulp van deze apparaten is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de derde begunstigde.

 

 1. Beëindiging van uw account

 

6.1. We kunnen uw account onmiddellijk na kennisgeving beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook naar eigen goeddunken, ook als U deze voorwaarden schendt. Beëindiging van uw account betekent dat U geen gebruik kunt maken van of geen toegang hebt tot de Platformdiensten die worden aangeboden via de Cashare App. Bij beëindiging vervalt uw recht op toegang tot de Platformdiensten onmiddellijk en wordt de waarde van de Wallet in uw Account teruggestort op uw bankrekening die is gespecificeerd volgens clausule 3.2, verminderd met:

 

alle bedragen die wij mogen behouden of aftrekken in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief onder clausules 12 en 14; en

een redelijke aftrek met betrekking tot onze administratiekosten voor het sluiten van uw Account.

6.2. Als U uw account wilt beëindigen, kunt U dit op elk moment doen, op voorwaarde dat U op dat moment geen ‘live’ boekingen en / of onvolledige schoonmaakcontracten heeft.

 

6.3. Alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, inclusief eigendomsvoorwaarden, garantieafwijzing, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid.

 

6.4. Ons recht om uw account te beëindigen volgens 6.1 doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten, waaronder de Equality Act 2010.

 

 1. De levering van de Platformdiensten

 

7.1. Washare levert aan de Platformdiensten aan u. De Platformdiensten omvatten:

 

Het aanvaarden, als uw bekendgemaakte agent, van Boekingen die door Klanten zijn aangevraagd in overeenstemming met deze voorwaarden, waardoor er een schoonmaakcontract ontstaat tussen U en de relevante Klant volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in clausule 8, maar zonder afbreuk te doen aan de rechten van Washare naar eigen goeddunken en als uw agent om een dergelijk verzoek af te wijzen en / of een geaccepteerde Boeking te annuleren;

 

Het volgen van de voortgang van het Schoonmaakcontract geboekt via de Cashare App door middel van jouw input;

 

Bijhouden van boekingen; en

 

Het ontvangen en afhandelen van feedback, vragen en klachten met betrekking tot boekingen die namens U en als uw agent door Washare zijn geaccepteerd.

 

 1. Uw schoonmaakcontract met de Klant en uw uitvoering van de Schoonmaakdiensten

 

A Uw status

 

8.1. Washare is geen aanbieder van was-, strijk- of andere soortgelijke diensten en voert geen Schoonmaakdiensten   uit. Washare biedt een technologieplatform waarmee geregistreerde Dienstverleners en Klanten respectievelijk diensten kunnen verlenen en ontvangen, waaronder wassen en strijken, via een schoonmaakcontract tussen een Dienstverlener en een Klant.

 

8.2. De Schoonmaakdiensten   worden door U geleverd onder het schoonmaakcontract dat tussen U en de Klant is gesloten door uw gebruik van de Platformdiensten.

 

8.3. Washare is geen partij bij het Schoonmaakcontract en treedt op als een openbaar makelaar voor U bij het communiceren van uw overeenkomst om een Schoonmaakcontract aan te gaan met de relevante Klant. Niets in deze voorwaarden vormt ons en U als partners, joint ventures of mede-eigenaars.

 

8,4. U erkent dat alle Schoonmaakdiensten   door U worden geleverd als een onafhankelijke externe contractant die niet in dienst is van Washare, noch dat U een “werknemer” bent in de zin van een van sectie 230 (3) (b) van de Employment Rights Act 1996, de Working Time Regulations 1998, noch de National Minimum Wage Act 1998 of anderszins en U stemt ermee in om Ons schadeloos te stellen en te vrijwaren met betrekking tot enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige werkgerelateerde claim of enige claim gebaseerd op de status van werknemer (inclusief redelijke kosten en uitgaven) door U gebracht in verband met het verlenen van de Schoonmaakdiensten  . U stemt ermee in dat U als enige verantwoordelijk bent voor de kwijting van alle verplichtingen inzake btw, inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (samen “Belastingen”) die voortvloeien uit uw uitvoering van de Schoonmaakdiensten   en onder alle schoonmaakcontracten die U met een Klant aangaat. en stemmen ermee in om ons te vrijwaren en ons te vrijwaren met betrekking tot dergelijke belastingen en tegen alle redelijke kosten, uitgaven en enige boete, boete of rente die door ons is opgelopen of verschuldigd is in verband met de belastingen. We kunnen de bovenstaande vergoedingen (geheel of gedeeltelijk) voldoen door aftrek van alle betalingen die aan U verschuldigd zijn onder deze voorwaarden.

