Auteursrecht en Intellectueel Eigendom Beleid

 

Bij Washare respecteren en erkennen we de wetten en rechten op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom in alle rechtsgebieden en zowel de wettelijke, morele, natuurlijke en andere rechten van individuen die voortvloeien uit intellectuele eigendomsrechten.

Bij Washare streven we naar volledige naleving van intellectuele eigendomsrechten en streven we ernaar originele inhoud en processen te produceren en goed te keuren die uniek zijn voor Washare zonder inbreuk te maken op de rechten van andere personen (zowel natuurlijke als juridische).

Washare of haar dochterondernemingen en ingehuurde agenten behouden zich het recht voor om elke rechtszaak aan te spannen die wettelijk is toegestaan wegens schending van haar auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten tegen een persoon (zowel natuurlijke als juridische) voor zover toegestaan door de wet.

Washare verwacht van haar servicegebruikers en anderen dat ze haar auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten respecteren. Raadpleeg secties 13, 20 en 21 van de gebruikersvoorwaarden van Washare (die van tijd tot tijd kunnen worden aangevuld of gewijzigd) voor een overzicht van de algemene positie van Washare met betrekking tot het auteursrecht en intellectueel eigendom.

Evenzo, als u denkt dat Washare inbreuk heeft gemaakt op uw auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten, neem dan contact op met Washare om de basis van uw bewering uiteen te zetten. Washare zal trachten snel te reageren op claims van inbreuk op intellectuele eigendom.

Coming Soon