 

8.5. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 

mogelijkheden om Schoonmaakdiensten   te verlenen en schoonmaakcontracten aan te gaan met Klanten die beschikbaar worden gesteld via de Cashare App worden aangeboden aan meerdere dienstverleners, waarvan sommige of allemaal in uw omgeving zijn, en er is geen minimumniveau of zelfs enig gebruik van uw schoonmaak Services is gegarandeerd;

 

U bent niet verplicht om Schoonmaakdiensten   uit te voeren, noch bent U verplicht om enige gelegenheid te aanvaarden om Schoonmaakdiensten   te verlenen, behalve dat U uw verplichtingen onder de individuele schoonmaakcontracten die U met Klanten aangaat, moet nakomen;

 

het gebruik van uw apparatuur voor het commerciële doel van het uitvoeren van schoonmaakcontracten kan de garantie van de fabrikant of andere garantie op die apparatuur ongeldig maken en het wordt op eigen risico gebruikt; en

 

Washare is niet verplicht om de identiteit te verifiëren of anderszins onderzoek te doen naar of antecedentenonderzoeken uit te voeren bij een Klant en dat U als enige verantwoordelijk bent voor uw fysieke en mentale veiligheid en beveiliging met betrekking tot enige interactie met een Klant.

 

B Uitvoering van de Schoonmaakdiensten

 

8,6. Op de datum van uw aanvaarding van deze voorwaarden en elke keer dat U een schoonmaakcontract aangaat, verklaart, garandeert en verbindt U ons en gaat U ermee akkoord dat:

 

U voert de Schoonmaakdiensten   die vereist zijn onder elk Schoonmaakcontract uit met de nodige vaardigheid, zorg en aandacht;

 

U blijft kalm, beleefd en hoffelijk tegenover elke Klant en voert alle Schoonmaakdiensten   uit op een manier die geen overlast, ergernis of overlast veroorzaakt voor anderen in de omgeving of omgeving, al dan niet in een woonwijk;

 

U heeft de vereiste vaardigheid, ervaring en alle benodigde apparatuur om de Schoonmaakdiensten   die vereist zijn onder elk schoonmaakcontract naar behoren uit te voeren;

 

U bent als enige verantwoordelijk voor de levering en het onderhoud van alle apparatuur die nodig is om een schoonmaakcontract uit te voeren en dat elk verlies van of schade aan dergelijke apparatuur voor uw eigen rekening is;

 

U staat niet toe dat een derde partij namens U een deel van de Schoonmaakdiensten   uitvoert of uitvoert;

 

U zult bij het verlenen van de Schoonmaakdiensten   geen overlast, ergernis, ongemak of materiële schade veroorzaken, zowel voor de Klant als voor een andere partij;

 

U zult de Klant een redelijke termijn gunnen om alle door U gereinigde kledingstukken te inspecteren voordat ze verplicht zijn om hun verzamelpunt te verlaten (als ze volgens het schoonmaakcontract hun kleding ophalen) of U hun pand (als hun kleding onder het schoonmaakcontract valt). af door U);

 

U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van klachten die U ontvangt van een Klant of een andere derde met betrekking tot de Schoonmaakdiensten   door een e-mail te sturen naar [email protected];

 

U betaalt al uw verplichtingen jegens belastingen die voortvloeien uit uw uitvoering van schoonmaakcontracten in overeenstemming met de vereisten van de Engelse wet;

 

U krijgt en behoudt een passende verzekeringsdekking voor uw levering van de Schoonmaakdiensten  ; en

 

Als U eenmaal een schoonmaakcontract met een Klant bent aangegaan, gaat U ermee akkoord geen regeling te treffen voor het leveren van gelijkwaardige of vergelijkbare diensten met die Klant anders dan via de Cashare App.

 

8.7. Niets in deze voorwaarden zal U beletten betrokken te zijn bij, bezorgd te zijn over of enig financieel belang te hebben in welke hoedanigheid dan ook in een ander bedrijf, handel, beroep of beroep tijdens de voortzetting van deze voorwaarden of na de beëindiging ervan, op voorwaarde dat een dergelijke activiteit geen schending van al uw verplichtingen onder deze voorwaarden.

 

8.8. Onder voorbehoud van deze voorwaarden en in het bijzonder clausules 8.6 (i) tot 8.6 (xi) hierboven, hebt U controle over de manier waarop de Schoonmaakdiensten   aan de Klant worden geleverd.

 

 1. Beperking van Aansprakelijkheid – Gelieve zorgvuldig te lezen

 

9.1. Onder voorbehoud van clausule 9.2, zal Washare’s maximale totale aansprakelijkheid jegens U onder of in verband met deze voorwaarden, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, in geen geval hoger zijn dan £ 100. Verder is Washare op geen enkele manier aansprakelijk jegens U (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins) voor:

 

verlies van of schade aan eigendommen van U of een andere persoon in verband met uw uitvoering van de Schoonmaakdiensten   of een boeking die door Washare namens U is geaccepteerd;

 

elke Boeking die door de Klant wordt geannuleerd (anders dan uiteengezet in clausule 13);

 

enig verlies, schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid geleden door iemand anders dan U in verband met uw gebruik van de Cashare App;

 

enig verlies van inkomen of winst, verlies van contracten, verlies van kansen, verlies van zaken of goodwill, of andere immateriële verliezen of voor enige indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook ontstaan (zelfs als Washare door U op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade); of

 

enig ander verlies, schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid die U lijdt in verband met de Platformdiensten, behalve voor zover Washare haar verplichtingen jegens U niet nakomt met die mate van vaardigheid en zorg die redelijkerwijs en normaal gesproken van een ijverige en professionele aanbieder van diensten vergelijkbaar met de Platformdiensten.

 

U gaat ermee akkoord dat de beperkingen uiteengezet in deze clausule 9.1 eerlijk en redelijk zijn, in het bijzonder gelet op het feit dat de Cashare App en de Platformdiensten gratis aan U worden verstrekt en dat Washare alleen een vergoeding ontvangt in het geval dat U een Schoonmaakcontract aangaan en uitvoeren.

9.2. Niets in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Washare uit of beperkt op enigerlei wijze de aansprakelijkheid van Washare voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of vanwege zijn opzettelijk verzuim of enige andere aansprakelijkheid, voor zover deze niet wettelijk mag worden uitgesloten of beperkt.

 

 1. Toepasselijk Recht

 

10.1. Deze Voorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met hen of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

 

10.2. Elk geschil, claim of kwestie van verschil die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales, behalve in de beperkte omstandigheden beschreven in clausule 14.1, in welk geval de bepalingen van de rest van de clausule 14 is eerst van toepassing.

 

 1. Betaling en inhoudingen op betaling

 

11.1. De uitvoering van het schoonmaakcontract geeft U het recht om van de Klant een betaling te ontvangen voor het bedrag dat op de Cashare App staat vermeld op het moment dat U het betreffende schoonmaakcontract aanvaardt (de “kosten”). Nadat U de Schoonmaakdiensten   hebt uitgevoerd onder een schoonmaakcontract, zullen wij uw ontvangst van de kosten namens de Klant vergemakkelijken als bekendgemaakte betalingsagent voor de Klant en als bekendgemaakte incassobureau voor u.

 

11.2. Betaling aan U in uw portemonnee van de kosten op de manier beschreven in clausule 11.1 zal worden beschouwd als hetzelfde als een betaling die rechtstreeks aan U is gedaan door de Klant. Kosten en betaling van de Kosten zijn inclusief van toepassing zijnde belastingen (inclusief btw) waarvoor U mogelijk aansprakelijk bent voor zover wettelijk vereist. De betaling zal van uw Wallet naar uw bankrekening worden overgemaakt binnen 14 dagen na uw voltooide uitvoering van het relevante schoonmaakcontract en ontvangst van geld van de Klant (onder voorbehoud van de volgende bepalingen van deze clausule 11) en zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij door Washare redelijkerwijs anders wordt bepaald.

 

11.3. Tussen U en Washare behoudt Washare zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken Kosten vast te stellen, te verwijderen en / of te herzien voor enige of alle Platformdiensten en / of de Schoonmaakdiensten  . Verder erkent U en gaat U ermee akkoord dat de kosten aanzienlijk kunnen fluctueren in tijden van hoge of lage vraag van Klanten, in het algemeen of in een bepaald geografisch gebied.

11.4. In ruil voor de levering aan U van de Platformdiensten en het beschikbaar stellen van mogelijkheden om schoonmaakcontracten aan te gaan, hebben wij recht op een vergoeding (de “wasvergoeding”) zoals hieronder uiteengezet.

 

11.5. De Washare-vergoeding is een bedrag gelijk aan 25% van de prijs die de Klant moet betalen voor de Schoonmaakdiensten   onder elk schoonmaakcontract en zal door Washare van dat bedrag worden afgetrokken voordat de kosten aan U worden betaald. Het nettobedrag dat wordt weergegeven als Kosten die aan U moeten worden betaald, wordt weergegeven in de Cashare App op het moment dat U het schoonmaakcontract aangaat.

 

11.6. We hanteren een statiegeldsysteem voor het geval de omstandigheden in artikel 12 of 14 zich voordoen en U ons geld verschuldigd bent. Om uw aanbetaling te creëren, zullen we £ 10,00 aftrekken van elke betaling van kosten aan u, totdat we in totaal £ 100,00 van uw aanbetaling hebben. Deze aanbetaling wordt als een apart creditsaldo in uw portemonnee weergegeven. U erkent dat (i) wij deze aanbetaling geheel of gedeeltelijk kunnen gebruiken voor enige aansprakelijkheid die U zou kunnen hebben wanneer de omstandigheden in clausules 12 of 14 van toepassing zijn; en (ii) We zullen £ 10,00 aftrekken van toekomstige betalingen van Kosten aan u, totdat uw stortingssaldo weer £ 100,00 heeft bereikt.

 

11.7. De aanbetaling wordt aan U terugbetaald wanneer U uw registratie als Dienstverlener op de Cashare App beëindigt of wanneer een dergelijke registratie wordt beëindigd, verminderd met het bedrag dat aan ons verschuldigd is op grond van uw aansprakelijkheid in clausules 12 of 14.

 

 1. Vertraging of annulering van een boeking door U

 

12.1. U kunt een schoonmaakcontract annuleren binnen vijf (5) minuten nadat de boeking door een Klant is gemaakt. Als U een schoonmaakcontract na die periode annuleert, worden annuleringskosten van 3,00 Euro in rekening gebracht, die aan de Klant moeten worden betaald. U kunt een Schoonmaakcontract niet opzeggen als U eenmaal de zaken heeft ontvangen die het onderwerp zijn van de Schoonmaakdiensten  .

 

12.2. Als U de artikelen niet accepteert voor reiniging of de artikelen niet voor reiniging ophaalt bij de Klant (indien van toepassing) binnen één (1) uur na de voorziene tijd voor aflevering of ophalen (indien van toepassing), wordt U 50 cent in rekening gebracht. per uur vertraging (of een deel daarvan), die allemaal verschuldigd zijn aan de Klant. Als er een vertraging is van twee uur of meer, wordt het schoonmaakcontract als geannuleerd beschouwd en worden er ook annuleringskosten van 3,00 Euro in rekening gebracht, die aan de Klant moeten worden betaald.

 

12.3. Als U de Schoonmaakdiensten   niet uitvoert onder het schoonmaakcontract, worden annuleringskosten van 3,00 Euro in rekening gebracht, die aan de Klant moeten worden betaald.

 

12.4. Als U de artikelen niet binnen één (1) uur na de voorziene tijd voor het retourneren aan de Klant retourneert, wordt 3,00 Euro per dag vertraging (of een deel daarvan) in rekening gebracht tot een maximumbedrag van 100,00 Euro, waarvan zijn verschuldigd aan de Klant.

 

12.5. Alle vergoedingen of andere bedragen die U op grond van deze clausule 12 verschuldigd bent, worden van uw Wallet afgetrokken of, als er onvoldoende saldo in uw Wallet zit, van alle volgende betalingen aan U waarop U anders recht zou hebben. Dit recht op aftrek is een aanvulling op alle andere rechten of rechtsmiddelen die we mogelijk hebben onder deze voorwaarden, inclusief onder clausule 15.

 

 1. Vertraging of Annulering van een Boeking door een Klant

 

13.1. Een Klant kan een Boeking binnen vijf (5) minuten na plaatsing annuleren. Als een Klant na die periode annuleert, worden er annuleringskosten van 3,00 Euro in rekening gebracht, die U als kosten dient te betalen.

 

13.2. Als een Klant de artikelen niet bij U aflevert of de afhaling van de artikelen door U niet mogelijk maakt binnen één (1) uur na de voorziene tijd voor bezorging of ophaling (indien van toepassing), wordt de Klant 50 pence per uur vertraging in rekening gebracht ( of een deel daarvan), die U als kosten dient te betalen. Als er een vertraging van twee uur of meer is, wordt het schoonmaakcontract geacht te zijn geannuleerd en zal de Klant ook een annuleringsvergoeding van £ 3,00 in rekening worden gebracht, die U als kosten dient te betalen.

 

13.3. Een Klant mag een schoonmaakcontract niet meer opzeggen nadat U de zaken heeft ontvangen die het onderwerp zijn van de Schoonmaakdiensten  .

 

13.4. Als een Klant de artikelen niet binnen één (1) uur na de voorziene tijd voor het ophalen bij U ophaalt, wordt de Klant 1,00 Euro per dag vertraging (of een deel daarvan) in rekening gebracht tot een maximum van 30,00 Euro. aan U verschuldigd zijn als kosten. Als er een vertraging van meer dan 30 dagen is, hebt U het recht om de artikelen te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

 1. Geschillen en Verlies / Schade aan de kKeding van een Klant

 

14.1. Washare voert een procedure voor geschillenbeslechting die U accepteert door de aanvaarding van deze voorwaarden die van toepassing is op elk geschil tussen U en een Klant met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakcontract en eventuele schade aan of verlies van kleding van Klanten (hetzij feitelijk of vermeend) terwijl U in uw bezit bent.

 

14.2. In het geval van een claim of geschil tussen U en een Klant met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakcontract of enige schade aan / verlies van de kleding van een Klant terwijl U deze in uw bezit hebt, kan Washare naar eigen goeddunken en te goeder trouw de uitkomst bepalen. van een dergelijke claim of geschil en kan als volgt in mindering worden gebracht op bedragen in uw Wallet of op toekomstige betalingen aan u:

 

wanneer het geschil betrekking heeft op de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakcontract maar geen schade aan of verlies van de kleding van een Klant (feitelijk of beweerd) betreft, mag Washare een bedrag tussen 0-100% aftrekken van de bedragen die anders zouden zijn aan U te betalen onder dat schoonmaakcontract; en

 

wanneer het geschil betrekking heeft op schade aan of verlies van de kleding van een Klant (hetzij feitelijk of vermeend), mag Washare het hoogste bedrag aftrekken van: (a) 0-100% van de bedragen die anders aan U verschuldigd zouden zijn onder dat Schoonmaakcontract; en (b) de som van £ 50,00 per kledingstuk waarop de claim betrekking heeft, maar altijd onderhevig aan een totale limiet van 100,00 Euro voor elk Schoonmaakcontract.

 

 1. Disclaimer en Vrijwaring

 

15.1. De Platformdiensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. Washare wijst alle verklaringen en garanties af, expliciet, impliciet of wettelijk, die niet expliciet in deze voorwaarden zijn uiteengezet, inclusief alle impliciete garanties. Bovendien geeft Washare geen verklaring, garantie of garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit en geschiktheid of beschikbaarheid van de Platformdiensten, of dat de Platformdiensten ononderbroken of foutloos zullen zijn.

 

15.2. Niettegenstaande de bepalingen van clausule 14, stemt U ermee in Washare te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw verstrekking van de schoonmaak Diensten aan een Klant; (ii) uw schending van een van deze voorwaarden; (iii) Washare’s gebruik van uw inhoud zoals beschreven in clausule 4.1 hierboven; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief Klanten en Dienstverleners.

 

 1. Verwijzingsregeling

 

16.1. Zodra U een account heeft aangemaakt, komt U in aanmerking voor een commissie van ons met betrekking tot elke persoon die U naar de Cashare App verwijst en die zich met succes registreert als een Dienstverlener (een “nieuwe schrijnwerker”).

 

16.2. De commissie door ons te betalen is gelijk aan 5% van alle bedragen verdiend door de nieuwe schrijnwerker gedurende een periode van zes maanden na de datum van hun accountregistratie op de Cashare App.

 

16.3. We zullen U voorzien van een verwijzingscode die de nieuwe schrijnwerker aan ons moet vermelden bij het registreren van zijn account, zodat U commissie kunt ontvangen.

 

 1. Diversen

 

17.1. U mag deze voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Washare. U geeft uw goedkeuring aan Washare voor het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijf of activa van Washare; of (iii) een opvolger door fusie of overname.

 

17.2. Als een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder een toepasselijke wet, wordt een dergelijke bepaling of een deel daarvan, voor zover deze kan worden gescheiden van de overige bepalingen, geacht te zijn weggelaten uit deze Voorwaarden. en heeft geen enkele invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

17,3. Tenzij anders vermeld in de sectie hierboven getiteld “Er zijn andere voorwaarden die op U van toepassing kunnen zijn”, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen U en Washare en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen U en Washare, of deze nu mondeling zijn. of schriftelijk, voor zover toegestaan door de wet.

 

17.4. Het falen van een van de partijen om op enig moment of voor een bepaalde periode enige bepaling van of enig recht uit hoofde van deze Voorwaarden af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen, en zal niet worden geïnterpreteerd als, afstand doen van een dergelijke bepaling of recht en zal in heeft geen enkele invloed op het recht van die partij om het later af te dwingen of uit te oefenen.

 

17,5. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft niet het recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.

Coming Soon